Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL) - Radiokomunikační provoz

Letecká pohyblivá služba je
a) Pohyblivá služba mezi leteckými stanicemi a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem
b) Pohyblivá služba mezi jednotlivými leteckými stanicemi
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Pohyblivá služba mezi letadlovými stanicemi navzájem
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Letecká pevná služba (AFS dle L10) je
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Telekomunikační služba
b) Telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Pozemní telekomunikační služba
Letecká rozhlasová služba (dle L10) je
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Služba určená k vysílání informací týkajících se leteckého provozu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Služba AFIS
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Služba určená k vysílání meterologických informací
Pozemní stanice letecké pohyblivé služby je
a) Pozemní a letadlová stanice
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Letadlová stanice
c) Letecká stanice
Vysílání pokusných signálů nesmí trvat déle než
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) 10 vteřin
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) 60 vteřin
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 30 vteřin
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna stupněm
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) 5
b) 1
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Výtečně
Rychlost hovoru při radiotelefonním spojení nemá převyšovat
a) 60 slov za minutu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 100 slov za minutu
c) 50 slov za minutu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Radiotelefonní spojení letadlo - země by se mělo provádět
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) V anglickém jazyce
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) V českém jazyce
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Všeobecně v jazyce ve kterém komunikuje pozemní stanice
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Zprávy musí být vysílány
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) V otevřené řeči a ve schválených frázích
b) Ve schválených frázích
c) Dle individuálních schopností pilota
Při vysílání
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Zachováváme stále stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Můžeme měnit výši hlasu v různých fázích hovoru
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Je možné změnit výši hlasu, vyžaduje-li to situace
MAYDAY je radiofonní signál
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Pilnostní zprávy
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) Tísňové zprávy
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Informační zprávy
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
PANPAN je radiotelefonní signál
a) Pilnostní zprávy
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Zprávy při ztrátě orientace za letu
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Tísňové zprávy
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Tísňová korespondence
a) Nemá přednost před ostatními druhy spojení
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Nemá přednost před radiofonním signálem PANPAN
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení
Pilnostní zpráva
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení
b) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení vyjma tísňového provozu
c) Není upřednostňován
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Tísňový a pilnostní provoz musí být veden na kmitočtu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) 121,5
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) 122,5
c) Který je v dané chvíli používán
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Po volání letecké stanice, na které tato stanice neodpoví, je letadlová stanice povinna
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Vyčkat nejméně 10 sekund než provede další volání
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Vyčkat nejméně 60 sekund než provede další volání
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Ihned se pokusit navázat jiné spojení s pozemní stanicí
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Jména, zkratky a slova, jejichž výslovnost může vyvolat pochybnost, se v radiofonním provozu musí
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) Vyslovovat zřetelně
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Hláskovat
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Uvádět v anglickém jazyce
Letadlová stanice udržuje rádiové spojení s řídící stanicí
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) Dle uvážení velitele letadlové stanice
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Pouze při vzletu a přistání
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Vždy, je-li je to možné
Letadlová stanice potvrzuje příjem důležitých zpráv řízení letového provozu nebo jejich částí
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Slovem ROZUMÍM
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Jejich opakováním a připojením vlastní volací značky
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Jejich opakováním
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Za letu musí letadlová stanice
a) Udržovat stálou poslechovou hlídku
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Udržovat bdění při avizovaném leteckém provozu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) Udržovat pořádek v kabině
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Letadlo za letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Smí zkracovat svou volací značku dle uvážení pilota
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Smí měnit svou volací značku
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Nesmí měnit svou volací značku
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Poznávací značka civilního letadla je složena
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Ze značky státní příslušnosti a rejstříkové značky
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Ze značky státní příslušnosti a značky výrobce letounu
c) Z číselného kódu
Volací značku letadla lze v některých případech tvořit
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) Radiotelefonním označením provozovatele letadla
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Číselným kódem
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Radiotelefonním označením provozovatele letadla za kterým následuje označení (číslo) letu v souladu s předpisem ICAO
Zkrácenou volací značku použije letadlová stanice
a) Při komunikaci s leteckou stanicí, kde je letadlo provozováno
b) Pouze v případě, že byla tímto oslovena leteckou stanicí
