Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (VFL) - Radiokomunikační provoz

Letecká pohyblivá služba je
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Pohyblivá služba mezi leteckými stanicemi a letadlovými stanicemi navzájem
b) Pohyblivá služba mezi jednotlivými leteckými stanicemi
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Pohyblivá služba mezi letadlovými stanicemi navzájem
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Služba rádiového určování pro účely radionavigace je
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Navigační služba
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Služba rádiového určování
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Radionavigační služba
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Letecká pevná služba (AFS dle L 10) je
a) Telekomunikační služba
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Pozemní telekomunikační služba
Letecká rozhlasová služba (dle L 10) je
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Telekomunikační služba mezi letadlovými stanicemi
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Služba určená k vysílání informací týkajících se leteckého provozu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Letecká informační služba
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Vysílání pokusných signálů nesmí trvat déle než
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) 60 vteřin
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) 30 vteřin
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) 10 vteřin
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna stupněm
a) 1 (perfectly readable)
b) 5 (perfectly readable)
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) "Výborně"
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Rychlost hovoru při radiotelefonním spojení nemá převyšovat
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) 200 slov za minutu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) 100 slov za minutu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) 50 slov za minutu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Radiotelefonní spojení letadlo - země by se mělo provádět
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) V anglickém jazyce
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) V českém jazyce
c) Všeobecně v jazyce ve kterém komunikuje pozemní stanice
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Zprávy musí být vysílány
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) V otevřené řeči a ve schválených frázích
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Ve schválených frázích
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Dle individuálních schopností pilota
Při vysílání
a) Je možné měnit výši hlasu, vyžaduje-li to situace
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Můžeme měnit výši hlasu v různých fázích hovoru
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Zachováváme stále stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Pořadí zpráv dopravovaných leteckou pohyblivou službou je
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, tísňové, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
c) Tísňové, pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
3x opakovaný tísňový signál MAYDAY musí být použit
a) Na začátku první zprávy tísňové korespondence
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Na konci první zprávy tísňové korespondence
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Kdykoliv v průběhu korespondence
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
PAN PAN MEDICAL je radiotelefonní signál zprávy
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Tísňové
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Informační
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Pilnostní
Tísňová korespondence
a) Nemá přednost před ostatními druhy spojení
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Nemá předřednost před radiotelefonním signálem PAN PAN
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení
Pilnostní zpráva
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení vyjma tísňového provozu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Není upřednostňován
Tísňový a pilnostní provoz musí být zahájen na kmitočtu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) 121,5
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) 122,5
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Který je v dané chvíli používán
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Každá stanice, která ví o tísňovém provozu, má povinnost
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Přeladit na jiný kmitočet
b) Na tomto kmitočtu nevysílat, ale tento provoz sledovat
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Na stanice se nevztahují žádné povinnosti
Po volání letecké stanice, na které tato stanice neodpoví, je letadlová stanice povinna
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Vyčkat nejméně 30 sekund, než provede další volání
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Vyčkat nejméně 10 sekund, než provede další volání
c) Okamžitě provést další volání
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Jména, zkratky a slova, jejichž výslovnost může vyvolat pochybnost, se v radiotelefonním provozu musí
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) Dbát na správnou výslovnost
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Opakovat
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Hláskovat pomocí mezinárodní hláskovací abecedy
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Letadlová stanice potvrzuje příjem důležitých zpráv řízení letového provozu nebo jejich částí
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) Jejich hláskováním
b) Jejich opakováním
c) Jejich opakováním a připojením vlastní volací značky
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Letadlo přechází z jednoho rádiového kmitočtu na druhý
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Dle uvážení pilota
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Kdykoliv, pilot má však povinnost tuto informaci sdělit letecké stanici
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Z příkazu letecké stanice v souladu s dohodnutými postupy
Letadlo za letu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) Zkracuje svou volací značku
b) Smí ve vyjímečných případech měnit svou poznávací značku
c) Nesmí měnit svou poznávací značku
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Za letu musí letadlová stanice
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Udržovat pořádek v kabině
b) Udržovat stálé bdění
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Udržovat bdění při avizovaném leteckém provozu
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Poznávací značka civilního letadla je složena
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Ze značky státní příslušnosti a restříkové značky
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Ze značky státní příslušnosti a značky výrobce letounu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Z číselného kódu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Volací značku letadla lze v některých případech tvořit
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Radiotelefonním označením provozovatele letadla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Číselným označením
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Radiotelefonním označením provozovatele letadla za kterým následuje označení (číslo) letu v souladu s předpisem ICAO
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Zkrácenou volací značku použije letadlová stanice
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Při komunikaci s leteckou stanicí, kde je letadlo provozováno
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Pouze v případě, že byla tímto oslovena leteckou stanicí
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Zkrácení volací značky je plně zakázáno
Správné zkrácení volací značky OKABC je
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) OKC
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) ABC
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) OBC
