Test PPL - Meteorologie

Jakou oblastí je anticyklona?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Nízkého tlaku s nejnižší hodnotou tlaku ve svém středu
b) Vysokého tlaku s nejvyšší hodnotou tlaku ve svém středu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Vysokého tlaku s nejvyšší hodnotou tlaku po okrajích oblasti
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Postupujeme-li ve vertikálním směru od země, pak směr větru se liší od směru, který byl naměřen u země. Kterým směrem se stáčí?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Vlevo od směru isobar
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Nestáčí se
c) Vpravo od směru isobar
Co je Coriolisova síla, která působí při vzniku anticylkon?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Uchylující se síla zemské rotace
b) Odstředivá síla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Třecí síla
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Jakého charakteru jsou srážky z oblačnosti typu Cb?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Trvalých srážek
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Mrholení
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Přeháněk
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Co tvoří nízkou oblačnost?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Ac - altocumulus
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) St - stratus
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Ci - cirrus
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jakým směrem vane vítr při zemi v oblasti tlakové výše?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Ve směru pohybu hodinových ručiček
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Proti směru pohybu hodinových ručiček
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Směr větru nesouvisí se směrem pohybu hodinových ručiček
Jakým směrem vane vítr při zemi v oblasti tlakové níže?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Ve směru pohybu hodinových ručiček
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Proti směru pohybu hodinových ručiče
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Směr větru nesouvisí se směrem pohybu hodinových ručiček
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Hlavně při přechodu kterých front se tvoří frontální mlhy?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Teplých
b) Studených II typu
c) Stacionárních
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Kdy se tvoří frontální mlhy při přechodu studené fronty I druhu?
a) Vždy
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Výjimečně
c) Nikdy
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Které druhy oblaků jsou typické pro oblačný systém teplé fronty?
a) Cu, Ac, Cb
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) St, Ns, As
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Sc, Ac, Cc
V jaký typ vrstvy oblačnosti se velmi často přetváří během svého trvání advekční mlha?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Sc
b) St
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Ns
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Co se převážně děje z vrstvy oblačnosti typu St?
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Prší
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Mrholí
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) Vypadávají kroupy
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Jak vznikne fronta, kterou nazýváme podružná fronta?
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
a) Mezi stabilní a instabilní vzduchovou hmotou
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Mezi kontinentální a mořskou vzduchovou hmotou
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Uvnítř jedné vzduchové hmoty
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Kde bývá vždy nejvyšší koncentrace kondenzačních jader?
a) Těsně pod vrstvou isotermie
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Pod vrstvou inverse
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) V blízkosti isobarické standardní hladiny 500 hPa
Co rozumíme intenzitou námrazy?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Tloušťku vrstvy ledu v desetinách mm vytvořenou za 10 sekund
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Tloušťku vrstvy ledu v nasobkách mm vytvořenou za 1 minutu
c) Tloušťku vrstvy ledu v mm vytvořenou za 1 minutu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Jak nazýváme nejspodnější vrstvu atmosféry?
a) Stratosféra
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Mezosféra
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Troposféra
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Jak často se vydává letištní předpověď - TAF vydaná s platností na 30 hodin?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Každých 6 hodin
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Každé 3 hodiny
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) Každých 9 hodin
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Který z druhů oblačnosti je vzhledem k vytvoření námrazy nejnebezpečnější?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) St
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Cu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Cb
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Jak nazýváme část cyklony vymezenou teplou a studenou frontou?
a) Přední strana cyklony
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Teplý sektor
c) Zadní strana cyklony
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Kde je nejmenší vertikální mohutnost troposféry?
a) Nad póly
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Nad oblastmi rovníku
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) V mírném pásmu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Co rozumíme inverzí?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Pokles teploty s výškou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Vzrůst teploty s výškou
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Teplota se svýškou nemění
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Kde je srážkové pásmo při pozorování přechodu studené fronty I druhu?
a) Před čárou fronty
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Za čárou fronty
c) Na čáře fronty
Bouřky advekční patří mezi bouřky vznikající uvnitř vzduchových. Kdy tedy vznikají?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Když studený vlhký vzduch se přesouvá nad teplý zemský povrch nebo nad teplý vodní povrch
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Když studený vlhký vzduch se ohřívá během dne
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Když postupujícímu studenému vzduchu stojí v cestě mechanická překážka
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Je-li vydána výstraha na namrzající srážky, je vydána jako:
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) SIGMET
b) Výstraha pro FIR (letovou oblast)
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Výstraha pro letiště
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co je sestavováno na základě pravidelných leteckých meteorologických pozorování?
a) Pouze zprávy "ATIS"
b) Zprávy "METAR", hlášení MET-REPORT
c) Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jaké je zvrstvení vzduchu ve vrstvě inverze?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Instabilní
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Indiferentní
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Stabilní
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
V jaké výšce přibližně dosahuje barometrický tlak poloviční hodnoty tlaku na střední hladině moře?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) 3000 m MSL
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) 7000 m MSL
c) 5500 m MSL
Jakou oblastí je cyklona?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Nízkého tlaku s nejnižší hodnotou tlaku ve svém středu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Vysokého tlaku s nejvyšší hodnotou tlaku ve svém středu
c) Vysokého tlaku s nejvyšší hodnotou tlaku po okrajích oblasti
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Jaké jsou hodnoty tlaku a teploty na střední hladině moře v definici standardní atmosféry?
a) 1015,25 hPa, +15 °C
b) 1013,25 hPa, +21 °C
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) 1013,25 hPa, +15 °C
Jaké je hmotnost vzduchu na střední hladině moře v definici standardní atmosféry při teplotě 15 °C?
a) 1,025 kg/m3
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) 1,525 kg/m3
c) 1,225 kg/m3
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Jaká je výška vrstvy tropopauzy a teplota v ní ve standardní atmosféře?
a) 11 km, -56,5 °C
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) 10 km, -56,6 °C
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) 11 km, -50,6 °C
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Ve kterém případě jsou si tlaky QFE, QNH a QFF rovny?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) V případě, že letiště leží ve výšce, která odpovídá střední hladině moře
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) V případě naměřené teploty +15 °C
c) Leží-li letiště v malé nadmořské výšce
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Jak se nazývá rozdíl mezi teplotou a teplotou rosného bodu?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Suchá teplota
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Deficit rosného bodu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Poměr nasycení
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jakou hodnotu má vertikální teplotní gradient - úbytek teploty s výškou v definici standardní atmosféry?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) 0,6 °C / 100 m
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) 1,0 °C / 100 m
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) 0,65 °C / 100 m
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je stejné v každém bodě plochy isobarické hladiny?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Výška
b) Tlak
c) Hustota

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.