Test LAA pro leteckou navigaci

Osa zemská je myšlená přímka vedoucí středem Země kolmá na rovník. Místa, kde protíná povrch Země se nazývají póly (točny). Jsou to
a) magnetické
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) zeměpisné
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) totožné
Poloha zeměpisného a megnetického pólu je
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) totožná
b) není shodná
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) magnetický pól je vždy na východ od zeměpisného
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Malá kružnice je
a) kružnice, jejíž rovina neprochází středem zeměkoule
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) poledník, který prochází rovníkem na opačné straně
c) jakákoliv kružnice na povrchu Země neprocházející průsečíkem nultého poledníku a rovníku
Velká kružnice je
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) největší kružnice na zeměkouli
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) kružnice, jejíž střed je totožný se středem zeměkoule
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) pouze rovník a nultý poledník
Zeměpisný poledník je
a) část kružnice, jejíž rovina je kolmá na zemskou osu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) polovina poledníkové kružnice
c) kružnice kolem zeměkoule
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Nultý poledník je
a) poledník, na kterém se zeměpisná šířka i délka rovnají nule
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) poledník procházející hvězdárnou v Greenwichi, ovšem pouze na malé kružnice
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) poledník, zvaný též základní, procházející hvězdárnou v Greenwichi
Zeměpisné souřadnice nám udávají
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) název určitého místa
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) zeměpisnou polohu určitého místa
c) polohu časového pásma
Dříve než v Praze vychází slunce
a) v Londýně
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) v Paříži
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) v Moskvě
225° je vedlejší světová strana
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) jihovýchod
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) severozápad
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) jihozápad
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
045° je vedlejší světová strana
a) severovýchod
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) severozápad
c) jihozápad
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Kurz měříme ve stupních
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) ve směru otáčení hodinových ručiček
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) proti směru otáčení hodinových ručiček
c) na východ po směru, na západ proti směru hodinových ručiček
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Směr měříme
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) od nultého poledníku
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) od severu zeměpisného místního poledníku
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) od směrníku
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Pro označení směru používáme zásadně skupinu čísel
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) třímístnou
b) dvoumístnou
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) podle potřeby
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Zeměpisný sever a jih
a) mění se v závislosti na roční době
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) působí na něj magnetismus Země
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) nemění polohu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Zeměkoule je
a) ideální koule
b) rotační elipsoid na pólech zploštělý
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) síť souřadnicových čar
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Ortodroma je část velké kružnice a nejkratší spojnice dvou bodů na povrchu zamském
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) ano
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) ne
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) pouze uvažujeme-li let po rovníku
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Loxodroma je křivka svírající s poledníky stále stejný úhel
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) ano
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
b) ne
c) pouze uvažujeme-li let po rovníku
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Sever magnetický je směr, který
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) určuje magnetka kompasu, na kterou nepůsobí žádné rušivé vlivy
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) je určený myšlenou přímkou, která vede středem Země a protíná její povrch v bodech, které nazýváme sever magnetický a jih magnetický
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) změříme na mapě
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Deklinace je úhel mezi severem
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) zeměpisným a kompasovým
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) magnetickým a kompasovým
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) zeměpisným a magnetickým
Zápis D = +2 znamená
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) západní, tj. kladnou deklinaci
b) východní, tj. zápornou deklinaci
c) východní, tj. kladnou deklinaci
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Zápis D = -4 znamená
a) západní, tj. kladnou deklinaci
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) západní, tj. zápornou deklinaci
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) východní, tj. zápornou deklinaci
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Izogona je
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) čára spojující magnetický a zeměpisný pól
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) přímka, na které leží stejné agony
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) čára spojující místa se stejnou deklinací
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Agona je
a) čára spojující místa s kladnou deklinací
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) čára spojující místa se zápornou deklinací
c) čára spojující místa s nulovou deklinací
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Deviace je způsobena
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) magnetickými předměty v blízkosti magnetky kompasu
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) magnetismem Země
c) průběhem denní doby
Zápis D = +2 znamená, že kompasový sever je
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) západně od severu magnetického
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) východně od severu magnetického
c) západně od severu zaměpisného
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Je-li sever magnetický východně od severu zeměpisného, deklinace je
a) východní a označuje se +
b) západní a označuje se -
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) východní a označuje se -
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Průměrná deklinace je nyní v ČR
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) 0,5 - 2°
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) 1 - 5°
c) 3 - 7°
Srovnávací orientace spočívá v
a) srovnávání terénu s mapou a opačně
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) srovnávání vypočtených časů se skutečností
c) srovnávání navigačních přístrojů (GPS) s mapou
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Který z dále uvedených podmínek je nejdůležitější pro srovnávací navigaci?
