Test PPL - Navigace

Co se dá říci o zeměpisném severu a jihu?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Mění se v závislosti na roční době
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Působí na něj magnetismus země
c) Nemění polohu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Co je zeměpisný poledník?
a) Část kružnice, jejíž rovina je kolmá na zemskou osu
b) Polovinou poledníkové kružnice
c) Kružnice kolem zeměkoule
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Mapy s jakým zobrazením se používají v civilním letectví?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Geodetickým
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Obecným
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Jednoduchým
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jaká je poloha zeměpisného a magnetického pólu?
a) Totožná
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Není shodná
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Magnetický pól je vždy na východ od zeměpisného
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Zemská osa je myšlená přímka středem země kolmá na rovník. Místa, kde protíná povrch země, se nazývají póly (točny). Jaké to jsou póly?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Magnetické
b) Zeměpisné
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Totožné
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Jakou skupinu čísel používáme zásadně pro označení směru?
a) Třímístnou
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Dvoumístnou
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Podle potřeby
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Co je velká kružnice?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Největší kružnice na zeměkouli
b) Průsečík roviny, která prochází středem zeměkoule s povrchem zeměkoule
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Pouze rovník a nultý poledník
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je malá kružnice?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Kružnice, jejíž rovina neprochází středem zeměkoule
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Poledník, který prochází rovníkem na opačné straně
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Jakákoliv kružnice na povrchu země neprocházející průsečíkem nultého poledníku a rovníku
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Vrstevnice (izohypsy) jsou uzavřené prostorové křivky, které spojují místa o stejné:
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Nadmořské výšce
b) Záporné výšce, tzv. hlubnice
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Deklinaci
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
V čem je věrohodná letecké mapa ICAO 1 : 500 000?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) V tratích a plochách
b) V úhlech, v tratích a v plochách
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) V úhlech
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Které z uvedených měřítek je největší?
a) 1 : 1 000 000
b) 1 : 100 000
c) 1 : 500 000
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Kolika kilometrům ve skutečnosti odpovídá 12 cm na mapě 1 : 250 000?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) 25 km
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) 30 km
c) 50 km
Kolika kilometrům ve skutečnosti odpovídá 10 cm na mapě 1 : 200 000?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) 50 km
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) 20 km
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 200 km
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Jak rozdělujene zobrazení map?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Na jednoduché, obecné a geodetické
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Na konformní, mnohoválcové a pravé
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Na azimutální, úhlojevné a plochojevné
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Jak vznikají jednoduchá zobrazení map?
a) Výpočtem vyrovnávacího zobrazení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Jako geometrický průměr plochojevného zobrazení
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Převodem globu do roviny prostřednictvím geometricky definované jednoduché plochy
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co dělá úhlojevné zobrazení mapy?
a) Nezkresluje úhly na úkor zkreslení ploch a délek
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
b) Nezkresluje plochy, zkresluje úhly a délky
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Zkreslení úhlů a ploch je pokud možno v rovnováze
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Co dělá plochojevné zobrazení mapy?
a) Nezkresluje úhly na úkor zkreslení ploch a délek
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Nezkresluje plochy, zkresluje úhly a délky
c) Zkreslení úhlů a ploch je pokud možno v rovnováze
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jak nazýváme terénní útvary jako jsou lesy, louky, jezera, hrady, silnice, železnice atd.?
a) Projekce mapy
b) Topografická plocha
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Topografická situace
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Jak se nazývá skutečný zcela holý povrch země se soušemi, nerovnostmi a hladinami moří?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Projekce mapy
b) Topografická plocha
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Topografická situace
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Izolinie jsou čáry, spojující sousední body:
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Např. zeměpisné šířky a délky
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Např. čáry souřadnicových sítí
c) O stejném tlaku vzduchu, magnetické deklinaci atd.
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Izobaty jsou uzavřené prostorové křivky spojující místa o stejné:
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Nadmořské výšce
b) Záporné výšce, tzv. hloubnice
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Deklinaci
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co je konverzní úhel?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Sbíhavost poledníků
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Směr letadla k úhlu větru
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) Úhel, který svírá ortodroma a loxodroma v bodech, které jsou na zeměkouli spojeny oběma čarami
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Čím je způsobena deklinace?
a) Vlivem střídání ročních období
b) Rozdílnou polohou severu kompasového a zeměpisného
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Rozdílnou polohou severu zeměpisného a magnetického
Kde je deklinace největší?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) V blízkosti pólů
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Na rovníku
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Na jižní polokouli
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Úhel mezi kterými severy je deklinace?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Zeměpisným a kompasovým
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Magnetickým a kompasovým
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Zeměpisným a magnetickým
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jaká projekce je základem pro leteckou mapu ICAO 1 : 500 000?
