Testy PPL - Provozní postupy

Který provozní předpis je platný v současné době v ČR pro soukromé lety letounů?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) L 6 / I
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) L 6 / II
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) JAR-OPS 2
Kterého státu musí dodržovat velitel letadla příslušné zákony, předpisy a postupy?
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) V jehož vzdušném prostoru je letadlo provozováno
b) Zápisu letadla do rejstříku
c) Který vydal veliteli letadla průkaz způsobilosti pilota
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Kterým osobám ukládá povinnosti provozní předpis pro soukromé lety letounů?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Veliteli letadla a provozovateli letadla
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Veliteli letadla a uživateli letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Veliteli letadla a vlastníkovi, případně nájemci letadla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Co musí zajistit velitel letadla u všech osob na palubě?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Aby měly platné doklady totožnosti
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Aby měly platnou pojistku
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Aby byly seznámeny se způsobem použití bezpečnostních pásů
Letí-li letoun v ČR 15 minut po západu slunce let VFR, za jaký let je to podle provozního předpisu považováno?
a) Let VFR ve dne
b) Let VFR v noci
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Let VFR za soumraku
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Které pásy musí mít zapnuty všichni členové posádky na svém pracovním místě?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Břišní a ramenní pásy po dobu celého letu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Břišní pásy po dobu celého letu a ramenní pásy při vzletu a při přistání
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Břišní pásy po dobu celého letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Co musí být v pilotní kabině při letu letounu pro soukromé účely?
a) Minimálně jeden ruční hasící přístroj
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Minimálně jeden ruční hasící přístroj, pokud tak stanovil výrobce letadla
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Minimálně jeden ruční hasící přístroj při mimoletištních letech
Kdo odpovídá za podání zprávy o případné nehodě letadla, které provádělo soukromý let, nejbližšímu příslušnému úřadu nebo orgánu?
a) Velitel letadla
b) Provozovatel letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Vlastník, případně nájemce letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Kdo odpovídá za záznamy o provedených letech a závadách zjištěných za letu letounu provozovaného při soukromých letech?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Velitel letadla
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
b) Uživatel letadla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Vlastník, případně nájemce letadla
Kdo odpovídá za platnost a úplnost dokladů, které mají být za letu na palubě letounu provozovaného při soukromých letech?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Velitel letadla
b) Uživatel letadla
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Vlastník, případně nájemce letadla
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Musí být letoun při soukromém letu VFR vybaven variometrem?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Ano, vždy
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Pouze při letech VFR v noci a při řízených letech VFR v letových hladinách
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Ne
Který z uvedených dokladů nemusí být na palubě letounu provozovaného při soukromých letech?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Doklad o pojištění zákonné odpovědnosti
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Doklad o hmotnosti a vyvážení
c) Potvrzení o údržbě
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Může vlastník letadla převést některé povinnosti, které mu ukládá předpis pro provoz letounu pro soukromé lety, na nájemce?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Ne
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Ano za předpokladu, že o tom byla uzavřena písemná dohoda podepsaná vlastníkem i nájemcem
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Ano za předpokladu, že o tom byla uzavřena ústní dohoda mezi vlastníkem a nájemcem za přítomnostli alespoň dvou dalších svědků
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
Lze provést soukromý let VFR s letounem, který není vybaven polohovými světly?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Ano, ale pouze ve dne
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Ne
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Ano, vždy
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Lze provést soukromý let VFR s letounem, který není vybaven protisrážkovým majákem?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) Ne
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Pouze lety VFR ve dne
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Ano
Lze provést soukromý let VFR v noci s letounem, který není vybaven umělým horizontem?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Ano
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Ano za předpokladu, že je letoun vybaven zatáčkoměrem, příčným sklonoměrem a směrovým setrvačníkem
