Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (VFL) - Elektrotechnika a radiotechnika

Vodivost látek je způsobena
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) volnými protony v atomech látek
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) volnými elektrony v atomech látek
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) volným působením látek
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Polovodiče lze vyrobit
a) nelze vyrobit
b) z křemíku
c) z křemíku a germánia
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Polovodičová dioda je složena
a) z elektronů
b) z polovodičů typů P a N
c) z polovodičů typů A a B
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Paralelně řazené akumulátory
a) snižují dodávku proudu
b) umožňují dodávat větší proud
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) znemožňují dodávku proudu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Olověný akumulátor nabíjíme
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) proudem (v A) o velikosti desetiny kapacity akumulátoru
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) proudem (v A) o velikosti poloviny kapacity akumulátoru
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) nenabíjíme
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Celkový odpor paralelně řazených odporů
a) je větší než hodnota nejmenšího z odporů
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) je menší než hodnota nejmenšího z odporů
c) je shodný s hodnotou nejmenšího z odporů
Velikost sekundárního (výstupního) napětí transformátorů závisí
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) na poměru počtu závitů v primárním a sekundárním vinutí
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) na umístění závitů v primárním a sekundárním vinutí
c) na kvalitě transformátoru
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
K ochraně proti nadměrnému proudu slouží
a) jiskřiště
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) jistič
c) dobrá izolace
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
K ochraně proti přepětí slouží
a) jiskřiště
b) pojistka
c) jistič
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Antény dělíme podle směru vysílání nebo příjmu na
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) směrové a výškové
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) levé a pravé
c) směrové a všesměrové
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Všesměrová anténa má vyzařovací charakteristiku
a) kruhovou
b) všesměrovou
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) vertikální
Všesměrová anténa musí přijímat nebo vysílat stejně všemi směry
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) ve vertikále
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) v horizontální rovině
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) ze všech směrů
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Půlvlnný dipól
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) může být rámová anténa
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) může být směrová i všesměrová anténa
c) může být směrová i všesměrová anténa, záleží na jeho orientaci k zemskému povrchu
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
Půlvlnný dipól umístěný rovnoběžně se zemským povrchem
a) Má v horizontální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Má ve vertikální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Má v horizontální rovině kruhovou vyzařovací charakteristiku
Anténa YAGI se skládá
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) Z půlvlnného dipólu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Z půlvlnného dipólu a dalších před ním a za ním umístěných prvků
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Z 1-vlnného dipólu a dalších před ním a za ním umístěných prvků
Na půlvlnný dipól lze přijímač dvoulinkou připojit
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) přes symetrizátor
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) nelze připojit
c) izolovaným drátem
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Vztah mezi délkou vlny lambda a kmitočtem f, když c je rychlost světla, je
a) f = c/lambda
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) f = c x lambda
c) f = c - lambda
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Ionosféra je
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) obal okolo země
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) oblast v polovodiči
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) vyzařovací charakteristika antény
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Ionosféra se nachází
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) ve výši 100 - 450 km na Zemí
b) ve výši 60 - 450 km nad Zemí
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) ve výši 60 - 650 km nad Zemí
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Ionosféra vzniká
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) slunečním a kosmickým zářením
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) šířením rádiových vln
c) vlivem změny počasí
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Šíření rádiových vln
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) nižší kmitočty se odrážejí, vyšší kmitočty procházejí ionosférou
b) vyšší kmitočty se odrážejí, nižší kmitočty procházejí ionosférou
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) nižší i vyšší kmitočty se odrážejí od ionosféry
Jednotlivé vrstvy ionosféry se označují
a) A, B, F1, F2
b) D, E, V1, V2
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) D, E, F1, F2
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Větší dosah vysílání v pásmu středních vln v noci je způsoben
a) nočním klidem
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) poklesem teploty v noci
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) vymizením vrstvy D v noci
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Kritický kmitočet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) největší kmitočet, který se při kolmém dopadu na ionosféru ještě odrazí
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) nejmenší kmitočet, který se při kolmém dopadu na ionosféru ještě odrazí
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) největší kmitočet, který se při kolmém dopadu projde ionosférou
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Pro zajištění nejefektivnějšího přenosu informačního signálu postačuje přenášet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) obě postranní pásma
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) pouze jedno postranní pásmo
c) není třeba přenášet postranní pásma
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Znakem A3E je označováno vysílání
a) radiotelefonie s amplitudovou modulací s jedním postranním pásmem
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) radiotelefonie s amplitudovou modulací s dvojím postranním pásmem
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) radiotelefonie s kmitočtovou modulací
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci
a) amplitudová modulace
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) modulace SSB
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) kmitočtová modulace
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí
