Test LAA pro leteckou meteorologii

Která z uvedených charakteristik je nejvýznamnější pro nejspodnější vrstvy zemské atmosféry - troposféry?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) pokles teploty s výškou
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) isotermie
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) vzestup tlaku s výškou
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Která ze složek troposféry je základní složkou tvoření oblačnosti?
a) kyslík
b) dusík
c) vodní pára
Jak nazýváme nejspodnější vrstvu atmosféry?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) mezosféra
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) troposféra
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) stratosféra
Která z uvedených vrstev zemské atmosféry je charakteristická vertikálními pohyby?
a) stratosféra
b) troposféra
c) tropopauza
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Teplotní inverzí rozumíme
a) pokles teploty s výškou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) vzrůst teploty s výškou
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) teplota se s výškou nemění
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Vertikální mohutnost troposféry je největší
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) nad póly
b) v mírném pásu
c) nad rovníkovými oblastmi
Vertikální mohutnost troposféry je nejmenší
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) nad póly
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) nad oblastmi rovníku
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) v mírném pásu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Úbytek teploty v definici standardní atmosféry - vertikální teplotní gradient má hodnotu
a) 0,6° C/100 m
b) 1,0° C/100 m
c) 0,65° C/100 m
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Zvrstvení vzduchu ve vrstvě inverze je
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) indiferentní
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) stabilní
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) instabilní
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
V definici standardní atmosféry jsou hodnoty tlaku a teploty na střední hladině moře
a) 1015 hPa, +10° C
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 1013,25 hPa, +15° C
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) 1013,25 hPa, 0° C
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Hustota vzduchu v zemské atmosféře s výškou
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) se nemění
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) vzrůstá
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) klesá
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
V jaké výšce dosahuje barometrický tlak přibližně poloviční hodnoty tlaku na střední hladině moře
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) 3000 m MSL
b) 7000 m MSL
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 5500 m MSL
Vlhkostí vzduchu nazýváme obecně
a) množství vodních par v ovzduší
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) vypadávání srážek
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) sněžení
Teplotou rosného bodu nazýváme
a) teplotu, kterou by vzduch měl v okamžiku stavu nasycení
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) teplotu vzduchu se stanovenou relativní vlhkostí
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) teplotu vzduchu v určité výšce
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Změna fáze voda - vodní pára se nazývá
a) kondenzace
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) vypařování
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) sublimace
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Změna fáze vodní pára - voda se nazývá
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) krystalizace
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) tuhnutí
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) kondenzace
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Změna fáze led - vodní pára se nazývá
a) sublimace
b) kondenzace
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) vypařování
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Suchá adiabata je stavová křivka znázorňující změnu teploty s výškou o hodnotu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) 0,65° C/100 m výšky
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) 1,00° C/100 m výšky
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) 0,60° C/100 m výšky
Vlhká adiabata je stavová křivka znázorňující změnu teploty s výškou o hodnotu
a) 1,00° C/100 m výšky
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) 0,65° C/100 m výšky
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) 0,60° C/100 m výšky
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Pro vznik vertikálních pohybů v atmosféře je příznivé zvrstvení
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) stabilní
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) indiferentní
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) instabilní
Hustota vzduchu je závislá na teplotě vzduchu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) roste s rostoucí teplotou
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) roste s klesající teplotou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) snižuje se s klesající teplotou
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Kde je správně vyznačen směr větru ,,severozápad" ve zkratkách ICAO
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) SE
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) NW
c) SW
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Která z uvedených jednotek se v současnosti používá jako jednotka tlaku
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) hPa
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) mb