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jakmile je spojení navázáno
a) Lze nepřetržitě korespondovat v obou směrech bez dalšího použití volacích značek nebo volání
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Nelze korespondovat v obou směrech bez dalšího použití volacích značek nebo volání
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
c) Letadlová stanice smí korespondovat bez použití volacích značek nebo volání
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Všechna čísla se vyslovují
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Jednotlivě, s výjimkou čísel souvisejících s výškou nad hladinou moře, s výškou oblačnosti, dohlednosti a dráhové dohlednost
b) Vždy jednotlivě
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) Dle požadavku provozovatele letecké stanice
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Odchylky od spisovné češtiny při vysílání čísel jsou
a) U číslic 5, 7, 8
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) U číslic 2, 4, 5, 7, 8
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) U číslic 2, 4, 7, 8
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Potvrzení příjmu leteckou stanicí musí obsahovat
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) frázi "Rozumím"
b) Volací značku letadla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Volací značku letadla za kterou následuje, je-li to nutné, volací značka letecké stanice
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Rádiové spojení může být ukončeno
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Dle uvážení pilota, který již obdržel požadované informace
b) Na pokyn letecké stanice
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Na pokyn letadlové stanice
Volací značka letecké stanice je tvořena
a) Zeměpisným názvem její polohy a službou, která je k dispozici
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Názvem letiště
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Názvem služby, která je k dipozici
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Stanice letecké pohyblivé služby používají
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Čas dle své zeměpisné polohy
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) SEČ
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Koordinovaný světový čas
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) A - Adam/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/India
b) A - Alena/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/India
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) A - Adam/Alpha, E - Emil/Europe, I - Ivan/India
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) B - Božena/Bravo, F - František/Foto, J - Josef/Juliett
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) B - Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Jan/Juliett
c) B - Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/Juliett
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Kamil/Kilo
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) C - Cyril/Channel, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo
c) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) D - David/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) D - David/Delta, H - Hugo/Hotel, L - Ludvík/Lima
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) D - David/Daniel, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) M - Martin/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Uršula/Uniform
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) N - Norbert/November, R - Rudolf/Rock, V - Václav/Victor
b) N - Nora/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) N - Norbert/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) O - Ota/Oscar, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Single, W - dvojité V/Whisky
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) P - Pavel/Papa, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) P - Petr/Paper, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray
c) P - Petr/Papa, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) Y -Ypsilon/Yankee, Z - Zuzana/Zulu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Y -Ypsilon/Yankee, Z - Zdeněk/Zulu
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Y -Yamaha/Yankee, Z - Zuzana/Zulu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Správný Q-kód pro "tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtenou na hladinu moře"
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) QNH
b) QHN
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) QNA
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Správný Q-kód pro "magnetický kurs pro směr k zaměřovači"
a) QGM
b) QDM
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) QCB
mildin 80 mildin 90 mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Správný Q-kód pro "magnetické zaměření od zaměřovače"
a) QDM
b) QDR
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) QDV
Správná zkratka pro "kmitočet"
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) FQ
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) FREQENCE
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) FREQ
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Správná zkratka pro "vzletová a přistávací dráha"
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) RWY
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) L-R
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) RW
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Správná zkratka pro "automatická informační služba koncové řízené oblasti"
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) AFIS
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) AIS
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) ATIS
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Správná zkratka pro "letová informační oblast"
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) IFR
b) FIR
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) LIO
Zkušební vysílání musí obsahovat
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) V úvodu frázi "ZKUŠEBNÍ VYSÍLÁNÍ"
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Volací znak volané stanice, volací znak letadla, slova "ZKOUŠKA RÁDIA", používaný kmitočet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Příslušné Q-kódy
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Při zkoušce rádia se použije fráze
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) RADIO CHECK nebo HOW DO YOU READ?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) CHECK OF THE RADIO
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Na které se předem domluví operátoři volací a volané stanice
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 119,500 MHz vyjadřuje
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) ONE ONE NINE DECIMAL FIVE
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) ONE ONE NINE FIVE ZERO ZERO
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) ONE HUNDRED NINETEEN DECIMAL FIVE
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 121,500 MHz vyjadřuje
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) ONE HUNDRED TWENTY ONE DECIMAL FIVE
b) ONE TWO ONE FIVE ZERO ZERO
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) ONE TWO ONE DECIMAL FIVE
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 121,050 MHz vyjadřuje
a) ONE TWO ONE DECIMAL ZERO FIVE
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) ONE TWO ONE ZERO FIVE ZERO
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) ONE TWO ONE DECIMAL ZERO FIVE ZERO
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet vyjadřuje
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Šesti číslicemi
b) Čtyřmi nebo šesti číslicemi
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Čtyřmi, pěti nebo šesti číslicemi
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 118,055 MHz vyjadřuje
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE FIVE
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) ONE ONE EIGHT ZERO FIVE FIVE
Zkratka AFIS znamená
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Automatická informační služba koncové řízení oblasti
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Stanoviště letištní letové informační služby
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Řízený okrsek