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Ne
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Musí být letoun při soukromém letu VFR vybaven rychloměrem, barometrickým výškoměrem a magnetickým kompasem?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Ano
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Pouze při letech VFR v noci a při řízených letech VFR v letových hladinách
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Ne
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Musí být letoun při soukromém letu VFR v ČR vybaven radiostanicí?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) Ano, vždy
b) Jen při letech IFR
c) Jen při letech IFR, při letech VFR v noci, při řízených letech VFR a tam, kde je to požadováno z hlediska rozdělení vzdušného prostoru
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Jaká je tísňová frekvence pro letadlové radiostanice VKV?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) 120,5 MHz
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) 121,5 MHz
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) 122,5MHz
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Provede-li letoun s nepřetlakovou kabinou soukromý let tak, že se část letu pohybuje nad tlakovou výškou 13 000 ft:
a) Pro pilota nemusí být zajištěna dodávka kyslíku
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Dodávka kyslíku pro pilota musí být zajištěna, ale pilot nemusí mít nasazenou kyslíkovou masku
c) Dodávka kyslíku pro pilota musí být zajištěna a pilot musí mít nasazenou kyslíkovou masku
Provede-li letoun s nepřetlakovou kabinou soukromý let tak, že se pohybuje pod tlakovou výškou 10 000 ft a 15 minut v tlakové výšce od 10 000 ft do 13 000 ft:
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Pro pilota nemusí být zajištěna dodávka kyslíku
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Dodávka kyslíku pro pilota musí být zajištěna, ale pilot nemusí mít nasazenou kyslíkovou masku
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Dodávka kyslíku pro pilota musí být zajištěna a pilot musí mít nasazenou kyslíkovou masku
Kdo má odpovědnost za údržbu letounu provozovaného pro soukromé lety?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Velitel letadla
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) Uživatel letadla
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Vlastník, případně nájemce letadla
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Kdo stanovuje velitela letadla pro soukromý let letounu?
a) Vlastník letounu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Provozovatel letounu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Uživatel letounu
Jaké je správné umístění polohových světel na letounu?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Ocas - bílé, levé křídlo - červené, pravé křídlo - zelené
b) Ocas - červené, levé křídlo - bílé, pravé křídlo - zelené
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Ocas - zelené, levé křídlo - bílé, pravé křídlo - červené
Kdy musí být ve vybavení jednomotorového letounu při soukromém letu záchranné vesty pro všechny osoby na palubě?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Pokud část letu vede nad vodní plochou
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Pokud část letu vede ve větší vzdálenosti od pobřeží než 50 námořních mil
c) Pokud část letu vede v takové vzdálenosti od pobřeží, že ho nelze dosáhnout klouzavým letem
Obsahují letecké předpisy v ČR požadavek na tzv. praxi pilota v poslední době při soukromých letech letounem, tj. 3 vzlety a přistání jako řídící pilot letounu daného typu nebo třídy za posledních 90 dnů?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Ano, požaduje to provozní předpis pro soukromé lety letounů
b) Vůbec ne
c) JAR-FCL 1 to požaduje pouze při letech s cestujícimi, podobné požadavky mohou být i v provozních směrnicích některých provozovatelu, např. Ae ČR
Jak je v ČR definována noc?
a) Doba mezi začátkem občanského soumraku a koncem občanského svítání
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Doba mezi začátkem občanského svítání a koncem občanského soumraku
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Údobí nouze zahrnuje situaci, kdy je nejistota o bezpečnosti letadla, dále situaci, kdy je důvodná obava o bezpečnosti letadla a situaci, kdy je určitá jistota, že letadlu hrozí vážné nebezpečí. Jaké jsou ve správném pořadí názvy těchto situací?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Údobí nejistoty (INCERFA), pohotovosti (ALERFA), tísně DETRESFA)
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Údobí tísně (DETRESFA), nejistoty (INCERFA), pohotovosti (ALERFA)
c) Údobí pohotovosti (ALERFA), tisně (DETRESFA), nejistoty (INCERFA)
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Co se může stát, pokud pilot závažným způsobem poruší v ČR letecké předpisy?
a) Zástupce provozovatele letiště mu může na místě udělit blokovou pokutu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Inspektor ÚCL mu může na místě udělit blokovou pokutu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Úřad pro civilní letectví s ním může vést správní řízení
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Kdo může zadržet průkaz způsobilosti, pokud pilot při své činnosti vykazuje nedostatky, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Inspektor Úřadu pro civilní letectví
b) Pověřená osoba provozovatele letiště
c) Pověřená osoba provozovatele letadla
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.