c) Zkrácení volací značky je plně zakázáno
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Správné zkrácení volací značky OKABC je
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) OBC
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) ABC
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) OKA
Všechna čísla se vyslovují
a) Jednotlivě, s výjimkou čísel souvisejících s výškou nad hladinou moře, s výškou oblačnosti, dohlednosti a dráhové dohlednosti
b) Vždy jednotlivě
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Dle požadavku provozovatele letecké stanice
Volací značka letecké stanice je tvořena
a) Zeměpisným názvem její polohy a službou, která je k dispozici
b) Názvem letiště
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Názvem služby, která je k dispozici
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Ve volací značce letecké stanice přibližovacího stanoviště může být název
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) APPROACH
b) DEPARTURE
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
c) DELIVERY
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Fráze "vysílám naslepo" se použije
a) Vždy při běžném navazování spojení s leteckou stanicí
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Při neúspěšném navázání spojení
c) Při úspěšném navázání spojení
Jestliže letadlová stanice není schopna navázat spojení s leteckou stanicí na určeném kmitočtu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Pokusí se navázat spojení později za vhodnějších podmínek
b) Hlášení provede pilot dodatečně v cíli trati
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) Pokusí se o navázání spojení na jiném kmitočtu pro danou trať
Rádiové spojení může být ukončeno
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Dle uvážení pilota, který obdržel požadované informace
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Na pokyn letecké stanice
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Na pokyn letadlové stanice
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) A - Adam/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/India
b) A - Adam/Alpha, E - Emil/Echo, I - Ivan/Industry
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) A - Adam/Alpha, E - Eva/Echo, I - Ivan/India
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) B -Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/John
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) B -Boris/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/Juliett
c) B -Božena/Bravo, F - František/Foxtrot, J - Josef/Juliett
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) C - Cyril/Charlie, G - Gustav/Golf, K - Kamil/Kilo
c) C - Cyril/Charles, G - Gustav/Golf, K - Karel/Kilo
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) D - David/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lemon
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) D - Dana/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) D - David/Delta, H - Helena/Hotel, L - Ludvík/Lima
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) M - Michal/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Urban/Uniform
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) M - Marie/Mike, Q - Quido/Quebec, U - Uršula/Uniform
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) N - Norbert/November, R - Rudolf/Rock, V - Václav/Victor
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) N - Norbert/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) N - Nina/November, R - Rudolf/Romeo, V - Václav/Victor
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
a) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) O - Otakar/Oscar, S - Svatopluk/Single, W - dvojité V/Whisky
c) O - Otakar/Okay, S - Svatopluk/Sierra, W - dvojité V/Whisky
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) P - Petr/Paper, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) P - Petr/Papa, T - Tibor/Tango, X - Xaver/X-ray
c) P - Petr/Papa, T - Tomáš/Tango, X - Xaver/X-ray
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Hláskovací abeceda (česká/anglická)
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Y - Ypsilon/Yamaha, Z - Zuzana/Zulu
b) Y - Ypsilon/Yankee, Z - Zdeněk/Zulu
c) Y - Ypsilon/Yankee, Z - Zuzana/Zulu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Správný Q-kód pro "tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtený na střední hladinu moře
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) QNH
b) QNE
c) QRH
Správný Q-kód pro "magnetický kurs pro směr k zaměřovači"
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) QDA
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) QDM
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) QNH
Správný Q-kód pro "žádost o zaměření"
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) QDL
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) QPL
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) QGO
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Správná zkratka pro "vzletová a přistávací dráha"
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) RWY
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) L-R
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) RW
Správná zkratka pro "automatická informační služba koncové řízené oblasti"
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) AFIS
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) ATIS
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) AIS
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Správná zkratka pro "letová informační oblast"
a) IFR
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) FIR
c) LIO
Správná zkratka pro "kmitočet"
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) FQ
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) FREQENCE
c) FREQ
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Slovo "čekejte" znamená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) čekejte či zavolejte později
b) čekejte, zavolám Vás
c) opakujte volání
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Slovo "konec" znamená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Rozhovor je ukončen a čeká se odpověď
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Konec hlášení
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Rozhovor je ukončen a neočekává se odpověď
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Slovo "provedu" znamená
a) Beru na vědomí
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Rozumím přijaté zprávě
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Slovo "potvrďte" znamená
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) Potvrďte mi, že jste zprávě rozuměl
b) Potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí
c) Opakujte
Slovo "příjem" znamená