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) dyn/cm2
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Výškoměr nastavený na QNH letiště ukazuje po přistání
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) výšku použitou pro přepočet na hodnotu 1013,25 hPa
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) nadmořskou výšku VPD
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) nulovou výšku
Isobary jsou čáry na přízemních meteorologických mapách, které spojují místa
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) se stejnou teplotou
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) se stejným tlakem
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) se stejnou vlhkostí
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Tlaková níže - cyklona - je oblastí
a) nízkého tlaku s nejnižší hodnotou ve svém středu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) se snižující se hodnotou tlaku od středu
c) nízkého tlaku s nejnižší hodnotou po okrajích oblasti
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Tlaková výše - anticyklona - je oblastí
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) s nejvyšší hodnotou tlaku po okrajích oblasti
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) s nejvyšší hodnotou tlaku ve svém středu
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) s nejvyšší hodnotou tlaku rostoucím v určitém směru
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Provedeme-li na přízemní meteorologické mapě frontální analýzu, získáme tím
a) rozložení oblasti stejného počasí
b) rozložení oblasti bouřek
c) polohy jednotlivých front, frontálního počasí a rozdělení vzduchových hmot
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Vítr je
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) promíchávání vzduchových částic
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) horizontální proudění (přemisťování) vzduchu
c) vertikální pohyb vzduchu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Coriolisova síla, která působí při vzniku větru je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) uchylující síla zemské rotace
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) odstředivá síla
c) síla tření
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Vítr významně ovlivňuje letecký provoz
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) ovlivňuje přistání a vzlet, nikoli však let v letové hladině
b) ovlivní pouze let v letové hladině
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) ovlivní let ve všech jeho fázích
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Měření větru
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) vítr je určen směrem, kam vane, a rychlostí
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) vítr je určen rychlostí
c) vítr je určen směrem, ze kterého vane, a rychlostí
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Vliv větru na let v letové hladině
a) ovlivňuje ekonomickou a bezpečnostní stránku letu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) nemá žádný podstatný vliv
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) ovlivňuje ekonomickou stránku letu, nemá vliv na bezpečnost letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Mezi místní charakteristické větry patří vítr nazývaný ,,FÖHN"
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) vane po rozsáhlých, zejména suchých, rovinách v podzimních měsících
b) vane z hor do údolí
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) vane z údolí do hor
Správný převod rychlosti větru z m/s na KT je vyjádřen vztahem
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) 1 m/s ~ 1 KT
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) 1 m/s ~ 2 KT
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) 1 m/s ~ 3 KT
V oblasti tlakové níže vane vítr při zemi
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) ve směru pohybu hodinových ručiček
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) proti směru pohybu hodinových ručiček
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) rovně do středu níže v celé její oblasti
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
V oblasti tlakové výše vane vítr při zemi
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) proti směru hodinových ručiček
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) rovně ze středu výše v celé její oblasti
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) ve směru pohybu hodinových ručiček
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Víme, že kondenzace v troposféře je podmíněna ochlazením vodních par. Dalším nezbytným předpokladem je přítomnost tzv. kondenzačních jader v ovzduší, což jsou
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) pouze pevné částice
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) pouze kapalné částice
c) kapalné i pevné částice v ovzduší
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Koncentrace kondenzačních jader je největší
a) nad pohořími
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) nad oceány
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) v blízkosti velkých městských aglomerací (průmyslové oblasti)
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Instabilním zvrstvením při nenasyceném vzduchu nazýváme zvrstvení, kdy
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) nenasycená vzduchová částice při svém výstupu z rovnovážné polohy dále stoupá, i když přestane působit vnější síla
b) nenasycená částice se zastaví v hladině, ve které přestala síla působit
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) nenasycená částice se po ukončení působení vnější síly vrací do své původní polohy
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
O stabilní vzduchové hmotě mluvíme tehdy, platí-li
