Test PPL - Lidská výkonnost a omezení

Jaký je tlak vzduchu na úrovni hladiny moře podle definice standardní atmosféry ICAO?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) 760 mmHg
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) 760 Pa
c) 760 kPa
Jaký je objem daného množství plynu při konstantní teplotě?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Přímo úměrný tlaku
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Nepřímo úměrný tlaku
c) Konstantní
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Co je stavová rovnice ideálního plynu stálé hmotnosti?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) p*V*T = konst.
b) p*V/T = konst.
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) p/V*T = konst.
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Jaký je objem daného množství plynu při konstantním tlaku?
a) Konstantní
b) Nepřímo úměrný teplotě
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Přímo úměrný teplotě
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Čeho obsahuje atmosférický vzduch přibližně 21%?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Dusíku
b) Kyslíku
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) Vzácných plynů
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Čeho obsahuje atmosférický vzduch přibližně 78%?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Dusíku
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Kyslíku
c) Vzácných plynů
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Kolik přibližně procent je v atmosférickém vzduchu oxidu uhličitého?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) 0,03%
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) 3%
c) 30%
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jaká je jednotka pro měření tlaku krve?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Pa
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) hPa
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) mmHg
Co tvoří oběhový systém lidského organismu?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Horní cesty dýchací a žilní systém
b) Srdce a cévní systém
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Dolní cesty dýchací a žilní systém
Co se odvádí z liského organismu do vnějšího prostředí dýcháním?
a) Čistý kyslík
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Oxid uhličitý
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Oxid uhelný
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Jak dlouhá je průměrně doba užitečného vědomí ve výšce 5000m?
a) 5 minut
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) 30 minut
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) 90 minut
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Odkud člověk získává kyslík?
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Z vody
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Z vodíku
c) Ze vzduchu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Jak se dá zabránit hyperventilaci?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Zrychlením dýchání
b) Zpomalením dýchání, případně krátkým zadržením dechu
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Použitím teplejšího oblečení
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Jaká je závislost tlaku vzduchu na stoupající nadmořské výšce?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) Stoupá
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) Exponenciálně stoupá
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) Exponenciálně klesá
Který ze smyslů je při hypoxii nejvíce postižen?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Zrak
b) Chuť
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Hmat
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jak můžeme zabránit hypoxii?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) Dýcháním vzácných plynů
b) Dýcháním čistého kyslíku
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Přesunem do vyšší nadmořské výšky
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
K čemu dochází při hypoxii v lidském organismu?
a) Ke zvýšení tlaku kyslíku v krvi
b) K poklesu tlaku kyslíku v krvi
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Ke zvýšení tlaku oxidu uhličitého v krvi
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Jako jakou barvu vnímá člověk při hypoxii bílou barvu?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Červenou
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Hnědozelenou
c) Šedožlutou
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Kdy v průběhu dne je odolnost lidského organismů vůči hypoxii nejvyšší?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Kolem 3. Hodiny
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Kolem 12. Hodiny
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Kolem 17. Hodiny
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Při letech nad 3000 m dochází v lidském organismu k hypobarii. Při používání čeho způsobuje problémy?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Kyslíkového přístroje
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Brýlí
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Kontaktních čoček
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Kdy snáší lidský organismus nejlépe kladné přetížení v podélné ose?
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Dopoledne
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Odpoledne
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Kolem 22. Hodiny
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Co za schopnost oka je zraková ostrost?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Určit vzdálenost daného bodu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Rozlišit blízko sebe umístěné předměty
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Určit barvu daného předmětu
Co způsobuje zčernání zorného pole pilota?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Podélné kladné přetížení
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Podélné záporné přetížení
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Příčné přetížení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Co je příznakem hyperventilace?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Zhnědnutí zorného pole
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Pocit hladu
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Zrychlené dýchání
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co v těle obsažené nejvíce ovlivňuje prudké stoupání a klesání?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Tekutiny
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Nervové buňky
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Plyny
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Při čem se krev z dolní poloviny těla pilota přesouvá do horní poloviny?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) Při podélném kladném přetížení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Při podélném záporném přetížení
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Při hypoxii
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Při čem se krev z horní poloviny těla přesouvá do dolní poloviny?
a) Při podélném kladném přetížení
b) Při podélném záporném přetížení
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Při hypoxii
Co způsobuje zčervenání zorného pole pilota, tzv. červenou clonu?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Podélné kladné přetížení
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Podélné záporné přetížení
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Příčné přetížení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Jak se nazývá vada zraku, při které člověk nevidí ostrý obraz vzdálených předmětů?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Dalekozrakost
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Krátkozrakost
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Barvoslepost
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Co se určuje vlnovou délkou záření?
a) Barevný tón
b) Barevný jas
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Sytost barvy
Čím je dána sytost dané barvy?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Mohutností světelného zdroje
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Vlnovou délkou světla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Obsahem bílé barvy
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Při jakém přechodu se oko nejrychleji adaptuje?
a) Ze světla do tmy
b) Z tmy do světla
c) Ze šera do tmy
Kdy vidíme modrou barvu lépe než červenou?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Při námraze
b) Ve dne
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Za šera
Jak se nazývá vada zraku, při které člověk nevidí ostrý obraz blízkých předmětů?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Dalekozrakost
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) Krátkozrakost
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Barvoslepost
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
V jaké výšce se začínají výrazně projevovat závažné změny zrakových funkcí?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) 4000 ft
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 5000 ft
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) 4000 m
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Co způsobuje letová iluze při přistání na sníh nebo na vodní hladinu?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Odhad výšky letadla nad povrchem je větší, než ve skutečnosti je
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Odhad výšky letadla nad povrchem je menší, než ve skutečnosti je
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Pocit odtržení
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co se děje při letové iluzi nazývané "Flicker vartigo"?
