Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (VFL) - Radiokomunikační provoz

Letecká pohyblivá služba je
a) Pohyblivá služba mezi leteckými stanicemi a letadlovými stanicemi navzájem
b) Pohyblivá služba mezi jednotlivými leteckými stanicemi
c) Pohyblivá služba mezi letadlovými stanicemi navzájem
Služba rádiového určování pro účely radionavigace je
a) Navigační služba
b) Služba rádiového určování
c) Radionavigační služba
Letecká pevná služba (AFS dle L 10) je
a) Telekomunikační služba
b) Telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body
c) Pozemní telekomunikační služba
Letecká rozhlasová služba (dle L 10) je
a) Telekomunikační služba mezi letadlovými stanicemi
b) Služba určená k vysílání informací týkajících se leteckého provozu
c) Letecká informační služba
Vysílání pokusných signálů nesmí trvat déle než
a) 60 vteřin
b) 30 vteřin
c) 10 vteřin
Při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna stupněm
a) 1 (perfectly readable)
b) 5 (perfectly readable)
c) "Výborně"
Rychlost hovoru při radiotelefonním spojení nemá převyšovat
a) 200 slov za minutu
b) 100 slov za minutu
c) 50 slov za minutu
Radiotelefonní spojení letadlo - země by se mělo provádět
a) V anglickém jazyce
b) V českém jazyce
c) Všeobecně v jazyce ve kterém komunikuje pozemní stanice
Zprávy musí být vysílány
a) V otevřené řeči a ve schválených frázích
b) Ve schválených frázích
c) Dle individuálních schopností pilota
Při vysílání
a) Je možné měnit výši hlasu, vyžaduje-li to situace
b) Můžeme měnit výši hlasu v různých fázích hovoru
c) Zachováváme stále stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru
Pořadí zpráv dopravovaných leteckou pohyblivou službou je
a) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
b) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, tísňové, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
c) Tísňové, pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
3x opakovaný tísňový signál MAYDAY musí být použit
a) Na začátku první zprávy tísňové korespondence
b) Na konci první zprávy tísňové korespondence
c) Kdykoliv v průběhu korespondence
PAN PAN MEDICAL je radiotelefonní signál zprávy
a) Tísňové
b) Informační
c) Pilnostní
Tísňová korespondence
a) Nemá přednost před ostatními druhy spojení
b) Nemá předřednost před radiotelefonním signálem PAN PAN
c) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení
Pilnostní zpráva
a) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení
b) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení vyjma tísňového provozu
c) Není upřednostňován
Tísňový a pilnostní provoz musí být zahájen na kmitočtu
a) 121,5
b) 122,5
c) Který je v dané chvíli používán
Každá stanice, která ví o tísňovém provozu, má povinnost
a) Přeladit na jiný kmitočet
b) Na tomto kmitočtu nevysílat, ale tento provoz sledovat
c) Na stanice se nevztahují žádné povinnosti
Po volání letecké stanice, na které tato stanice neodpoví, je letadlová stanice povinna
a) Vyčkat nejméně 30 sekund, než provede další volání
b) Vyčkat nejméně 10 sekund, než provede další volání
c) Okamžitě provést další volání
Jména, zkratky a slova, jejichž výslovnost může vyvolat pochybnost, se v radiotelefonním provozu musí
a) Dbát na správnou výslovnost
b) Opakovat
c) Hláskovat pomocí mezinárodní hláskovací abecedy
Letadlová stanice potvrzuje příjem důležitých zpráv řízení letového provozu nebo jejich částí
a) Jejich hláskováním
b) Jejich opakováním
c) Jejich opakováním a připojením vlastní volací značky
Letadlo přechází z jednoho rádiového kmitočtu na druhý
a) Dle uvážení pilota
b) Kdykoliv, pilot má však povinnost tuto informaci sdělit letecké stanici
c) Z příkazu letecké stanice v souladu s dohodnutými postupy
Letadlo za letu
a) Zkracuje svou volací značku
b) Smí ve vyjímečných případech měnit svou poznávací značku
c) Nesmí měnit svou poznávací značku
Za letu musí letadlová stanice
a) Udržovat pořádek v kabině
b) Udržovat stálé bdění
c) Udržovat bdění při avizovaném leteckém provozu
Poznávací značka civilního letadla je složena
a) Ze značky státní příslušnosti a restříkové značky
b) Ze značky státní příslušnosti a značky výrobce letounu
c) Z číselného kódu
Volací značku letadla lze v některých případech tvořit
a) Radiotelefonním označením provozovatele letadla
b) Číselným označením
