Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL) - Radiokomunikační provoz

Letecká pohyblivá služba je
a) Pohyblivá služba mezi leteckými stanicemi a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem
b) Pohyblivá služba mezi jednotlivými leteckými stanicemi
c) Pohyblivá služba mezi letadlovými stanicemi navzájem
Letecká pevná služba (AFS dle L10) je
a) Telekomunikační služba
b) Telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body
c) Pozemní telekomunikační služba
Letecká rozhlasová služba (dle L10) je
a) Služba určená k vysílání informací týkajících se leteckého provozu
b) Služba AFIS
c) Služba určená k vysílání meterologických informací
Pozemní stanice letecké pohyblivé služby je
a) Pozemní a letadlová stanice
b) Letadlová stanice
c) Letecká stanice
Vysílání pokusných signálů nesmí trvat déle než
a) 10 vteřin
b) 60 vteřin
c) 30 vteřin
Při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna stupněm
a) 5
b) 1
c) Výtečně
Rychlost hovoru při radiotelefonním spojení nemá převyšovat
a) 60 slov za minutu
b) 100 slov za minutu
c) 50 slov za minutu
Radiotelefonní spojení letadlo - země by se mělo provádět
a) V anglickém jazyce
b) V českém jazyce
c) Všeobecně v jazyce ve kterém komunikuje pozemní stanice
Zprávy musí být vysílány
a) V otevřené řeči a ve schválených frázích
b) Ve schválených frázích
c) Dle individuálních schopností pilota
Při vysílání
a) Zachováváme stále stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru
b) Můžeme měnit výši hlasu v různých fázích hovoru
c) Je možné změnit výši hlasu, vyžaduje-li to situace
MAYDAY je radiofonní signál
a) Pilnostní zprávy
b) Tísňové zprávy
c) Informační zprávy
PANPAN je radiotelefonní signál
a) Pilnostní zprávy
b) Zprávy při ztrátě orientace za letu
c) Tísňové zprávy
Tísňová korespondence
a) Nemá přednost před ostatními druhy spojení
b) Nemá přednost před radiofonním signálem PANPAN
c) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení
Pilnostní zpráva
a) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení
b) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení vyjma tísňového provozu
c) Není upřednostňován
Tísňový a pilnostní provoz musí být veden na kmitočtu
a) 121,5
b) 122,5
c) Který je v dané chvíli používán
Po volání letecké stanice, na které tato stanice neodpoví, je letadlová stanice povinna
a) Vyčkat nejméně 10 sekund než provede další volání
b) Vyčkat nejméně 60 sekund než provede další volání
c) Ihned se pokusit navázat jiné spojení s pozemní stanicí
Jména, zkratky a slova, jejichž výslovnost může vyvolat pochybnost, se v radiofonním provozu musí
a) Vyslovovat zřetelně
b) Hláskovat
c) Uvádět v anglickém jazyce
Letadlová stanice udržuje rádiové spojení s řídící stanicí
a) Dle uvážení velitele letadlové stanice
b) Pouze při vzletu a přistání
c) Vždy, je-li je to možné
Letadlová stanice potvrzuje příjem důležitých zpráv řízení letového provozu nebo jejich částí
a) Slovem ROZUMÍM
b) Jejich opakováním a připojením vlastní volací značky
c) Jejich opakováním
Za letu musí letadlová stanice
a) Udržovat stálou poslechovou hlídku
b) Udržovat bdění při avizovaném leteckém provozu
c) Udržovat pořádek v kabině
Letadlo za letu
a) Smí zkracovat svou volací značku dle uvážení pilota
b) Smí měnit svou volací značku
c) Nesmí měnit svou volací značku
Poznávací značka civilního letadla je složena
a) Ze značky státní příslušnosti a rejstříkové značky
b) Ze značky státní příslušnosti a značky výrobce letounu
c) Z číselného kódu
Volací značku letadla lze v některých případech tvořit
a) Radiotelefonním označením provozovatele letadla
b) Číselným kódem
c) Radiotelefonním označením provozovatele letadla za kterým následuje označení (číslo) letu v souladu s předpisem ICAO
Zkrácenou volací značku použije letadlová stanice
a) Při komunikaci s leteckou stanicí, kde je letadlo provozováno
b) Pouze v případě, že byla tímto oslovena leteckou stanicí
c) Zkrácení volací značky je plně zakázáno
Správné zkrácení volací značky OKABC je
a) OBC
b) ABC
c) OKA