a) Pilot považuje za horizont okraje oblaků
b) Pilot má zdravotní problémy při pohledu na Slunce přes rotující vrtuli
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Pilot špatně odhaduje výšku při přistání na vodní hladinu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co se děje při letové iluzi nazývané "autokineze"?
a) Pilot začíná mít zdravotní problémy (např. ztrátu vědomí) při pohledu na Slunce přes pohybující se vrtuli
b) Pilot považuje pozemní světla za hvězdy
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Pilot při tmavém pozadí vnímá nepatrný pohyb svého oka jako pohyb sledovaného předmětu
Co je práh sluchu?
a) Nejnižšší intenzita zvuku, kterou dokážeme vnímat
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Nejnižší intenzita záření, kterou dokážeme vnímat
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Hodnota tlaku, při které dochází k přeslechu
Co tvoří rovnovážný orgán ucha?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Tři na sebe kolmé polokruhové kanálky
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Nosohltan a Eustachova trubice
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Nosohltan se zvukovodem
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Kde je v uchu umístěn bubínek?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Za kovadlinkou
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Před kladívkem
c) Za hlemýžděm
V jakých jednotkách se měří hluk?
a) Hz
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) dB
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Hg
Jak nazýváme nepřesnou interpretaci vyslechnuté zprávy?
a) Přeslech
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) Hluk
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Šum
Co nepatří mezi zdroje leteckého hluku?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Radiokorespondence
b) Pracující letecký motor
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Osvětlení prahu dráhy
Co považujeme za poruchu zdraví?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Fyzickou únavu
b) Chronickou únavu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Psychickou únavu
Jakou část těla nejvíce ovlibňují vibrace frekvence 12 - 15 Hz?
a) Břicho a hrudník
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Hlavu
c) Končetiny
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Jakou část těla nejvíce ovlibňují vibrace frekvence 4 - 5 Hz?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Břicho a hrudník
b) Hlavu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Končetiny
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co je důležitým vedlejším účinkem léků proti kinetóze?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Křeče
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Barvoslepost
c) Ospalost
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Co je nejčastějším příznakem kinetózy?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Ztráta barvocitu
b) Dráždění žaludku
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Kýchání
Co způsobuje kinetózu?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Zvýšení tělesné teploty nad 38 °C
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Nezvyklý pohyb
c) Nadměrný hluk
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
V čem spočívá prevence kinetózy?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) V tréninku odolnosti a postupné adaptaci
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) V pravidelném užívání příslušných léků
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) V použití kyslíkového přístroje
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
K čemu slouží Valsalvův manévr?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) K uvolnění dýchacích cest při zalknutí
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) K zavedení přívodu kyslíku při bezvědomí
c) K odstranění zalehnutí v uších
Smí pilot před letem používat léky?
a) Ano, kromě léků způsobujících útum centrální nervové soustavy
b) Ne, pouze příslušně schválená léčiva
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Ne, léky užívat nesmí
Jaká je optimální délka spánku u dospělého člověka?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) 5 - 6 hodin
b) 7 - 8 hodin
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) 9 - 10 hodin
Co nemá pilot před letem omezeno?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Kouření cigaret
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Použití povoleného množství alkoholu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Užití lehkých drog
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Co nepatří nezi opiáty?
a) Kokain
b) Kofein
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Heroin
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
V jakém množství smí pilot požít alkohol před letem?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Do 0,3 promile hladiny alkoholu v krvi
b) Maximálně 2x 0,5 l piva nebo 0,05 cl destilátu
c) Ne, alkohol požít nesmí
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co způsobuje alkohol v lidském organismu?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) Desynchronizaci
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Dehydrataci
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) Dysrytmii
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co nejvýrazněji ovlivňuje vnímání?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Citlivost smyslů
b) Paměť
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) Rozhodnost
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Co není přímým výsledkem procesu vnímání?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Počitek
b) Charakter
c) Vjem
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Co blíže nespecifikuje pozornost?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Zaměření
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Koncentrace
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Představivost
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Co využívá člověk k poznávání svého okolí?
a) Vnímání
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Představivost
c) Paměť
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Který stav pozornosti je pro pilota užitečný a považuje se za schopnost?
a) Kolísání pozornosti
b) Oscilace pozornosti
c) Rozdělení pozornosti
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Které psychické vlastnosti nejvíc přispívají k rozhodnosti?
a) Trpělivost a svědomitost
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Charakter a nadání
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Zkušenost a sebejistota
Co nejvíc přispívá k rychlému a správnému rozhodování?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Zkušenost a důsledná příprava na danou činnost
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Určité pracovní zatížení a týmová spolupráce
c) Fyzická kondice
Co způsobuje fyzická zátěž pilota?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Odpovědnost
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Emoce
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) Mikroklima
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co nepatří nezi psychické zátěže?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Zrychlení
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Pozornost
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Rozhodování
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Co se nejvíce podílí na vědomé činnosti člověka k dosažení stanoveného cíle?
a) Jeho charakter a vlohy
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Jeho vůle a houževnatost
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Jeho temperament a paměť
Co slouží k uchování informace v dlouhodobé paměti?
a) Soustředění
b) Myšlení
c) Opakování
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Který z těchto faktorů, když dlouhodobě působí na člověka, může vést až k onemocnění?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Odpovědnost
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Zátěž
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Stres
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.