c) Radiotelefonním označením provozovatele letadla za kterým následuje označení (číslo) letu v souladu s předpisem ICAO
Zkrácenou volací značku použije letadlová stanice
a) Při komunikaci s leteckou stanicí, kde je letadlo provozováno
b) Pouze v případě, že byla tímto oslovena leteckou stanicí
c) Zkrácení volací značky je plně zakázáno
Správné zkrácení volací značky OKABC je
a) OKC
b) ABC
c) OBC
Jakmile je spojení navázáno
a) Lze nepřetržitě korespondovat v obou směrech bez dalšího použití volacích značek nebo volání
b) Nelze korespondovat v obou směrech bez dalšího použití volacích značek nebo volání
c) Letadlová stanice smí korespondovat bez použití volacích značek nebo volání
Všechna čísla se vyslovují
a) Jednotlivě, s výjimkou čísel souvisejících s výškou nad hladinou moře, s výškou oblačnosti, dohlednosti a dráhové dohlednost
b) Vždy jednotlivě
c) Dle požadavku provozovatele letecké stanice
Odchylky od spisovné češtiny při vysílání čísel jsou
a) U číslic 5, 7, 8
b) U číslic 2, 4, 5, 7, 8
c) U číslic 2, 4, 7, 8
Potvrzení příjmu leteckou stanicí musí obsahovat
a) frázi "Rozumím"
b) Volací značku letadla
c) Volací značku letadla za kterou následuje, je-li to nutné, volací značka letecké stanice
Rádiové spojení může být ukončeno
a) Dle uvážení pilota, který již obdržel požadované informace
b) Na pokyn letecké stanice
c) Na pokyn letadlové stanice
Volací značka letecké stanice je tvořena
a) Zeměpisným názvem její polohy a službou, která je k dispozici
b) Názvem letiště
c) Názvem služby, která je k dipozici
Stanice letecké pohyblivé služby používají
a) Čas dle své zeměpisné polohy
b) SEČ
c) Koordinovaný světový čas
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) A - Adam/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/India
b) A - Alena/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/India
c) A - Adam/Alpha, E - Emil/Europe, I - Ivan/India
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) B - Božena/Bravo, F - František/Foto, J - Josef/Juliett
b) B - Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Jan/Juliett
c) B - Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/Juliett
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Kamil/Kilo
b) C - Cyril/Channel, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo
c) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) D - David/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima
b) D - David/Delta, H - Hugo/Hotel, L - Ludvík/Lima
c) D - David/Daniel, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) M - Martin/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform
b) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform
c) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Uršula/Uniform
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) N - Norbert/November, R - Rudolf/Rock, V - Václav/Victor
b) N - Nora/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor
c) N - Norbert/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky
b) O - Ota/Oscar, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky
c) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Single, W - dvojité V/Whisky
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) P - Pavel/Papa, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray
b) P - Petr/Paper, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray
c) P - Petr/Papa, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) Y -Ypsilon/Yankee, Z - Zuzana/Zulu
b) Y -Ypsilon/Yankee, Z - Zdeněk/Zulu
c) Y -Yamaha/Yankee, Z - Zuzana/Zulu
Správný Q-kód pro "tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtenou na hladinu moře"
a) QNH
b) QHN
c) QNA
Správný Q-kód pro "magnetický kurs pro směr k zaměřovači"
a) QGM
b) QDM
c) QCB
Správný Q-kód pro "magnetické zaměření od zaměřovače"
a) QDM
b) QDR
c) QDV
Správná zkratka pro "kmitočet"
a) FQ
b) FREQENCE
c) FREQ
Správná zkratka pro "vzletová a přistávací dráha"
a) RWY
b) L-R
c) RW
Správná zkratka pro "automatická informační služba koncové řízené oblasti"
a) AFIS
b) AIS
c) ATIS
Správná zkratka pro "letová informační oblast"
a) IFR
b) FIR
c) LIO
Zkušební vysílání musí obsahovat
a) V úvodu frázi "ZKUŠEBNÍ VYSÍLÁNÍ"
b) Volací znak volané stanice, volací znak letadla, slova "ZKOUŠKA RÁDIA", používaný kmitočet
c) Příslušné Q-kódy
Při zkoušce rádia se použije fráze
a) RADIO CHECK nebo HOW DO YOU READ?