Všechna čísla se vyslovují
a) Jednotlivě, s výjimkou čísel souvisejících s výškou nad hladinou moře, s výškou oblačnosti, dohlednosti a dráhové dohlednosti
b) Vždy jednotlivě
c) Dle požadavku provozovatele letecké stanice
Volací značka letecké stanice je tvořena
a) Zeměpisným názvem její polohy a službou, která je k dispozici
b) Názvem letiště
c) Názvem služby, která je k dispozici
Ve volací značce letecké stanice přibližovacího stanoviště může být název
a) APPROACH
b) DEPARTURE
c) DELIVERY
Fráze "vysílám naslepo" se použije
a) Vždy při běžném navazování spojení s leteckou stanicí
b) Při neúspěšném navázání spojení
c) Při úspěšném navázání spojení
Jestliže letadlová stanice není schopna navázat spojení s leteckou stanicí na určeném kmitočtu
a) Pokusí se navázat spojení později za vhodnějších podmínek
b) Hlášení provede pilot dodatečně v cíli trati
c) Pokusí se o navázání spojení na jiném kmitočtu pro danou trať
Rádiové spojení může být ukončeno
a) Dle uvážení pilota, který obdržel požadované informace
b) Na pokyn letecké stanice
c) Na pokyn letadlové stanice
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) A - Adam/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/India
b) A - Adam/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/Industry
c) A - Adam/Alpha, E - Eva/Echo, I - Ivan/India
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) B -Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/John
b) B -Boris/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/Juliett
c) B -Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/Juliett
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo
b) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Kamil/Kilo
c) C - Cyril/Charles, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) D - David/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lemon
b) D - Dana/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima
c) D - David/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform
b) M - Michal/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform
c) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Uršula/Uniform
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) N - Norbert/November, R - Rudolf/Rock, V - Václav/Victor
b) N - Norbert/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor
c) N - Nina/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky
b) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Single, W - dvojité V/Whisky
c) O - Otakar/Okay, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) P - Petr/Paper, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray
b) P - Petr/Papa, T - Tibor/Tango, X - Xaver/X-ray
c) P - Petr/Papa, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) Y - Ypsilon/Yamaha, Z - Zuzana/Zulu
b) Y - Ypsilon/Yankee, Z - Zdeněk/Zulu
c) Y - Ypsilon/Yankee, Z - Zuzana/Zulu
Správný Q-kód pro "tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtený na střední hladinu moře
a) QNH
b) QNE
c) QRH
Správný Q-kód pro "magnetický kurs pro směr k zaměřovači"
a) QDA
b) QDM
c) QNH
Správný Q-kód pro "žádost o zaměření"
a) QDL
b) QPL
c) QGO
Správná zkratka pro "vzletová a přistávací dráha"
a) RWY
b) L-R
c) RW
Správná zkratka pro "automatická informační služba koncové řízené oblasti"
a) AFIS
b) ATIS
c) AIS
Správná zkratka pro "letová informační oblast"
a) IFR
b) FIR
c) LIO
Správná zkratka pro "kmitočet"
a) FQ
b) FREQENCE
c) FREQ
Slovo "čekejte" znamená
a) čekejte či zavolejte později
b) čekejte, zavolám Vás
c) opakujte volání
Slovo "konec" znamená
a) Rozhovor je ukončen a čeká se odpověď
b) Konec hlášení
c) Rozhovor je ukončen a neočekává se odpověď
Slovo "provedu" znamená
a) Beru na vědomí
b) Rozumím přijaté zprávě
c) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat
Slovo "potvrďte" znamená
a) Potvrďte mi, že jste zprávě rozuměl
b) Potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí
c) Opakujte
Slovo "příjem" znamená
a) Ukončení vysílání
b) Očekávám Vaši odpověď
c) Moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď
