Testy PPL - Komunikace

Vyberte správnou zkratku pro "uzavřeno"
a) COND
b) CONC
c) CLSD
Zkratka "vzletová a přistávací dráha" je
a) RV
b) RTE
c) RWY
ATIS znamená
a) Služba řízení letového provozu
b) Automatická informační služba koncové řízené oblasti
c) Letištní letová informační služba
Vyberte správnou zkratku pro měřič vzdálenosti
a) DME
b) DLA
c) DIF
Zkratka FIR znamená
a) Letová informační oblast
b) Referenční bod letiště
c) Předpokládaná doba příletu
Zkratka ETA znamená
a) Letový plán
b) Předpokládaný čas vzletu
c) Předpokládaný čas příletu
Zkratka FPL znamená
a) Letový plán
b) Letová cesta
c) Letové omezení
Zkratka CTR znamená
a) Letová informační oblast
b) Řízený okrsek
c) Letištní okrsek
Zkratka ETD znamená
a) Předpokládaná délka vzletu
b) Předpokádaný čas odletu
c) Předpokládaný čas příletu
Zkratka AGL znamená
a) Předpokládaný čas vzletu
b) Nad úrovní země
c) Rychlost klesání
Indikovaná vzdušná rychlost se značí
a) ISB
b) ICO
c) IAS
Tlak přepočtený na střední hladinu moře podle barometrické formule, se značí
a) QAB
b) QFE
c) QFF
Tlak indikující výšku nad úrovní letiště se značí
a) QNH
b) QFF
c) QFE
Magnetický kurs, který máte za bezvětří sledovat, abyste směřoval ke mně, se značí
a) QDR
b) QNE
c) QDM
Tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtený na střední hladinu moře se značí
a) QNH
b) QNE
c) QFE
Vaše magnetické zaměření ode mě se značí
a) QDP
b) QDR
c) QDM
Kód QGO znamená
a) Přistání zakázáno
b) Přistání povoleno
c) Opakujte přistání
Slovo "čekejte" znamená
a) Čekejte, zavolám vás
b) Čekejte a zavolejte později
c) Proveďte zatáčku o 360° proti větru
Slovo "přejděte" znamená
a) Urychleně přejděte nebo přejeďte dráhu
b) Přejděte na cizojazyčnou korespondenci
c) Navažte radiové spojení s….
Slovo "potvrďte" znamená
a) Opakujte mou poslední zprávu
b) Potvrťe mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí
c) Ověřte a odsouhlaste zprávu
Slovo "rozumím" znamená
a) Ano
b) Ano, provedu
c) Přijal jsem vše z vašeho posledního vysílání
Slovo "provedu" znamená
a) Rozumím vaší zprávě a budu podle ní postupovat
b) Ano
c) Přijal jsem vše z vašeho posledního vysílání
Slovo opakujte znamená
a) Opakujte vše přesně tak, jak jste přijal
b) Opakujte pouze čísla
c) Opakujte vše nebo následující část vašeho vysílání
Slovo "povoleno" znamená
a) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno
b) Oprávněn pokračovat za určitých podmínek
c) Oprávněm pokračovat
Slovo "schváleno" znamená
a) Oprávněn pokračovat za určitých podmínek
b) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno
c) Povoleno
Slovo "správně" znamená
a) To je správné
b) Oprávněn pokračovat
c) Povolení je schváleno
Slovo "APPROACH" znamená
a) Přibližovací stanoviště řízení
b) Stanoviště oblastního střediska řízení
c) Stanoviště řízení pozemního pohybu na letišti
Slovo "negativ" znamená
a) Čekejte na povolení
b) Povolení je zrušeno
c) Povolení není potvrzeno, to není spravné, ne
Slovo "oznamte" znamená
a) Předejte mi následující informaci
b) Rád bych věděl
c) Přeji si obdržet následující informaci
Ve volací značce oblastního střediska řízení může být název
a) APPROACH
b) TOWER
c) CONTROL
Vysílání z jedné stanice do druhé v případech, kdy spojení nemůže být navázáno, avšak předpokládá se, že volaná stanice může vysílání přijmout, je
a) Spojení na kanále INTERPILOT
b) Vysílání naslepo
c) Spojení SELCAL
Ve volací značce letecké stanice letištního stanoviště je název
a) CONTROL
b) APPROACH
c) VĚŽ
Stanice letecké telekomunikační služby musí používat
a) Středoevropský čas
b) Greenwichský čas
c) Světový koordinovaný čas
Jestliže D označuje číslici dne, M číslici měsíce, H číslici hodiny, m číslici minuty, pak formát skupiny času vypadá následovně
a) DDMMHH
b) HHmmDDMM
c) DDHHmm
V mezinárodní telekomunikační službě se musí používat zkratky a kódy kdykoliv je to možné
a) Ano
b) Ne
c) Pouze po předchozí domluvě
Které pořadí důležitosti zpráv je správné?