a) Válcová
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Mercatorova
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Lambertova
Čím je dána sbíhavost poledníků?
a) Úhlem poledníku s rovníkem
b) Průběhem ortodromy na dvou uvažovaných poledníkách
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Úhlem mezi Nz a Nm
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
V jaké vzdálenosti obíhá magnetický pól kolem zeměpisného pólu jednou za 27 000 roků?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) 9 stupňů
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) 21 stupňů
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) 17 stupňů
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Co je izogona?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Čára spojující magnetický a zeměpisný pól
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Přímka na které leží stejné agony
c) Čára spojující místa se stejnou deklinací
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je ortodroma?
a) Část velké kružnice
b) Nejkratší spojnice dvou bodů na zemském povrchu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Obě předchozí odpovědi jsou správně
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Co je loxodroma?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Část velké kružnice
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Svírá se všemi poledníky stejný úhel
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Obě předchozí odpovědi jsou správně
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Čím je způsobena deviace?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Magnetickými předměty v blízkosti magnetky kompasu
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Magnetismem země
c) Průběhem denní doby
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Co je agona?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Čára spojující místa s kladnou deklinací
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Čára spojující místa se zápornou deklinací
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Izogona, kde deklinace je nulová
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
K čemu slouží deviační tabulka?
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) K určení magnetického severu
b) K určení rozdílu mezi deklinací a severem zeměpisným
c) K určění hodnoty deviace letadla v základních směrech
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Co znamená zápis D = +2?
a) Západní, tj. kladnou deklinaci
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Východní, tj. zápornou deklinaci
c) Východní, tj. kladnou deklinaci
Co znamená zápis D = -4?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) Západní, tj. kladnou deklinaci
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Západní, tj. zápornou deklinaci
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Východní, tj. zápornou deklinaci
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Kde je kompasový sever při zápisu d = +2?
a) Západně od severu magnetického
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Východně od severu magnetického
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Západně od severu zeměpisného
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Kde je kompasový sever při zápisu d = -3?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Západně od severu magnetického
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Východně od severu magnetického
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Západně od severu zeměpisného
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Který směr je magnetický sever?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Směr, který určuje magnetka kompasu, na který nepůsobí žádné vedlejší rušivé vlivy
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Směr, který je určený myšlenou přímkou, která vede středem země a protíná její povrch v bodech, které nazýváme sever a jih magnetický
c) Směr, který změříme na mapě
Provádíte-li zatáčku na jih podle magnetického kompasu, zatáčku:
a) Přetočíte
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Nedotočíte
c) Zastavíte přesně na zamýšleném kurzu
Provádíte-li zatáčku na sever podle magnetického kompasu, zatáčku:
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Přetočíte
b) Nedotočíte
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Zastavíte přesně na zamýšleném kurzu
Provádíte-li zatáčku na východ podle magnetického kompasu, zatáčku:
a) Přetočíte
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Nedotočíte
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Zastavíte přesně na zamýšleném kurzu
Provádíte-li zatáčku na západ podle magnetického kompasu, zatáčku:
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Přetočíte
b) Nedotočíte
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Zastavíte přesně na zamýšleném kurzu
Co bude ukazovat magnetický kompas, letíte-li směrem na západ a stáhnete plyn?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) Zatáčku na jih
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Zatáčku na sever
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Stále stejný směr
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co bude ukazovat magnetický kompas, letíte-li směrem na východ a stáhnete plyn?
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Zatáčku na jih
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) Zatáčku na sever
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Stejný směr
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Co bude ukazovat magnetický kompas, letíte-li směrem na západ a přidáte plyn?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Zatáčku na jih
b) Zatáčku na sever
c) Stejný kurs
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co bude ukazovat magnetický kompas, letíte-li směrem na východ a přidáte plyn?
a) Zatáčku na jih
b) Zatáčku na sever
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) Stejný kurs
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
V jakém případě ukazuje magnetický kompas přesně kurz?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Pokud letíte ne sever nebo na jih
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Pokud letíte na východ nebo na západ
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Pokud letíte bez změny výšky a bez změny rychlosti
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Jaké jednotky se používají v ČR podle AIP GEN 1-2-1 pro výšky?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Metry
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Centimetry a metry
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Stopy a metry
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Jaké jednotky udávající směr a rychlost větru se používají v ČR podle AIP GEN 1-2-1?
a) Magnetické stupně a uzly
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Zeměpisné stupně a uzly
c) Zeměpisné stupně a uzly nebo m/sec
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Jaké jednotky se používají v ČR podle AIP GEN 1-2-1 pro vzdálenosti?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Metry
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Námořní míle/kilometry
c) Pouze kilometry
V jakých jednotkách se udávají údaje pro nastavení výškoměru?
