Test PPL - Plánování a provedení letu

Jaké síly působí v těžišti letadla?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Aerodynamické síly
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Hmotové síly, tj. tíha a setrvačné síly
c) Aerodynamické a hmotové síly
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Kde jsou uvedena omezení maximální hmotnosti letadla?
a) V letové příručce daného letadla
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) V příručce pro údržbu daného letadla
c) V osvědčení letové způsobilosti daného letadla
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Kdo má odpovědnost za to, že při zahájení letu nebude překročena maximální povolená hmotnost letadla?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Velitel letadla
b) Vlastník letadla, případně nájemce letadla
c) Výrobce letadla
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Čeho se týkají omezení polohy těžiště letadla důležitá pro letové výkony a vlastnosti letadla?
a) Pouze přední polohy těžiště
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Pouze zadní polohy těžiště
c) Přední i zadní polohy těžiště
Jaké nebezpečí by hrozilo, kdyby za letu letounu byla poloha těžiště před přední povolenou mezí?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Letoun bude podélně nestabilní, tj. bude samovolně měnit úhel náběhu.
b) Maximální výchylka výškového kormidla nebude stačit pro některé režimy letu, např. pro přechodový oblouk před přistáním
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Maximální výchylky všech řídících ploch nebudou stačit pro některé režimy letu, např. pro vybírání ostrých zatáček
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jaké nebezpečí by hrozilo, kdyby za letu letounu byla poloha těžiště za zadní povolenou mezí?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Letoun bude podélně nestabilní, tj. bude samovolně měnit úhel náběhu.
b) Maximální výchylka výškového kormidla nebude stačit pro některé režimy letu, např. pro přechodový oblouk při přistání
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Maximální výchylky všech řídících ploch nebudou stačit pro některé režimy letu, např. pro vybírání ostrých zatáček
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Co je střední aerodynamická tětiva?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Vzdálenost od přídě letounu k těžišti letounu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Vzdálenost mezi těžištěm letounu a neutrálním bodem letounu
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
c) Odpovídá hloubce obdélníkového křídla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Jaký vliv na výkonnost malého sportovního letounu má poloha jeho těžiště?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) Při přední centráži je stoupavost výrazně menší a pádové rychlosti výrazně vyšší než při zadní centráži a je třeba to brát v úvahu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Při zadní centráži je stoupavost výrazně menší a pádové rychlosti výrazně vyšší než při přední centráži a je to třeba brát v úvahu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Při přední centráži je stoupavost o něco málo menší a pádové rychlosti o něco málo vyšší než při zadní centráži, ale obvykle se to zanedbává
Jaký vliv na spotřebu paliva malého sportovního letounu za letu má poloha jeho těžiště?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Při přední centráži je spotřeba paliva výrazně vyšší než při zadní centráži a je to třeba brát v úvahu při dlouhých letech
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Při zadní centráži je spotřeba paliva výrazně vyšší než při předdní centráži a je to třeba brát v úvahu při dlouhých letech
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Při přední centráži je spotřeba paliva o něco málo větší než při zadní centráži, ale u malých letounů se to obvykle zanedbává
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Co bude dělat letoun při letu v turbulenci, je-li za letu centráž běžného sportovního letounu v povolených mezích, ale blízko maximální přední hodnoty?
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) Bude poměrně stabilní
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Bude poměrně málo stabilní
c) Podélná stabilita nezávisí na centráži
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Co bude dělat letoun při letu v turbulenci, je-li za letu centráž běžného sportovního letounu v povolených mezích, ale blízko maximální zadní hodnoty?
