Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL) - Elektrotechnika a radiotechnika

Velikost sekundárního (výstupního) napětí transformátoru závisí
a) Na poměru počtu závitů v primárním a sekundárním vinutí
b) Na velikosti a hmotnosti transformátoru
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Jen na počtu závitů v sekundárním vinutí
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
K ochraně proti nadměrnému proudu slouží
a) Jistič
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Hromosvod
c) Uzemnění
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Antény dělíme podle směru vysílání nebo příjmu na
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Směrové a všesměrové
b) Vysílací a přijímací
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Horizontální a vertikální
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Anténa YAGI je
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Anténa směrová (s výrazně lepším příjmem z jednoho směru)
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Všesměrová anténa
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Pouze vysílací anténa
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Vztah mezi délkou vlny (lambda) a kmitočtem (f), když je c rychlost světla, je
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) f = c / lambda
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) c = f / lambda
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) lambda = f / c
Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je
a) Potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem
b) Potlačeno jedno z postranních pásem
c) Potlačeno jedno i druhé postranní pásmo
Při úrazu elektrickým proudem
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Umístíme postiženého do stabilizované polohy a čekáme na příjezd lékaře
b) Odstraníme postiženého z dosahu el. proudu a nedýchá-li, nemá-li hmatný pulz, zahájíme masáž srdce, pokud nedýchá, zavedeme umělé dýchání a voláme lékařskou pomoc
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
c) Postiženého uzemníme a uložíme do protistresové polohy
Funkce „SQUELCH“ VKV radiostanice je určena
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) K umlčení nízkofrekvenčního výstupu přijímače stanice, když není na komunikačním kanále žádný signál
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) K okamžitému poslechu zprávy ATIS
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) K nouzovému vysílání
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Údaj elektrické napětí 2 V lze také zapsat
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) 200 mV
b) 2000 mV
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 2000 MV
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Vztah mezi napětím (U), proudem (I) a odporem (R) je:
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) I = R x U
b) U = R x I
c) U = R / I
Vztah mezi výkonem (příkonem) (P), napětím (U) a proudem (I) je:
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) P = U x I
b) P = U / I
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) P = 2 x (U - I)
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Radiostanice odebírající z baterie 12V proud 500 mA má příkon
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) 60 W
b) 24 W
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) 6 W
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Tři dobré vodiče elektřiny jsou
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Měď, zlato, stříbro
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Železo, bronz, vzduch
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Sklo, stříbro, měď
Čtyři dobré izolanty jsou
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Polystyrén, sklo, porcelán, měď
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Sklo, vzduch, plast, porcelán
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Voda, sklo, porcelán, zlato
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Ke zdroji 10 V jsou připojeny dva odpory 10 Ohm zapojené do série. Odebíraný příkon činí:
a) 10 W
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) 2 W
c) 5 W
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Při měření proudu odebíraného ze zdroje působí ampérmetr jako
a) Významný odpor
b) Zanedbatelný odpor
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) Měřič odporu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Vodivost látek je způsobena
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) volnými protony v atomech látek
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) volnými elektrony v atomech látek
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) volným působením látek
Polovodiče lze vyrobit
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) nelze vyrobit
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) z křemíku
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) z křemíku a germánia
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Polovodičová dioda je složena
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) z elektronů
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) z polovodičů typů P a N
c) z polovodičů typů A a B
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Paralelně řazené akumulátory
a) snižují dodávku proudu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) umožňují dodávat větší proud
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) znemožňují dodávku proudu
Provoz alternátoru bez připojení na akumulátor může způsobut
a) Vybití akumulátoru
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Poruchu alternátoru
c) Zničení připojených zařízení
Jmenovité napětí článku olověného akumulátoru je
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) 1,2 V
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) 1,5 V
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 2 V
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jmenovité napětí článku alkalického akumulátoru je
a) 1,2 V
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) 1,5 V
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 2 V
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jmenovité napětí suchého galvanického článku je