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) V milimetrech
b) V hektopascalech
c) Ve stopách
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
V jakých jednotkách se udává horizontální rychlost?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Ve stopách
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) V uzlech
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) V km/h, m/sec a v uzlech
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Jaká může být velikost úhlu větru na trať?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) 0 - 360 stupňů
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
b) 0 - 180 stupňů
c) 0 - 90 stupňů
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je vždy spolehlivější při provádění srovnávací orientace?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Pozorně prohlížet terén pod letadlem
b) Soustředit pozornost na význačný orientační bod
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Vyhledat a určit několik orientačních bodů
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jak se měří úhel snosu?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Od severu zeměpisného k trati
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Od Kz k trati letěné
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Mezi kurzem magnetickým a kurzem kompasovým
Co je úhel mezi severem zeměpisným a plánovanou tratí, měřený od severu zeměpisného?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Úhel větru na trať
b) Úhel letadla
c) Plánovaný traťový úhel zeměpisný
Od jakého severu měříme úhloměrem trať?
a) Od severu zeměpisného
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Od severu magnetického
c) Od severu kompasového
Co platí pro správné stanovení smyslu úhlu snosu?
a) Vitr snáší letadlo z Kk na trať letěnou
b) Vitr snáší letadlo z Kk na trať
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Vitr snáší letadlo z trati plánované na Kz
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jak orientujete mapu při provádění srovnávací orientace během letu?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Tak, aby se daly dobře číst nápisy na mapě
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Podle význačných orientačnách bodů
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Tak, aby směr letu přenesený do mapy byl rovnoběžný s podélnou osou letadla
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co jsou hlavní navigační přístroje?
a) Variometr, rychloměr, skolonoměr
b) Rychloměr, kompas, hodiny
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Hodiny, kompas, výškoměr
Řešte úlohu: IAS = 100 km/h, výška 1600 m, t = +15 °C. TAS =
a) 110 km/h
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) 100 km/h
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 90 km/h
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Řešte úlohu: IAS = 120 km/h, výška 2000 m, t = -10 °C. TAS =
a) 120 km/h
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 130 km/h
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 140 km/h
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Řešte úlohu: IAS = 180 km/h, výška 1800 m, t = 0 °C. TAS =
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) 170 km/h
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) 180 km/h
c) 195 km/h
Řešte úlohu: Km = 015°, TAS = 110 km/h, V/v = 050°/13.5 kt
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) GS = 92 km/h, US = 10°L
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) GS = 110 km/h, US = 5°L
c) GS = 85 km/h, US = 10°P
Řešte úlohu: Km = 225°, TAS = 120 km/h, V/v = 090°/11 kt
a) GS = 125 km/h, US = 2°P
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) GS = 135 km/h, US = 7°P
c) GS = 110 km/h, US = 7°L
Řešte úlohu: Km = 312°, TAS = 100 km/h, V/v = 135°/10 kt
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) GS = 100 km/h, US = 2°L
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) GS = 118 km/h, US = 1°P
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) GS = 130 km/h, US = 3°L
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Řešte úlohu: GS = 120 km/h, délka trati 220 km. Doba letu bude
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) 1h 30min
mildin 80 mildin 90 mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) 1h 50min
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) 2h 00min
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Řešte úlohu: GS = 180 km/h, délka trati 120 km. Doba letu bude
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) 30 min
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) 40 min
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 50 min
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Průměrná spotřeba 21 l/h, doba letu 2h 10 min. Spotřeba bude
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) 21 l
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 35 l
c) 46 l
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Průměrná spotřeba 45 l/h, doba letu 3h 06 min. Spotřeba bude
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) 130 l
b) 135 l
c) 140 l
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Během letu zjistíte, že vám zbývá 15 l LPH při průměrné spotřebě 11 l/h. Toto množství LPH vám vystačí na:
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) 1h 22min
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) 1h 25min
c) 1h 28min
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Pokud je Kz = 050°, D = +2°, d = +5°, pak je
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Km = 052°, Kk = 057°
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Km = 048°, Kk = 053°
c) Km = 048°, Kk = 043°
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Pokud je Kz =225°, D = +3°, d = +3°, pak je
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Km = 228°, Kk = 231°
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Km = 222°, Kk =219°
c) Km = 222°, Kk = 225°
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Pokud je Kz = 285°, D = 4°W, d = -8°, pak je