a) Bude poměrně stabilní
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Bude poměrně málo stabilní
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Podélná stabilita nezávisí na centráži
Jak se obvykle udává centráž letadla?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) V procentech statické zásoby
b) V procentech střední aerodynamické tětivy
c) V procentech zatížení podvozkových kol, stojí-li letadlo na zemi
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Některé malé sportovní letouny jsou dvoumístné se sedadly vedle sebe a konstruovány tak, že mají obdélníkové křídlo a sedadla jsou zhruba na úrovni náběžné hrany křídla. Jak se změní centráž, když do tohoto letounu přistoupí k pilotovi cestující?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Centráž se nezmění
b) Centráž se posune mírně dopředu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Centráž se posune mírně dozadu
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Jakou značkou se označuje použitelná délka vzletu?
a) TORA (také-off run available)
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) TODA (také-off distance available)
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) LDA (landing distance available)
Jakou značkou se označuje použitelná délka rozjezdu při vzletu?
a) TORA (také-off run available)
b) TODA (také-off distance available)
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) LDA (landing distance available)
Na které fyzikální veličině závisí poloha těžiště letounu?
a) Na statickém momentu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Na momentu setrvačnosti
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Pouze ne hmotnosti
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Některé malé sportovní letouny jsou konstruovány tak, že jsou to hornoplošníky s kabinou pod křídlem a zavazadlovým prostorem v trupu za křídlem. Jak bývá obvykle omezena hmotnost nákladu v tomto zavazadlovém prostoru?
a) Přední povolenou centráží
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Zadní povolenou centráží
c) Pevností konstrukce letounu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Většina malých sportovních letadel je konstruována tak, že mají obdélníkové křídlo a palivové nádrže v křídlech. Jaký vliv má v tomto případě množství paliva na centráž letounu?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) S tím, jak ubývá palivo v nádrži, se centráž posouvá výrazně dopředu
b) S tím, jak ubývá palivo v nádrži, se centráž posouvá výrazně dozadu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Množství paliva má na centráž malý vliv
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Některé malé sportovní letouny jsou konstruovány tak, že mají zavazadlový prostor za kabinou cestujících zhruba na úrovni odtokové hrany křídla, které je obdélníkové. Jak se změní centráž, je-li v tomto případě do zavazadlového prostoru uložen náklad?
a) Posune se dopředu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Posune se dozadu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Nezmění se
Součin jakých veličin je statický moment?
a) Hmotnosti a ramene
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Hmotnosti a ramene na druhou
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Hmotnosti na druhou a ramene na druhou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Jaké jsou fáze vzletu?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Rozjezd, nadzvihnutí, přechodový oblouk, rozlet, stoupání
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Rozjezd, nadzvihnutí, rozlet, přechodový oblouk, stoupání
c) Rozjezd, nadzvihnutí, stoupání, přechodový oblouk, rozlet
Jaký vliv má vítr do zad na stoupavost?
a) Zvětšuje stoupavost
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Zmenšuje stoupavost
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Nemá na stoupavost vliv
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jaký vliv má protivítr na stoupavost při vzletu?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Zvětšuje stoupavost
b) Zmenšuje stoupavost
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Na stoupavost nemá vliv
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Co má za následek zvýšení hmotnosti letounu?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Menší úhel stoupání po vzletu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Větší úhel stoupání po vzletu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Nemá na úhel stoupání vliv
Co má za následek zvýšení hmotnosti letounu?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Prodloužení délky rozjezdu při vzletu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Zkrácení délky rozjezdu při vzletu
c) Nemá vliv na délku rozjezdu při vzletu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Jaký vliv má vítr do zad na vzdálenost potřebnou pro nastoupání do výšky 15 m po vzletu?
a) Zkracuje tuto vzdálenost
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Prodlužuje tuto vzdálenost
c) Nemá na tuto vzdálenost vliv
Jaký vliv má protivítr na vzdálenost potřebnou pro nastoupání do výšky 15 m po vzletu?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Zkracuje tuto vzdálenost
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Prodlužuje tuto vzdálenost
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Nemá na tuto vzdálenost vliv
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Jaká je správná rychlost při nadzvihnutí letounu při vzletu?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Přibližně o 10 až 15% větší než minimální rychlost
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Přibližně o 2 až 3% větší než minimální rychlost
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Stejně velká jako rychlost, kdy je dosaženo maximální klouzavosti
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Jaký vliv má vyšší nadmořská výška na délku vzletu?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Zkrátí délku vzletu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Prodlouží délku vzletu
c) Nemá vliv na délku vzletu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Jaký vliv má vyšší teplota vzduchu na délku vzletu?