a) jsou v ní příznivé podmínky pro vznik výstupových pohybů
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) jsou v ní nepříznivé podmínky pro vznik výstupových proudů
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) dochází v ní ke vzniku konvekce
Hlavní příčinou atmosférické konvekce jsou
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) rozdílné teploty vzduchu způsobené rozdílem teplot mezi dnem a nocí
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) horizontální teplotní rozdíly vznikající vlivem nestejnoměrného zahřívání zemského povrchu
c) rozdílné teploty vyměňujících se vzduchových hmot
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Základní příčinou vzniku oblačnosti v atmosféře je
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) pokles teploty vzduchu s výškou
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) dosažení stavu nasycení
c) dosažení stavu nasycení s následnou kondenzací vodních par
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Mezi vysoká oblaka patří
a) St - stratus, Sc - stratocumulus
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Cc - cirrocumulus, Cs - cirrostratus
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Cu - cumulus, Ac - altocumulus
Mezi oblačnost s mohutným vertikálním vývojem řadíme
a) Cu - cumulus
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Ac - altocumulus
c) Cb - cumulonimbus
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Nízkou oblačnost tvoří
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Ac - altocumulus
b) St - stratus
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Ci - cirrus
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Mezi oblačnost kupovitou patří
a) Sc
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Cu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Ac
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Mezi vrstevnatou oblačnost patří
a) Ns, As
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Cu, Cb
c) Ac, Cb
Které z uvedených druhů oblačnosti řadíme složením mezi oblačnost krystalickou
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Cb, Ac
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Cc, Cs
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Ns, As
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Srážky vypadávající z oblačnosti typu Cb jsou charakteru
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) trvalých srážek
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) silných přeháněk
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) mrholení
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Srážky vypadávající z oblačných soustav výrazných teplých front jsou převážně
a) srážky občasné
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) přeháňky
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) trvalé
Z vrstvy oblačnosti typu St převážně
a) vypadávají prudké přívalové deště
b) mrholí
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) vypadávají kroupy
Z vertikálně vyvinutých oblaků typu Cb vypadávají převážně srážky ve formě
a) slabý déšť
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) déšť a kroupy
c) mrholení
Meteorologickou dohlednost (horizontální) v praxi určujeme
a) subjektivním odhadem
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) odhadem dle plánku orientačních bodů
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) objektivním měřením
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Dráhovou dohledností (RVR) nazýváme
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) subjektivně určenou dohlednost na vzletové a přistávací dráze
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) jakoukoliv horizontální dohlednost změřenou v oblasti systému vzletových a přistávacích drah letiště
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) objektivně změřenou horizontální dohlednost podél osy příslušné vzletové a přistávací dráhy
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Pokud je dohlednost menší než 1 km a je tento jev způsoben nahromaděním kondenzačních produktů ve sledovaném prostoru, pak tento meteorologický jev nazýváme
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) mlhou
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) zákalem
c) kouřmem
Frontální mlhy se tvoří hlavně při přechodu front
a) teplých
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) studených II. typu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) stacionárních
Která z druhů uvedených mlh se nejčastěji likviduje zesílením rychlosti přízemního větru
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) frontální
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) radiační
c) advekční
Jaké teplotní zvrstvení ve vertikálním směru je charakteristické pro advekční mlhy
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) isotermie
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) inverze
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) pokles s výškou
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Které základní parametry a jevy určují počasí uvnitř vzduchové hmoty
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) srážky, dohlednost
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) tlak, oblačnost, hustota vzduchu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) teplota, vlhkost, vertikální teplotní gradient
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Instabilní vzduchovou hmotou nazýváme vzduchovou hmotu, ve které dochází ke vzniku
a) inverzí
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) konvektivních vertikálních pohybů
c) k tvorbě vrstevnaté oblačnosti
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Při přeletu z jedné vzduchové hmoty do druhé, se na jejich rozhraní setkáváme s počasím výrazně se lišícím od počasí v jedné i druhé vzduchové hmotě. Jak toto rozhraní nazýváme?