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) 1,2 V
b) 1,5 V
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) 2 V
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Suché galvanické články
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Lze dobíjet kdykoliv
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Lze dobíjet pouze před úplným vybitím
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Nelze dobíjet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Olověný akumulátor nabíjíme
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) proudem (v A) o velikosti desetiny kapacity akumulátoru (v Ah)
b) proudem (v A) o velikosti poloviny kapacity akumulátoru (v Ah)
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) nenabíjíme
mildin 80 mildin 30 mildin 500
K ochraně proti přepětí slouží
a) jiskřiště
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) pojistka
c) jistič
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Všesměrová anténa ma vyzařovací charakteristiku
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) kruhovou
b) všesměrovou
c) vertikální
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Všesměrová anténa musí přijímat nebo vysílat stejně všemi směry
a) ve vertikále
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) v horizontální rovině
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) ze všech směrů
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Půlvlnný dipól
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) může být rámová anténa
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) může být směrová i všesměrová anténa
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) může být směrová i všesměrová anténa, záleží na jeho orientaci k zemskému povrchu
Půlvlnný dipól umístěný rovnoběžně se zemským povrchem
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Má v horizontální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Má ve vertikální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Má v horizontální rovině kruhovou vyzařovací charakteristiku
Na půlvlnný dipól lze přijímač dvoulinkou připojit
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) přes symetrizátor
b) nelze připojit
c) izolovaným drátem
Pro zajištění nejefektivnějšího přenosu informačního signálu postačuje přenášet
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
a) obě postranní pásma
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) pouze jedno postranní pásmo
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) není třeba přenášet postranní pásma
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Znakem A3E je označeno vysílání
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) radiotelefonie s amplitudovou modulací s jedním postranním pásmem
b) radiotelefonie s amplitudovou modulací s dvojím postranním pásmem
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) radiotelefonie s kmitočtovou modulací
Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) amplitudová modulace
b) modulace SSB
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) kmitočtová modulace
Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) amplitudová modulace
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) modulace SSB
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) kmitočtová modulace
Rozsah ampérmetru se zvětšuje
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) výkonem ampérmetru
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) odporem paralelně zařazeným k ampérmetru (bočník)
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) připojením přídavného zařízení pro zvětšení rozsahu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Aby voltmetr a ampérmetr neovlivnily výsledky měření, musí být jejich vnitřní odpor
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) ampérmetru co nejmenší, voltmetru co největší
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) ampérmetru co největší, voltmetru co nejmenší
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) ampérmetru i voltmetru co nejmenší
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Ampérmetr a voltmetr se při měření zařazují
a) ampérmetr paralelně ke spotřebiči, voltmetr do série se spotřebičem
b) ampérmetr paralelně ke spotřebiči, voltmetr se nepřipojuje
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) ampérmetr do série se spotřebičem, voltmetr paralelně ke spotřebiči
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
V suchém, bezprašném prostředí považujeme za bezpečné napětí
a) stejnoměrné do 48 V a střídavé do 12 V
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
b) stejnoměrné do 60 V a střídavé do 25 V
c) stejnoměrné do 12 V a střídavé do 6 V
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Kmitočet 406 MHz lze také zapsat
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) 0,406 GHz
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 0,406 kHZ
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 0,406 cHz
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Délka rádiové vlny v pásmu 130 MHz (VHF) je
a) Cca 0,2 m
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) Cca 2 m
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Cca 20 m
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Na primární vinutí transformátoru o 200 závitech je připojeno 230 V ~. Na sekundárním vinutí, které má 20 závitů, naměříme:
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) 23 V ~
b) 230 V ~
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) 5 V ~
Výstupním výkonem se rozumí
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Výkon na anténním konektoru vysílače dodávaný do anténního systému
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Výkon na anténním konektoru přijímače
c) Výkon na výstupu z antény
Celkový odpor paralelně řazených odporů
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) je větší než hodnota nejmenšího z odporů
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) je menší než hodnota nejmenšího z odporů
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) je shodný s hodnotou nejmenšího z odporů
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.