a) Zkrátí délku vzletu
b) Prodlouží délku vzletu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) Nezmění délku vzletu
Odhadněte velikost čelní složky větru, je-li směr vzletové dráhy 270° a vítr 8 m/s z 210°.
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) 2 m/s
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) 4 m/s
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) 6 m/s
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Odhadněte velikost boční složky větru, je-li směr vzletové dráhy 270° a vítr 12 m/s z 240°.
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) 4 m/s
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) 6 m/s
c) 8 m/s
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Co by se stalo, kdyby pilot zapomněl na vzlet vztlakové klapky v poloze pro přistání?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Letoun by měl velmi krátký rozběh a odpoutal by se při malé rychlosti, kdy ještě nejsou dostatečné účinné řídící plochy
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Letoun by měl velmi krátký rozběh, ale po vzletu by pilot musel vztlakové klapky zasouvat postupně a rozptylovyl by se tím
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Letoun by při rozjezdu pomalu zrychloval a po odpoutání by letěl blízko pádové rychlosti a téměř by nezrychloval
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Platí vždy, že větší nadmořská výška letiště má za následek pokles výkonů letadla při vzletu?
a) Ano
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Ne zcela přesně. Výkony letadla závisí na tlakové výšce. Ta zahrnuje i vliv změn tlaku vzduchu způsobených počasím.
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Ne zcela přesně. Výkony letadla závísí na hustotní výšce. Ta zahrnuje i vliv změn tlaku a teploty vzduchu způsobených počasím.
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Proč se před vzletem obvykle vysouvají vztlakové klapky do polohy na vzlet?
a) Zkrátí se tím délka rozjezdu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Zvětší se tím úhel stoupání po vzletu
c) Zvětší se tím stoupavost po vzletu
Proč se při stanovování výkonů letadel při vletu zavádí pojem hustotní výška?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Umožňuje vzít v úvahu změny teploty vzduchu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Umožňuje vzít v úvahu změny teploty i tlaku vzduchu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Umožňuje vzít v úvahu současně změny teploty i tlaku vzduchu i nadmořskou výšku letiště
Letová příručka některých typů letounů připouští provádění vzletu se zasunutými vztlakovými klapkami. V jakém případě se nechají vztlakové klapky na vzlet zasunuty?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Když je třeba zkrátit rozjezd i za cenu toho, že bude menší stoupavost
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Když je třeba zkrátit délku vzletu do výšky 15 m
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Když je třeba po vzletu dosáhnout co největší stoupavost i za cenu toho, že se prodlouží délka rozjezdu
Co je hustotní výška?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Je to nadmořská výška v dané atmosféře, která odpovídá dané hustotě vzduchu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Je to výška ve standardní atmosféře, která odpovídá dané hustotě vzduchu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Ja to výška nad zemí v dané atmosféře, která odpovídá dané hustotě vzduchu
Co je tlaková výška?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) Je to výška v dané atmosféře, která odpovídá danému tlaku
b) Je to výška ve standardní atmosféře, která odpovídá danému tlaku
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Je to výška v dané atmosféře, která odpovídá danému tlaku při teplotě +15°C
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Jaké jsou fáze přistání?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Klouzání z předepsané výšky, přechodový oblouk (vyrovnání), výdrž (podrovnání), dosednutí, dojezd
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Klouzání z předepsané výšky, přechodový oblouk (vyrovnání), vaplavání, dosednutí, dojezd
c) Klouzání z předepsané výšky, vyplavání, přechodový oblouk (vyrovnání), výdrž (podrovnání), dosednutí, dojezd
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Jaký vliv má na přistání protivítr?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Úhel klouzání vůči zemi se zvětší
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Úhel klouzání vůči zemi se zmenší
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Úhel klouzání vůči zemi se nezmění