a) rozhraní vzduchových hmot
b) atmosférická fronta
c) čára fronty
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Stacionární frontou nazýváme frontu, která
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
a) postupuje jen ve směru hodinových ručiček
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) se nepohybuje, nebo se pohybuje jen velmi zvolna
c) rychle postupuje
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Pokud se jedná o teplou frontu, pak
a) srážkové pásmo je převážně těsně za čarou fronty a jedná se o srážky občasné
b) srážkové pásmo je přes čarou fronty a jde o srážky trvalé
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) srážkové pásmo je na čáře fronty a jde o srážky krátkodobého charakteru
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Nebezpečné jevy pro letový provoz spojené s teplou frontou jsou
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) námraza, nízká oblačnost, zhoršená dohlednost
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) turbulence, bouřky, kroupy
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) silný vítr, střih větru, turbulence
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Který z druhů oblaků tvořících se na čele studené fronty je pro letový provoz nejnebezpečnější
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Ns
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) As
c) Cb
Pokud se jedná o studenou frontu I. druhu, které nebezpečné jevy jsou s ní obvykle spojeny
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) oblaka Cb na čele fronty ukrytá ve vrstevnaté oblačnosti, turbulence, námraza a nízká oblačnost vrstevnatého charakteru
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) pouze nízká oblačnost vrstevnatého charakteru
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) silný přízemní vítr a jeho nárazovitost
Při pozorování přechodu studené fronty I. druhu je srážkové pásmo
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) před čarou fronty
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) za čarou fronty
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) na čáře fronty
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Může se po přechodu studené fronty vytvořit mlha? Ve které její oblasti?
a) ano, před čarou fronty v oblasti vypadávajících srážek
b) ne
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) ano, za čárou fronty - mlha zafrontální
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Při přechodu aktivní studené fronty II. druhu se setkáváme s typickými nebezpečnými jevy
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) námrazou, trvalými srážkami, zhoršenou dohledností
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) silnou turbulencí, silnou námrazou, aktivní bouřkovou činností, silnými přeháňkami, silným větrem
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) nízkou oblačností, mohutnou vrstevnatou oblačností, silným trvalým deštěm
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Přechod studené fronty s aktivními bouřkovými projevy se v poli teploty, tlaku, přízemního větru projevuje
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) poklesem teploty, silným poklesem tlaku a jeho následným vzestupem, silným zesílením větru a jeho nárazovitostí
b) teplota se nemění, tlak slabě klesá, vítr mírně zesílí bez nárazů
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) teplota klesá a později stoupá, tlak se nemění, vítr slábne
Do jakých výšek zasahuje vertikálně vyvinutá oblačnost typu Cb v našich zeměpisných šířkách a jaké srážky z této oblačnosti mohou vypadávat při přechodu studené fronty II. druhu v letním období?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) až 15km, ojediněle i více km, kroupy v silných přeháňkách
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) 4 km, silný déšť
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) 1 km, silný déšť s ledovými krupkami
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Který z jevů vznikající na studené frontě II. druhu je zvláště nebezpečný pro nízko letící letadla?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) snížení základny oblačnosti, někdy až k zemi
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) silný pokles tlaku a teploty
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) silná turbulence omezená na úzký prostor horizontálního víru - húlavy, s osou přibližně v úrovni základny Cb
Pokud pilot nízko letícího malého letadla před sebou zjistí bouřkový oblak s húlavou, je povinen
a) oblast bouřkového oblaku podletět
b) vrátit se na letiště vzletu
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) změnit trať letu a vyhnout se oblasti ovlivněné Cb v bezpečné vzdálenosti
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Vzhledem ke skutečnosti, že studená fronta postupuje vždy rychleji než teplá, postupně se při zemi zužuje teplý sektor a teplý vzduch z této oblasti je vytlačován do vyšších vrstev. Jak se tento proces nazývá?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) zánik cyklony
b) proces okluze
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) vyplňování cyklony
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
V oblasti fronty se tvoří mohutná a výrazná Cb oblačnost. Je to typický případ
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) studené fronty II. druhu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) studené okludované fronty
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) teplé okludované fronty
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co rozumíme v meteorologii pojmem bouřka
a) přírodní jev doprovázený intenzivními srážkami a elektrickými výboji
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) nejvýraznější projev konvekce ve volné atmosféře
c) jev totožný s pojmem ,,studená fronta"
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Nebezpečné jevy spojené s bouřkou
a) výstupné proudy a růst Cb oblaku