Slovo "rozumím" znamená
a) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
b) Informaci rozumím
c) Spojení je dobré
Slovo "schváleno" znamená
a) Vyžaduje povolení
b) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno
c) Požadovaný výkon podléhá schválení
Slovo "negativ" znamená
a) Meteorologická zpráva
b) Špatná zpráva
c) Povolení není potvrzeno - to není správné - ne
Slovo "opakujte" znamená
a) Opakujte část Vašeho posledního vysílání
b) Hláskujte požadovanou část zprávy
c) Opakujte vše nebo následující část Vašeho posledního vysilání
Slovo "správně" znamená
a) To je správně
b) Dobře
c) Rozumím
Letadlo přechází z jednoho rádiového kmitočtu na druhý
a) Dle své vůle
b) Z příkazu letecké stanice v souladu s dohodnutými postupy
c) Z příkazu výše postavené letadlové stanice
Jestliže letadlová stanice není schopna navázat spojení s leteckou stanicí na určeném a jiném kmitočtu pro danou trať
a) Pokusí se navázat spojení s jiným letadlem nebo jinými leteckými stanicemi
b) Musí se vrátit do místa posledního navázaného spojení
c) Musí provést nouzové přistání
Služba mezi leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem je
a) Letecká služba
b) Letová pohyblivá služba
c) Letecká pohyblivá služba
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 119,500 MHz vyjadřuje
a) STO DEVATENÁCT ČÁRKA PĚT
b) JEDNA JEDNA DEVĚT ČÁRKA PĚT
c) JEDNA JEDNA DEVĚT ČÁRKA PĚT NULA NULA
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 118,055 MHz vyjadřuje
a) JEDNA JEDNA OSUM ČÁRKA NULA PĚT PĚT
b) JEDNA JEDNA OSUM NULA PĚT PĚT
c) STO OSUMNÁCT ČÁRKA NULA PĚT PĚT
Zkušební vysílání musí obsahovat
a) Signál předem dohodnutý mezi operátory letecké a letadlové stanice
b) Nejméně 10 slov, aby bylo možné vyloučit technickou chybu v přenosu
c) Volací znak volané stanice, volací znak letadla, slova „ZKOUŠKA RÁDIA“, používaný kmitočet
Kód QFE se vztahuje k
a) K nadmořské výšce letadla
b) Tlaku vzduchu vztaženému k nadmořské výšce letiště
c) Tlaku vzduchu na střední hladině moře
V případě, že letadlo stojí na ploše letiště a hodnota tlaku je nastavena na QFE, bude výškoměr ukazovat
a) Chybu
b) Nulu
c) Nulu, tj. chybu
Pořadí zpráv dopravovaných leteckou pohyblivou službou je
a) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
b) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, tísňové, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
c) Tísňové, pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
Ve volací značce letecké stanice pro neřízená letiště je název
a) INFO nebo RADIO
b) TOWER
c) APPROACH
Odchylky od spisovné češtiny při vysílání číslic jsou
a) U číslic: 1, 2, 8
b) U číslic: 2, 4, 5, 7
c) U číslic: 2, 4, 7, 8
Potvrzení příjmu leteckou stanicí musí obsahovat
a) frázi "Rozumím"
b) Volací značku letadla
c) Volací značku letadla za kterou následuje, je-li to nutné, volací značka letecké stanice
Rádiové spojení může být ukončeno
a) Na pokyn letecké stanice
b) Na pokyn letadlové stanice
c) Bez jakéhokoliv pokynu
Fráze "vzlet schválen"
a) Je povolením ke vzletu
b) Není přípustná
c) Je odpovědí na žádost o vzlet, ale pouze v případě vrtulníku
Simplexní provoz je způsob provozu rádiové stanice, který
a) Umožňuje současný přenos zpráv oběma směry a vyžaduje současné využívání dvou kmitočtů
b) Umožňuje současný přenost zpráv oběma směry, ale nevyžaduje současné použití dvou kmitočtů
c) Využívá jeden nebo dva kmitočty a umožňuje přenos zpráv střídavě v obou směrech, např. pomocí ručního ovládání, přičemž během vysílání zpráv není možný současný příjem zpráv
Duplexní provoz je způsob provozu rádiové stanice, který
a) Umožňuje současný přenos zpráv oběma směry a vyžaduje současné využívání dvou kmitočtů
b) Umožňuje současný přenost zpráv oběma směry, ale nevyžaduje současné použití dvou kmitočtů
c) Využívá jeden nebo dva kmitočty a umožňuje přenos zpráv střídavě v obou směrech, např. pomocí ručního ovládání, přičemž během vysílání zpráv není možný současný příjem zpráv

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.