a) Km = 281°, Kk = 273°
b) Km = 289°, Kk = 297°
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Km = 281°, Kk = 290°
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Pokud je Kz = 015°, D = -5°, d = +2°, pak je
a) Km = 010°, Kk = 012°
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Km = 010°, Kk = 008°
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Km = 020°, Kk = 018°
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Pokud na mapě, kde souřadnicová síť je orientována k severu magnetickému zjistíte, že Km = 142°,D = 4°E, d = +4°, pak je
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Kz = 138°, Kk = 134°
b) Kz = 146°, Kk = 138°
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Kz = 146°, Kk = 150°
Pokud na mapě, kde souřadnicová síť je orientována k severu magnetickému zjistíte, že Km = 357°,D = 1°W, d = -5°, pak je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Kz = 356°, Kk = 002°
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Kz = 358°, Kk = 002°
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Kz = 356°, Kk = 351°
Letíte po trati kursem magnetickým 075°, US = L 10°. Pokud se musíte vrátit, otočíte na
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Km = 255°
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Km = 235°
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) Km = 245°
Letíte po trati kursem magnetickým 310°, US = P 5°. Pokud se musíte vrátit, otočíte na
a) Km = 140°
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Km = 130°
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Km = 120°
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Letíte kursem 320°, vítr je 200°/20 kt. Jaká je složka čelního/zadního větru?
a) 10 kt do zad
b) 5 kt do zad
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 15 kt do zad
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Letíte kursem 100°, vítr je 060°/40 kt. Jaká je složka čelního/zadního větru?
a) 30 kt do zad
b) 20 kt do zad
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) 30 kt čelní
Občanské svítání a občanský soumrak začíná, když je slunce pod horizontem:
a) 6°
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) 3°
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) 8°
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Na kolik časových pásem je rozdělena zeměkoule?
a) 24 časových pásem
b) 12 časových pásem na východ a 12 na západ
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Každý stupeň má své časové pásmo
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Co je středovým poledníkem nultého pásma?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) UTC
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Poledník procházející hvězdárnou Greenwitch v Anglii
c) Poledník procházející Hvězdárnou v Oxford v Anglii
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Jaký je rozdíl mezi UTC a SELČ v ČR?
a) 1 hodina
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Není žádný
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) 2 hodiny
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Jaký je rozdíl mezi UTC a SEČ v ČR?
a) 2 hodiny
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) 1 hodina
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Není žádný
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je zkratka UTC používaná v civilním letectví pro čas?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) Čas odvozený od LTM
b) Čas jarní rovnodennosti
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Atomový čas koordinovaný k času astronomickému
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Kolik časově představuje 1 stupeň zeměpisné délky?
a) 1 min
b) 4 min
c) 6 min
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Co uděláme, překonáme-li datumovou čáru směrem na západ?
a) Připočteme kalendářní den
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Odečteme kalendářní den
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Kalendářní den se nezmění
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Které poledníky jsou okrajovými poledníky časových pásem?
a) 22° 30´ na každou stranu od středového poledníku pásma
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) 15° na každou stranu od středového poledníku pásma
c) 7° 30´ na každou stranu od středového poledníku pásma
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Které poledníky jsou středovými poledníky časových pásem na východ a na západ od nultého poledníku?
a) 15°, 30°, 45°, 60° atd.
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 7°30´, 15°, 22°30´, 30° atd.
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) 5°, 10°, 15°, 20° atd.
Podle tabulky jste zjistil/a, že západ slunce na 15°E bude v 19h 35min. Letíte na letiště ležící na 7° 30´E. Západ slunce v místě cílového letiště je v
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) 19h 35min
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) 19h 05min
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) 20h 05min
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Podle tabulky jste zjistil/a, že západ slunce na 15°E bude v 20h 05min. Letíte na letiště ležící na 5°E. Západ slunce v místě cílového letiště je v
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) 20h 45min
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) 19h 25min
c) 20h 05min
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Podle tabulky jste zjistil/a, že východ slunce na 15°E bude v 6h 24min. Letíte na letiště ležící na 17° 30´E. Východ slunce v místě výchozího letiště je v
a) 6h 24min
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) 6h 14min
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) 6h 34min
Podle tabulky jste zjistil/a, že východ slunce na 15°E bude v 5h 24min. Letíte na letiště ležící na 19° 30´E. Východ slunce v místě výchozího letiště je v
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) 5h 06min
b) 5h 14min
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 5h 34min

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.