a) amplitudová modulace
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) modulace SSB
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) kmitočtová modulace
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je
a) potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) potlačen nosný kmitočet a obě postranní pásma
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) zesílen nosný kmitočet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Rozsah ampérmetru se zvětšuje
a) výkonem ampérmetru
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) odporem paralelně zařazeným k ampérmetru (bočník)
c) připojením přídavného zařízení pro zvětšení rozsahu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Aby voltmetr a ampérmetr neovlivnily výsledky měření, musí být jejich vnitřní odpor
a) ampérmetru co nejmenší, voltmetru co největší
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) ampérmetru co největší, voltmetru co nejmenší
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) ampérmetru i voltmetru co nejmenší
Ampérmetr a voltmetr se při měření zařazují
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) ampérmetr paralelně ke spotřebiči, voltmetr do série se spotřebičem
b) ampérmetr paralelně ke spotřebiči, voltmetr se nepřipojuje
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) ampérmetr do série se spotřebičem, voltmetr paralelně ke spotřebiči
mildin 80 mildin 30 mildin 500
V suchém, bezprašném prostředí považujeme za bezpečné napětí
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) stejnoměrné do 48 V a střídavé do 12 V
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) stejnoměrné do 60 V a střídavé do 25 V
c) stejnoměrné do 12 V a střídavé do 6 V
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Při úrazu elektrickým proudem
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) odstraníme postiženého z dosahu el.proudu a zavoláme lékaře
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) odstraníme postiženého z dosahu el.proudu a dbáme na pitný režim
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) odstraníme postiženého z dosahu el.proudu a nedýchá-li, zavedeme umělé dýchání, případně masáž srdce
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Funkce „SQUELCH“ VKV radiostanice je určena
a) k automatickému vyhledávání vysílání
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) k umlčení nízkofrekvenčního výstupu přijímače stanice, když není na komunikačním kanále žádný signál
c) k rychlému příjmu informace ATIS na nejbližším letišti, které službu ATIS vysílá
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Údaj elektrické napětí 2V lze také zapsat
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) 20 mV
b) 200 mV
c) 2000 mV
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Kmitočet 406 MHz lze také zapsat
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) 0,406 GHz
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) 0,406 kHZ
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) 0,406 cHz
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Vztah mezi napětím (U), proudem (I) a odporem (R) je:
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) U = R x I
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) U = I / R
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) U = R / I
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Vztah mezi výkonem (příkonem) (P), napětím (U) a proudem (I) je:
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) P = U / I
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) P = U x I
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) P = I x U / 2
Radiostanice odebírající z baterie 12V proud 500 mA má příkon
a) 6 W
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) 0,6 W
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) 600 W
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Tři dobré vodiče elektřiny jsou
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) zlato, stříbro, bronz
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) měď, zlato, stříbro
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) bronz, železo, kobalt
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Čtyři dobré izolanty jsou
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) sklo, vzduch, plast, porcelán
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) molitan, sklo, voda, vzduch
c) plast, rtuť, měď, sklo
Na primární vinutí transformátoru o 200 závitech je připojeno 230 V ~. Na sekundárním vinutí, které má 20 závitů, naměříme:
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) 23 V ~
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) 230 V ~
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) 5 V ~
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Ke zdroji 10 V jsou připojeny dva odpory 10 ? zapojené do série. Odebíraný příkon činí:
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) 10 W
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) 1 W
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 5 W
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Při měření proudu odebíraného ze zdroje působí ampérmetr jako
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Výrazný odpor, proto je třeba jej od výsledné hodnoty odečíst
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Výrazný zdroj napětí, které je třeba od výsledné hodnoty proudu odečíst
c) Zanedbatelný odpor
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Provoz alternátoru bez připojení na akumulátor může způsobit
a) Vybití akumulátoru
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
b) Poruchu alternátoru
c) Zničení připojených zařízení
Jmenovité napětí článku olověného akumulátoru je
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) 1,2 V
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 1,5 V
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) 2 V
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Jmenovité napětí článku alkalického akumulátoru je
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) 1,2 V
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) 1,5 V
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) 2 V
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jmenovité napětí článku suchého galvanického článku je
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) 1,2 V
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) 1,5 V
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 2 V
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Suché galvanické články
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Lze dobíjet kdykoliv
b) Lze dobíjet pouze před úplným vybitím
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Nelze dobíjet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Délka rádiové vlny v pásmu 130 MHz (VHF) je
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) Cca 0,2 m
b) Cca 2 m
c) Cca 20 m
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Výstupním výkonem se rozumí
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Výkon na anténním konektoru vysílače dodávaný do anténního systému
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
b) Výkon na anténním konektoru přijímače
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Výkon na výstupu z antény
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.