b) CHECK OF THE RADIO
c) Na které se předem domluví operátoři volací a volané stanice
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 119,500 MHz vyjadřuje
a) ONE ONE NINE DECIMAL FIVE
b) ONE ONE NINE FIVE ZERO ZERO
c) ONE HUNDRED NINETEEN DECIMAL FIVE
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 121,500 MHz vyjadřuje
a) ONE HUNDRED TWENTY ONE DECIMAL FIVE
b) ONE TWO ONE FIVE ZERO ZERO
c) ONE TWO ONE DECIMAL FIVE
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 121,050 MHz vyjadřuje
a) ONE TWO ONE DECIMAL ZERO FIVE
b) ONE TWO ONE ZERO FIVE ZERO
c) ONE TWO ONE DECIMAL ZERO FIVE ZERO
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet vyjadřuje
a) Šesti číslicemi
b) Čtyřmi nebo šesti číslicemi
c) Čtyřmi, pěti nebo šesti číslicemi
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 118,055 MHz vyjadřuje
a) ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE FIVE
b) ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE
c) ONE ONE EIGHT ZERO FIVE FIVE
Zkratka AFIS znamená
a) Automatická informační služba koncové řízení oblasti
b) Stanoviště letištní letové informační služby
c) Řízený okrsek
Kód QFE se vztahuje k
a) Tlaku vzduchu přepočtenému na střední hladinu moře
b) Tlaku vzduchu v místech, kde se k vyjádření výšky letu užívají metry
c) Tlaku vzduchu vztaženému k nadmořské výšce letiště
V případě, že letadlo stojí na ploše letiště a hodnota tlaku je nastavena na QFE, bude výškoměr ukazovat
a) Nadmořskou výšku letiště
b) Nulu
c) Výšku letiště nad střední hladinou moře
Zkratka AIP znamená
a) Pojezdová dráha
b) Letecká informační příručka
c) Řízení letového provozu
Zkratka ATC znamená
a) Řízení letového provozu
b) Letová informační oblast
c) Dráhová dohlednost
Zkratka ATIS znamená
a) Stanoviště letištní letové informační služby
b) Řízený okrsek
c) Automatická informační služba koncové řízení oblasti
Zkratka CAVOK znamená
a) Dohlednost, oblačnost a současné počasí lepší než předepsané hodnoty nebo podmínky
b) Pravidla pro let za viditelnosti
c) Pravidla pro let podle přístrojů
Zkratka CTR znamená
a) Letová informační oblast
b) Pojezdová dráha
c) Řízený okrsek
Zkratka DME znamená
a) Měřič vzdálenosti
b) Dráhová dohlednost
c) Letecká informační příručka
Zkratka FIR znamená
a) Pravidla pro let podle přístrojů
b) Letová informační oblast
c) Měřič vzdálenosti
Zkratka IFR znamená
a) Pravidla pro let za viditelnosti
b) Letová informační oblast
c) Pravidla pro let podle přístrojů
Zkratka RVR znamená
a) Dráhová dohlednost
b) Vzletová a přistávací dráha
c) Řízení letového provozu
Zkratka TWR znamená
a) Pojezdová dráha
b) Letištní řídící věž
c) Pravidla pro let za viditelnosti
Zkratka VFR znamená
a) Pravidla pro transantlantický let
b) Pravidla pro let za viditelnosti
c) Pravidla pro let podle přístrojů
Zkratka UTC znamená
a) Univerzální provozní koordinační předpis
b) Světový koordinovaný čas
c) Řízený okrsek
Odchylky od spisovné angličtiny při vysílání čísel jsou
a) U číslic 3, 5
b) U číslic 3, 4, 9
c) U číslic 3, 9
Zkratka FRRA znamená
a) Zákaz používání francouzského jazyka při komunikaci
b) Namrzající déšť
c) Slábnoucí déšť
Zkratka BKN znamená
a) Rozbitý
b) Zataženo
c) Oblačno
Zkratka NOSIG znamená
a) Bez význačné změny
b) Nulová dohlednost
c) Zpráva o stavu letiště
Fráze STAND BY znamená
a) Čekejte, zavolám Vás
b) Vyčkávejte v blízkosti dráhy
c) Zaparkujte na stojánce vedle ...
Fráze AFFIRM znamená
a) To je správně
b) Ano
c) Provedu
Fráze WILCO znamená
a) Ano
b) Rozumím
c) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat
Fráze ACKNOWLEDGE znamená
a) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat
b) Potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí
c) Požaduji ověření: (povolení, instrukce, opatření, informace)
Fráze CONFIRM znamená
a) Požaduji ověření: (povolení, instrukce, opatření, informace)
b) Ano
c) Rozumím
Fráze ROGER znamená
a) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
b) Ano
c) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat
Fráze APPROVED znamená
a) To je správně
b) Přečteno správně
c) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno
Fráze NEGATIV znamená
a) Postupujte obráceně, než Vám bylo povoleno
b) Povolení není potvrzeno - to není správně - ne
c) Neberte v úvahu (předchozí povolení, pokyn)
Fráze SAY AGAIN znamená
a) Opkauji, ...
b) Opakujte vše nebo následující část Vašeho posledního vysílání
c) Uveďte zisk (GAIN) antény, kterou používáte ke komunikačnímu příjmu
Slovo SPRÁVNĚ znamená
a) To je správně
b) Ano
c) Přečteno správně
Fráze TAKE-OFF APPROVED
a) Znamená VZLET POVOLEN
b) Není přípustná
c) Znamená VZLET NENÍ POVOLEN
Fráze LINE UP RUNWAY znamená
a) Vstupte na dráhu
b) Pojíždějte na pojezdové rovnoběžně s aktivní dráhou
c) Vyčkávejte na vyčkávacím místě dráhy
Fráze REQUEST START UP
a) Žádam pojíždění
b) Spouštím
c) Žádám spouštění
Fráze HOLD POSITION znamená
a) Vyčkávejte na místě
b) Vstupte na dráhu a čekejte
c) Zaparkujte na stojánce ...
Pořadí zpráv dopravovaných leteckou pohyblivou službou je
a) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
b) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, tísňové, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
c) Tísňové, pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.