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Kód QFE se vztahuje k
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Tlaku vzduchu přepočtenému na střední hladinu moře
b) Tlaku vzduchu v místech, kde se k vyjádření výšky letu užívají metry
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Tlaku vzduchu vztaženému k nadmořské výšce letiště
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
V případě, že letadlo stojí na ploše letiště a hodnota tlaku je nastavena na QFE, bude výškoměr ukazovat
a) Nadmořskou výšku letiště
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Nulu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Výšku letiště nad střední hladinou moře
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Zkratka AIP znamená
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Pojezdová dráha
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Letecká informační příručka
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Řízení letového provozu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Zkratka ATC znamená
a) Řízení letového provozu
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Letová informační oblast
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Dráhová dohlednost
Zkratka ATIS znamená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Stanoviště letištní letové informační služby
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Řízený okrsek
c) Automatická informační služba koncové řízení oblasti
Zkratka CAVOK znamená
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Dohlednost, oblačnost a současné počasí lepší než předepsané hodnoty nebo podmínky
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Pravidla pro let za viditelnosti
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Pravidla pro let podle přístrojů
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Zkratka CTR znamená
a) Letová informační oblast
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Pojezdová dráha
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Řízený okrsek
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Zkratka DME znamená
a) Měřič vzdálenosti
b) Dráhová dohlednost
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Letecká informační příručka
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Zkratka FIR znamená
a) Pravidla pro let podle přístrojů
b) Letová informační oblast
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Měřič vzdálenosti
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Zkratka IFR znamená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Pravidla pro let za viditelnosti
b) Letová informační oblast
c) Pravidla pro let podle přístrojů
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Zkratka RVR znamená
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Dráhová dohlednost
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Vzletová a přistávací dráha
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Řízení letového provozu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Zkratka TWR znamená
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Pojezdová dráha
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Letištní řídící věž
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Pravidla pro let za viditelnosti
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Zkratka VFR znamená
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Pravidla pro transantlantický let
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Pravidla pro let za viditelnosti
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Pravidla pro let podle přístrojů
Zkratka UTC znamená
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Univerzální provozní koordinační předpis
b) Světový koordinovaný čas
c) Řízený okrsek
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Odchylky od spisovné angličtiny při vysílání čísel jsou
a) U číslic 3, 5
b) U číslic 3, 4, 9
c) U číslic 3, 9
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Zkratka FRRA znamená
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Zákaz používání francouzského jazyka při komunikaci
b) Namrzající déšť
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Slábnoucí déšť
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Zkratka BKN znamená
a) Rozbitý
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Zataženo
c) Oblačno
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
Zkratka NOSIG znamená
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Bez význačné změny
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Nulová dohlednost
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Zpráva o stavu letiště
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Fráze STAND BY znamená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Čekejte, zavolám Vás
b) Vyčkávejte v blízkosti dráhy
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Zaparkujte na stojánce vedle ...
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Fráze AFFIRM znamená
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) To je správně
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Ano
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Provedu
Fráze WILCO znamená
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Ano
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) Rozumím
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Fráze ACKNOWLEDGE znamená
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Požaduji ověření: (povolení, instrukce, opatření, informace)
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Fráze CONFIRM znamená
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Požaduji ověření: (povolení, instrukce, opatření, informace)
b) Ano
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Rozumím
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Fráze ROGER znamená
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Ano
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Fráze APPROVED znamená
a) To je správně
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Přečteno správně
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Fráze NEGATIV znamená
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Postupujte obráceně, než Vám bylo povoleno
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) Povolení není potvrzeno - to není správně - ne
c) Neberte v úvahu (předchozí povolení, pokyn)
Fráze SAY AGAIN znamená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Opkauji, ...
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Opakujte vše nebo následující část Vašeho posledního vysílání
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Uveďte zisk (GAIN) antény, kterou používáte ke komunikačnímu příjmu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Slovo SPRÁVNĚ znamená
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) To je správně
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Ano
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Přečteno správně
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Fráze TAKE-OFF APPROVED
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Znamená VZLET POVOLEN
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Není přípustná
c) Znamená VZLET NENÍ POVOLEN
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Fráze LINE UP RUNWAY znamená
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Vstupte na dráhu
b) Pojíždějte na pojezdové rovnoběžně s aktivní dráhou
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Vyčkávejte na vyčkávacím místě dráhy
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Fráze REQUEST START UP
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Žádam pojíždění
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Spouštím
c) Žádám spouštění
Fráze HOLD POSITION znamená
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Vyčkávejte na místě
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Vstupte na dráhu a čekejte
c) Zaparkujte na stojánce ...
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Pořadí zpráv dopravovaných leteckou pohyblivou službou je
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, tísňové, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
c) Tísňové, pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.