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Ukončení vysílání
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Očekávám Vaši odpověď
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď
Slovo "rozumím" znamená
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Informaci rozumím
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Spojení je dobré
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Slovo "schváleno" znamená
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Vyžaduje povolení
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Požadovaný výkon podléhá schválení
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Slovo "negativ" znamená
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Meteorologická zpráva
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Špatná zpráva
c) Povolení není potvrzeno - to není správné - ne
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Slovo "opakujte" znamená
a) Opakujte část Vašeho posledního vysílání
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Hláskujte požadovanou část zprávy
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Opakujte vše nebo následující část Vašeho posledního vysilání
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Slovo "správně" znamená
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) To je správně
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Dobře
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Rozumím
Letadlo přechází z jednoho rádiového kmitočtu na druhý
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Dle své vůle
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Z příkazu letecké stanice v souladu s dohodnutými postupy
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Z příkazu výše postavené letadlové stanice
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Jestliže letadlová stanice není schopna navázat spojení s leteckou stanicí na určeném a jiném kmitočtu pro danou trať
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Pokusí se navázat spojení s jiným letadlem nebo jinými leteckými stanicemi
b) Musí se vrátit do místa posledního navázaného spojení
c) Musí provést nouzové přistání
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Služba mezi leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem je
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Letecká služba
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Letová pohyblivá služba
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Letecká pohyblivá služba
mildin 80 mildin 30 mildin 500
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 119,500 MHz vyjadřuje
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) STO DEVATENÁCT ČÁRKA PĚT
b) JEDNA JEDNA DEVĚT ČÁRKA PĚT
c) JEDNA JEDNA DEVĚT ČÁRKA PĚT NULA NULA
V radiotelefonním provozu v pásmech VKV se kmitočet 118,055 MHz vyjadřuje
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) JEDNA JEDNA OSUM ČÁRKA NULA PĚT PĚT
b) JEDNA JEDNA OSUM NULA PĚT PĚT
c) STO OSUMNÁCT ČÁRKA NULA PĚT PĚT
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Zkušební vysílání musí obsahovat
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Signál předem dohodnutý mezi operátory letecké a letadlové stanice
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Nejméně 10 slov, aby bylo možné vyloučit technickou chybu v přenosu
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Volací znak volané stanice, volací znak letadla, slova „ZKOUŠKA RÁDIA“, používaný kmitočet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Kód QFE se vztahuje k
a) K nadmořské výšce letadla
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Tlaku vzduchu vztaženému k nadmořské výšce letiště
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Tlaku vzduchu na střední hladině moře
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
V případě, že letadlo stojí na ploše letiště a hodnota tlaku je nastavena na QFE, bude výškoměr ukazovat
a) Chybu
b) Nulu
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Nulu, tj. chybu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Pořadí zpráv dopravovaných leteckou pohyblivou službou je
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Pilnostní, o rádiovém zaměřování, tísňové, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Tísňové, pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Ve volací značce letecké stanice pro neřízená letiště je název
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) INFO nebo RADIO
b) TOWER
c) APPROACH
Odchylky od spisovné češtiny při vysílání číslic jsou
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) U číslic: 1, 2, 8
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) U číslic: 2, 4, 5, 7
c) U číslic: 2, 4, 7, 8
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Potvrzení příjmu leteckou stanicí musí obsahovat
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) frázi "Rozumím"
b) Volací značku letadla
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Volací značku letadla za kterou následuje, je-li to nutné, volací značka letecké stanice
Rádiové spojení může být ukončeno
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Na pokyn letecké stanice
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Na pokyn letadlové stanice
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Bez jakéhokoliv pokynu
Fráze "vzlet schválen"
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Je povolením ke vzletu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Není přípustná
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Je odpovědí na žádost o vzlet, ale pouze v případě vrtulníku
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Simplexní provoz je způsob provozu rádiové stanice, který
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Umožňuje současný přenos zpráv oběma směry a vyžaduje současné využívání dvou kmitočtů
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) Umožňuje současný přenost zpráv oběma směry, ale nevyžaduje současné použití dvou kmitočtů
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Využívá jeden nebo dva kmitočty a umožňuje přenos zpráv střídavě v obou směrech, např. pomocí ručního ovládání, přičemž během vysílání zpráv není možný současný příjem zpráv
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Duplexní provoz je způsob provozu rádiové stanice, který
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Umožňuje současný přenos zpráv oběma směry a vyžaduje současné využívání dvou kmitočtů
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) Umožňuje současný přenost zpráv oběma směry, ale nevyžaduje současné použití dvou kmitočtů
c) Využívá jeden nebo dva kmitočty a umožňuje přenos zpráv střídavě v obou směrech, např. pomocí ručního ovládání, přičemž během vysílání zpráv není možný současný příjem zpráv
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.