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Proč se u většiny letounů vysouvají na přistání vztlakové klapky na větší úhel vysunutí než na vzlet?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Aby letoun měl při případném průletu větší stoupavost
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Zejména proto, aby letoun mohl mít menší rychlost při přistání a tudíž menší potřebnou délku přistání
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Aby letoun měl menší rychlost při přistání a hlavně, aby měl větší odpor a "neplaval"
Co to znaméná, pokud v grafu požadovaného a využitelného výkonu je pro danou rychlost letu křivka použitelného výkonu a křivka požadovaného výkonu v jednom bodě (průsečíku)?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Letoun nemůže touto rychlostí letět
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Letoun může touto rychlostí pouze klesat
c) Letoun při této rychlosti už nemá zálohu využitelného výkonu
Jak lze v grafu potřebného a využitelného výkonu nalézt rychlost pro největší stoupavost? Je to rychlost, která odpovídá:
a) Největšímu rozdílu mezi potřebným a využitelným výkonem
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) Průsečíku křivek potřebného a využitelného výkonu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Tečně vedené z počátku ke křivce potřebného výkonu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Jaký vliv má protivítr na optimální rychlost pro maximální dolet?
a) Zmenšuje tuto rychlost
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Zvětšuje tuto rychlost
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Nemá na tuto rychlost vliv
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Jaký vliv má vítr do zad na optimální rychlost pro maximální dolet?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Zmenšuje tuto rychlost
b) Zvětšuje tuto rychlost
c) Nemá na tuto rychlost vliv
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Jaká je souvislost mezi optimální rychlostí pro maximální dolet a rychlostí pro nejmenší úhel klesání s motorem na volnoběhu?
a) Rychlost pro maximální dolet je větší
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Rychlost pro maximální dolet je menší
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Obě rychlosti jsou stejné
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Jak závisí optimální rychlost pro maximální dolet na hmotnosti letounu?
a) S rostoucí hmotností se zvětšuje
b) S rostoucí hmotností klesá
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) S rostoucí hmotností se nemění
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Jak závísí při bezvětří dolet na cestovní výšce letu letounu s pístovým motorem?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Dolet je vždy největší, je-li cestovní výška letu co nejmenší, t.j. minimální povolená výška nad zemí
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Dolet je vždy největší, je-li cestovní výška letu co největší, t.j. blízko praktického dostupu
c) Nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na tom, zda je motor vybaven kompresorem či nikoliv
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
Jaký je vztah mezi rychlostí pro maximální dolet a maximální vytrvalost?
a) Rychlost pro maximální dolet je větší
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Rychlost pro maximální vytrvalost je větší
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Obě rychlosti jsou stejné
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Jaký je vztah mezi rychlostí pro maximální stoupavost a pro maximální úhel stoupání?
a) Rychlost pro maximální stoupavost je větší
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Rychlost pro maximální stoupavost je menší
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) Obě rychlosti jsou stejné
Jak se projeví počátek námrazy v karburátoru u letounu se stavitelnou vrtulí?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Poklesem teplot hlav válců
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Poklesem plnícího tlaku
c) Poklesem otáček vrtule
Jak se projeví počátek námrazy v karburátoru u letounu s pevnou vrtulí?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Poklesem teplot hlav válců
b) Poklesem plnícího tlaku
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Poklesem otáček vrtule
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Jaká bude cestovní výšky letu, má-li býl letounem s pístovým motorem za bezvětří proveden let z místa A do vzdáleného místa B tak, aby spotřeba paliva za celý let byla co nejmenší?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Minimální povolená výška letu nad zemí
b) Co největší, blízko praktického dostupu
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Záleží na tom, zda je motor vybaven kompresorem

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.