a) Tísňové, pro zajištění bezpečnosti letů, pilnostní
b) Pro zajištění bezpečnosti letů, tísňové, pilnostní
c) Tísňové, pilnostní, pro zajištění bezpečnosti letů
Ve volací značce letecké stanice řízení pohybu na zemi je název
a) APRON
b) GROUND
c) RADIO
Ve volací značce letecké stanice přibližovacího stanoviště může být název
a) CONTROL
b) APPROACH
c) INFOMATION
Číslo 200,5 se vysílá
a) Dva nula nula čárka pět
b) Dvěstě čárka pět
c) Dvěstě pět
Číslo 47 se vysílá slovy
a) Čtyři sedum
b) Čtyřicet sedum
c) Čtyry sedum
Číslo 15000 se vysílá slovy
a) Patnáct tisíc
b) Jedna pět tisíc
c) Jedna pět nula nula nula
Při navazování spojení lze použít zkrácenou značku
a) Pouze po předchozí domluvě
b) Nelze
c) Bez omezení
Správné zkrácení volací značky OK SNY je následovné
a) ONY
b) SNY
c) OSY
Správné zkrácení volací značky OK ALR je následovné
a) ALR
b) OAR
c) OLR
Dokonalá čitelnostje při zkušebním vysílání uváděna stupněm
a) 1
b) 10
c) 5
Pro klasifikaci čitelnosti vysílání se používá stupnice
a) 1 - 5
b) 1 - 10
c) 1 - 3
Při zkušebním vysílání stupeň 4 označuje, že zpráva je
a) Čitelná
b) Čitelná, ale s obtížemi
c) Chvílemi nečitelná
Při zkušebním vysílání fráze "chvílemi nečitelné" označuje stupeň čitelnosti
a) 4
b) 1
c) 2
Zpráva rušící provoz a uložení ticha obsahuje frázi
a) Uložení ticha ukončeno
b) Tísňový provoz ukončen
c) MAY Day ukončeno
Tísňová zpráva se uvádí
a) Volací značkou letadla a slovy "letadlo v nouzi, žádám klid na frekvenci"
b) Volací značkou letadla a třikrát opakovanými slovy MAY DAY
c) Třikrát opakovanými slovy MAY DAY
Tísňový a pilotní provoz musí být veden na kmitočtu
a) 121,5 MHz
b) který je v dané době používán
c) 121,5 kHz
Právo uložit ticho má
a) Pouze stanice řídící
b) Kterákoliv jiná stanice
c) Stanice v tísni a stanice řídící
Tísňová korespondence
a) Je na stejné úrovni jako pilnostní
b) Má přednost před všemi ostatními druhy spojení
c) Nemá přednost před zprávami pro zajištění bezpečnosti letu
PAN PAN MEDICAL je radiotelefonní signál zprávy
a) Pilnostní
b) Medicínského charakteru
c) Pro zajištění bezpečnosti letu
Součástí pilnostní zprávy kromě jiného je
a) Používaná frekvence radiostanice
b) Pilnostní signál "JULY DAY"
c) Úmysl velitela letadla
Součástí tísňové zprávy kromě jiného je
a) Úmysl velitela letadla
b) Tísňový signál "SOS"
c) Hlášení o zabudovaných letových zapisovačích
Fráze "vysílám naslepo" se použije
a) Při neznalosti frekvence volané stanice
b) Při neúspěšném navázání spojení
c) Na pokyn letecké stanice
Nemůže-li letadlová stanice navázat spojení z důvodu selhání přijímače
a) Musí se vrátit na letiště vzletu
b) Musí trvale vysílat svoji polohu
c) Musí vysílat hlášení va stanovených časech a místech
Jestliže letadlová stanice "vysílající naslepo" přechází na jíný kmitočet
a) Musí nejprve vyslat zprávu oznamující změnu kmitočtu a nový kmitočet
b) Musí nejprve vyslat zprávu oznamující změnu kmitočtu
c) Nemusí oznamovat změny kmitočtu
Jestliže letadlová stanice není schopna navázat spojení s leteckou stanicí na daném kmitočtu
a) Musí se vrátit na letiště vzletu
b) Musí se pokusit navázat spojení na jiném kmitočtu příslušnému pro danou trať
c) Musí pokračovat v letu mimo danou trať

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.