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) silné výstupné proudy s maximem v horní polovině Cb - silná turbulence, sestupné proudy s maximem blízko základny, silná námraza, elektrické vlastnosti Cb
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) hustota oblaku, který je složen z kapalné i pevné fáze vody
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Při analýze mechanické turbulence zjišťujeme, že pokud kolmé proudění ve směru na překážku dostatečně zesílí ve vrstvě vzduchu, několikanásobně převyšující svou mohutností výšku překážky, objeví se za překážkou proudění, které nazýváme
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) vírové
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) rotorové
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) laminární
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Pokud je vertikální mohutnost proudící vrstvy poměrně malá - srovnatelná s výškou překážky, pak na závětrné straně překážky vzniká proudění (při dostatečné rychlosti větru), které nazýváme
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) vlnové
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) rotorové
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) laminární
Co rozumíme pojmem ,,čistá termika"
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) silný nárazovitý vítr v bezoblačném prostředí
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) turbulenci ve spojení se střihem větru
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) termický vzestupný proud, který není provázen kupovitou oblačností
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Námrazou, kterou řadíme mezi nebezpečné meteorologické jevy, rozumíme
a) kondenzaci vodních par na letadle
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) tvorbu ledu v různých formách na letadle
c) let inverzní vrstvou
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Na jakých faktorech je závislá tvorba a druh námrazy
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) rychlosti letadla, relativní rychlosti, rychlosti větru
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) směru letu letadla, výšce letu, tlaku a vlhkosti
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) teplotě a vlhkosti vzduchu, velikosti částic, rychlosti letu, aerodynamice letadla
Letadlo letí prostorem, kde převažují drobné přechlazené vodní kapky a ledové krystalky, který druh námrazy se může vytvořit?
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) ledovka
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) jinovatka
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) zrnitá námraza
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Který z druhů oblačnosti je vzhledem k tvoření námrazy nejnebezpečnější
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) St
b) Cu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Cb
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Které znáte základní úkoly letecké meteorologické služby
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) pozorování počasí, vysílání ,,ATIS", vysílání ,,VOLMET"
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) analýzy meteorologických map, kódování meteorologických zpráv
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) pozorování počasí, předpovídání počasí, provádění výstražné služby
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Zpráva METAR je
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) pravidelné hlášení o meteorologické situaci na letišti
b) pravidelná předpověď pro přistání
c) pravidelná letecká meteorologická zpráva
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Přízemní projevy aktivní bouřky nebezpečné pro letecký provoz
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) vypadávání trvalých srážek
b) snížení základny oblačnosti, snižování dohlednosti
c) húlava na čele bouřky, existence silného vzestupného proudu před húlavou, silný sestupný proud za húlavou v oblasti vypadávajících srážek, silné nárazy větru
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Bouřky z tepla se tvoří
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) kdykoliv
b) nejčastěji odpoledne a večer, v hodinách nejvyšších přízemních teplot
c) nejčastěji během noci
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jev nazývaný turbulence je definován jako
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) síly působící na letadlo v různých směrech a udělující tomuto letadlu různá přídavná zrychlení
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) síly, které působí na letadlo ve vertikálním směru
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
c) síly, které zvyšují rychlost letícího letadla
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Podle příčin vzniku známe turbulenci termickou, který vzniká
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) v prostředí, které je charakteristické isotermií
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
b) vlivem nestejnoměrného zahřívání zemského povrchu a tím i nestejnoměrného ohřívání přilehlých vzduchových vrstev
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) vlivem kopcovitého terénu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je základní příčinou vzniku mechanické turbulence
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) uspořádání terénu a rychlost větru
b) zvrstvení vzduchu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) vlhkost a teplota vzduchu
Výškoměr nastavený na hodnotu QFE letiště ukazuje po přistání na letišti
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) nadmořskou výšku vztažného bodu letiště
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) nulovou výšku
c) nadmořskou výšku prahu VPD tohoto letiště
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Které druhy oblaků jsou typické pro oblačný systém teplé fronty
a) Cu, Ac, Cb
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Ns, As, Cs
c) Sc, Ac, Cc
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.