a) navigační příprava
b) dobrá mapa
c) viditelnost země
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Navigace výpočtem je
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) srovnávání vypočtených časů se skutečností
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) podkladem celé práce pro navigační vedení letadla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) vedení letadla po trati podle navigačních výpočtů pomocí navigačních přístrojů
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Traťová rychlost (TR) je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) rychlost, kterou nám udává rychloměr
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) rychlost vůči vzduchové hmotě
c) rychlost, kterou letadlo letí vůči zemi
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Úhel mezi severem zeměpisným a plánovanou tratí, měřený od severu zeměpisného je
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) úhel větru na trať
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) úhel letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) plánovaný traťový úhel zeměpisný
Úhloměrem měříme traťový úhel
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) od severu zeměpisného
b) od severu magnetického
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) od severu kompasového
Úhel snosu je
a) úhlový rozdíl mezi prodlouženou osou letadla a tratí letěnou
b) rozdíl ve stupních mezi Kz a směrem větru
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) úhlový rozdíl mezi severem zeměpisným a magnetickým
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Úhel snosu se měří
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) od severu zeměpisného k trati
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) od Kz k trati letěné
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) mezi kurzem magnetickým a kurzem kompasovým
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Velikost úhlu větru na trať může být
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) 0 - 360°
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) 0 - 180°
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 0 - 045°
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Při provádění srovnávací orientace během letu orientujeme mapu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) tak, aby se daly dobře číst nápisy na mapě
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) podle význačných orientačnch bodů
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) tak, aby směr letu přenesený do mapy byl shodně orientovaný s podélnou osou letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Ke ztrátě orientace za letu může dojít především
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) není-li mapa správně orientovaná podle světových stran
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) je-li kouřmo
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) nejsou-li stranou od letadla vidět dobře orientační body
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Při provádění srovnávací orientace je vždy spolehlivější
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) pozorně prohlížet terén pod letadlem
b) soustředit pozornost na význačný orientační bod
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) vyhledat a určit několik orientačních bodů
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Při srovnávání mapy s terénem je nejdůležitější
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) přesné hodinky
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) pozorně prohlížet terén pod letounem a zběhlost ve čtení mapy
c) přesný kompas
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Hlavními navigačními přístroji jsou
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) variometr, rychloměr, sklonoměr
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) rychloměr, kompas, hodiny
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) výškoměr, kompas, variometr
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Kritický bod je
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) místo na trati plánované, ze kterého je stejná časová vzdálenost do místa startu i do místa přistání
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) místi na trati, kam až letadlo může dolětět, aby se za současného stavu paliva mohlo vrátit
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) bod na plánované trati nejvíce vzdálený od VBT
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Provádíme-li zatáčku na sever podle magnetického kompasu, zatáčku
a) přetočíme
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) nedotočíme
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) zastavíme přesně na zamýšleném kurzu
Provádíme-li zatáčku na jih podle magnetického kompasu, zatáčku
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) přetočíme
b) nedotočíme
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) zastavíme přesně na zamýšleném kurzu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Provádíme-li zatáčku na západ podle magnetického kompasu, zatáčku
a) přetočíme
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) nedotočíme
c) zastavíme přesně na zamýšleném kurzu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Provádíme-li zatáčku na východ podle magnetického kompasu, zatáčku
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) přetočíme
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) nedotočíme
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) zastavíme přesně na zamýšleném kurzu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Letíte-li směrem na východ a přidáte plyn, magnetický kompas
a) bude ukazovat zatáčku na jih
b) bude ukazovat zatáčku na sever
c) bude ukazovat stále stejný kurz
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Letíte-li směrem na západ a přidáte plyn, magnetický kompas
a) bude ukazovat zatáčku na jih
b) bude ukazovat zatáčku na sever
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) bude ukazovat stále stejný kurz
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Letíte-li směrem na východ a stáhnete plyn, magnetický kompas
a) bude ukazovat zatáčku na jih
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) bude ukazovat zatáčku na sever
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) bude ukazovat stále stejný kurz
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Letíte-li směrem na západ a stáhnete plyn, magnetický kompas
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) bude ukazovat zatáčku na jih
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) bude ukazovat zatáčku na sever
c) bude ukazovat stále stejný kurz
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Magnetický kompas ukazuje přesně kurz, pokud letíte
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) na sever nebo na jih
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) na východ nebo na západ
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) bez změny výšky a změny rychlosti
Letoun letící kurzem 265 za větru 085 bude
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) mít vítr v zádech
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) mít vítr proti směru letu
c) mít vítr zprava zezadu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Doba východu a západu slunce se mění
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) s roční dobou
b) působením magnetického pole zeměkoule
c) intenzitou slunečního záření
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Středovým poledníkem nultého časového pásma je
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) poledník, procházející hvězdárnou v Greenwichi v Anglii
