Všeobecný i Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL, VFL) - Radiokomunikační předpisy

Zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů a správu rádiového spektra vykonává
a) Český telefonický úřad
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Český telekomunikační úřad
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
c) Radiokomunikační služba
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Radiokomunikační službou je komunikační činnost, která spočívá v přenosu, vysílání nebo příjmu signálů prostřednictvím
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Rozhlasového vysílání
b) Radiokomunikační služby
c) Rádiových vln
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtovou tabulku) stanoví
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Český telekomunikační úřad
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Radiokomunikační služba
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uděluje
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Český telekomunikační úřad
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu
c) Radiokomunikační služba
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je povinen platit za využívání rádiových kmitočtů
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Není povinen platit poplatek
b) Poplatek dle nařízení vlády o poplatcích
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Poplatek dle nařízení Evropské komise o poplatcích
Český radiokomunikační úřad udělí krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na dobu nepřesahující
a) 15 dní
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) 1 měsíc
c) 12 měsíců
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Státní kontrolu elektronických komunikací vykonává
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu
b) Vláda ČR
c) Český telekomunikační úřad
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Fyzická osoba vykonávající obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu odborné způsobilosti se dopustila
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Trestného činu
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Přestupku
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Fyzická osoba vykonávající obsluhu vysílacího rádiového zařízení není povinna vlastnit průkaz o odborné způsobilosti
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Za obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu odborné způsobilosti uloží Úřad fyzické osobě pokutu do výše
a) 5 000 Kč
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) 50 000 Kč
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) 100 000 Kč
V mezinárodní volací značce České republiky tvoří první dvě písmena (prefixy) vždy dvojice písmen
a) OK nebo OL
b) OK nebo OP
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) CZ nebo OL
Mezinárodní volací značka letadlové stanice u letadel zapsaných v leteckém rejstříku ČR je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) OK a další dvě písmena
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) OK a další čtyři písmena
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) OK a další tři písmena
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Stanice provozované na základě všeobecného oprávnění lze provozovat
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Jen s volací značkou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Bez volací značky
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Dle uvážení provozovatele
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Falešné volací značky a falešné signály
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Se nesmí používat
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Se smí používat
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Ve vyjímečných případech
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Pohylivá stanice letecké pohyblivé služby je
a) Letecká stanice
b) Letadlová stanice
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Letecká pohyblivá služba
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Lodní stanice
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Letecká stanice
c) Lodní pohyblivá služba
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Pevná služba je
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Radiokomunikační služba mezi stanovenými pevnými body
b) Radiokomunikační služba mezi pevným a pohyblivým bodem
c) Radiokomunikační služba mezi letadlovými stanicemi
Nejvyšší prioritu a absolutní přednost má zpráva
a) Pilnostní
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Tísňová
c) Informační
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Tísňové volání a tísňová zpráva se vysílají jen na rozkaz
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Velitele nebo osoby odpovědné za loď nebo letadlo
b) Kterékoliv osoby na palubě lodi nebo letadla
c) Majitele lodi nebo letadla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Mezinárodní středovlnný tísňový a bezpečnostní kmitočet v radiotelefonii je
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) 2182 kHz
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) 1000 kHz
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) 2100 kHz
Mezinárodní tísňový kmitočet v radiotelefonii v letecké pohyblivé službě je
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) 121,5 MHz
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) 121,5 kHz
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 121,5 Hz
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Služba u letadlové nebo lodní stanice podléhá nejvyšší pravomoci
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Majitele letadla nebo lodi
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Velitele nebo osoby, která je odpovědná za letadlo nebo loď
c) Provozovatele letadla nebo lodi
Doba platnosti průkazů odborné způsobilosti pro leteckou a námořní pohyblivou službu je vyhláškou č. 157/2005 Sb. stanovena na
a) 5 let
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) 2 roky
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) 10 let
O prodloužení doby platnosti průkazu odborné způsobilosti se žádá
a) Písemně, minimálně jeden měsíc před koncem platnosti průkazu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Telefonicky na recepci Českého telekomunikačního úřadu, kdykoliv
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Písemně, minimálně 6 měsíců před koncem platnosti průkazu
Při žádosti o prodloužení platnosti průkazu je třeba také
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Uhradit příslušný správní poplatek a doložit praxi v obsluze rádiových stanic
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Uhradit příslušný správní poplatek
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Doložit praxi v obsluze rádiových stanic
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
V případě, že doba platnosti průkazu již uplynula, může držitel průkazu žádat o nový průkaz
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) V období do jednoho roku ode dne pozbytí platnosti průkazu
b) V období do jednoho měsíce ode dne pozbytí platnosti průkazu
c) V období do pěti pracovních dnů ode dne pozbytí platnosti průkazu
První znak nebo první dva znaky mezinárodní volací značky označují
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Mezinárodní poznávací značku
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Státní příslušnost stanice
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Iniciály majitele letadla
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Stejná volací značka
a) Může být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) Musí být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanice, neboť počet existujících stanic převyšuje počet možných volacích značek
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Nemůže být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Inspekční orgány zemí, které pohyblivá (letadlová nebo lodní) stanice navštíví
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Mohou vyžadovat předložení průkazu operátora
b) Mohou kontrolovat kromě průkazu operátora i záchrnné vybavení
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Nemají na palubě cizích letadel nebo lodí žádné pravomoce
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Specializovanou organizací Organizace spojených národů pro oblast telekomunikací
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Specializovanou organizací Evropské unie pro oblast telekomunikací
c) Specializovanou organizací Severoatlantické aliance pro oblast telekomunikací
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Mezinárodní organizací CEPT se rozumí
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Evropská konference poštovních a telekomunikačních zpráv
b) Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ
c) Evropská konference poštovních a telefonních správ
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Q-kódem se rozumí
a) Kódová skupina tří písmen začínající vždy písmenem Q, která má určitý konkrétní, mezinárodně dohodnutý význam
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Nastavený kód odpovídače
c) Zkrácená podoba volacího znaku letadla nebo lodi
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Volací značky se přidělují tak, aby nemohly být zaměněny
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) S volacími značkami jiných stanic v okruhu 3 500 námořních mil
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Se zkratkami Q-kódu
c) S tísňovými, pilnostními a bezpečnostními signály nebo s kódovými zkratkami Q-kódu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Volací značkou je
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Libovolné označení, které letadlu či lodi přiřadí řízení provozu
b) Libovolné označení, které zvolí velitel lodi či letadla
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Každé poznávací označení stanice přidělené podle Radiokomunikačního řádu, které umožňuje zjištění její totožnosti během vysílání
Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny v rozemí
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) 8,3 kHz - 3000 GHz
b) 20 Hz - 20000 Hz
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 108,0 MHz - 123,5 MHz
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Rádiové kmitočty z pásma 130 MHz spadají do pásma označovaného jako
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) HF
b) VHF
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) UHF
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Provozovatel stanice vysílá vlastní volací značku během spojení
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Předepsaným postupem, když je k tomu vyzván
b) Předepsaným postupem minimálně na začátku a na konci
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) Volnou řečí kdykoliv to uzná za vhodné
Pořadí zpráv podle důležitosti je následující
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Pilnostní zpráva (URGENCY), bezpečnostní zpráva (SAFETY), tísňová zpráva (DISTRESS)
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) Tísňová zpráva (DISTRESS), pilnostní zpráva (URGENCY), bezpečnostní zpráva (SAFETY)
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Bezpečnostní zpráva (SAFETY). tísňová zpráva (DISTRESS), pilnostní zpráva (URGENCY)

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.