b) poledník, procházející městem Oxford v Anglii
c) poledník, procházející severním zeměpisným pólem
1° zeměpisné délky představuje časově
a) 1 min
b) 4 min
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) 6 min
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Zkratka UTC používaná v civilním letectví pro čas je
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) čas odvozený od LMT
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) čas jarní rovnodennosti
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) atomový čas koordinovaný k času astronomickému
Rozdíl mezi UTC a letním časem v ČR je
a) 1 hodina
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) není žádný
c) 2 hodiny
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Rozdíl mezi UTC a zimním časem v ČR je
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) 2 hodiny
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) 1 hodina
c) není žádný
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Zobrazit zemský povrch v rovině bez zkreslení
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) je možné
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) není možné
Pro výpočet doby letu z VBT do KBT použijeme
a) indikovanou vzdušnou rychlost - IAS
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) pravou vzdušnou rychlost - TAS
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) traťovou rychlost - GS
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Vrstevnice (izohypsy) jsou uzavřené prostorové křivky spojující místa o stejné
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) nadmořské výšce
b) záporné výšce, tzv. hloubnice
c) deklinaci
Letecká mapa ICAO 1 : 500 000 je věrohodná
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) v tratích a plochách
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) v úhlech, tratích a plochách
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) v úhlech
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Skutečný, zcela holý povrch Země se soušemi, nerovnostmi a hladinami moří se nazývá
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) projekce mapy
b) topografická plocha
c) topografická situace
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Letecké navigaci vyhovují nejlépe mapy, které
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) jsou v měřítku 1 : 500 000
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) mají přesné úhly
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) věrně zobrazují topografickou situaci a úhly
Terénní útvary, jako jsou lesy, louky, jezera, hrady, silnice, železnice atd..., nazýváme
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) projekcí mapy
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) topografickou plochou
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) topografickou situací
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
10 cm na mapě 1 : 200 000 odpovídá ve skutečnosti
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) 50 km
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) 20 km
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) 200 km
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
9 cm na mapě 1 : 500 000 odpovídá ve skutečnosti
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) 45 km
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) 50 km
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 60 km
Směr východ odpovídá kurzu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) 270°
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 180°
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 090°
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Směr západ odpovídá kurzu
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) 270°
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) 180°
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) 090°
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Směr sever odpovídá kurzu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) 180°
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) 360°
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) 090°
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Kurz jih znamená, že letadlo letí kurzem
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) 180°
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) 270°
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) 090°
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Kurz sever znamená, že letadlo letí kurzem
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) 180°
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) 090°
c) 360°
Kurz západ znamená, že letadlo letí kurzem
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) 180°
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) 270°
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) 360°
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
Kurz východ znamená, že letadlo letí kurzem
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) 180°
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) 270°
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
c) 090°
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Údaje pro nastavení výškoměru se udávají
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) v milimetrech
b) v hektopascalech
c) ve stopách
Horizontální rychlost se udává
a) ve stopách
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) v uzlech
c) v km/h, v m/s, v uzlech
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Čas se udává
a) ve stupních
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) v hodinách, minutách, sekundách s tím, že minuta začíná 1. sekundou a končí 60. Sekundou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) v hodinách, minutách, sekundách s tím, že minuta začíná ve 30. sekundě předchozí minuty a končí ve 30. sekundě následující minuty
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Zkratka ELEV znamená
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) výška bodu na povrchu Země měřená od střední hladiny moře
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) kromě
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) vysílání
Průměrná spotřeba = 21 l/h, doba letu 2° 10'
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) spotřebujete 42 l
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) spotřebujete 45,5 l
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) spotřebujete 52 l
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Průměrná spotřeba = 11 l/h, doba letu 1° 30'
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) spotřebujete 16,5 l
b) spotřebujete 17,5 l
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) spotřebujete 18,5 l
Během letu zjistíte, že cílového letiště dosáhnete za 45 min, zbytek LPH 10 l, průměrná spotřeba činí 15 l/h. Doletíte bez plnění LPH na cílové letiště?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) ano
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) ne
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Během letu zjistíte, že vám zbývá 17 l LPH při půměrné spotřebě 11 l/h. Toto množství LPH vám vystačí na
a) 1° 10'
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) 1° 30'
c) 1° 50'
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Po startu zjistíte silnější vítr, který prodlouží čas letu o 0° 30'. Máte zásobu 15 l LPH při průměrné spotřebě 8 l/h. Cílového letiště jste podle navigační přípravy měl dosáhnout za 1° 30'. Doletíte bez doplnění LPH na cílové letiště?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) ano
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) ne
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.