Test PPL - Všeobecné znalosti letadla

Jak je definován pojem "letoun" ?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Letadlo težší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynymických sil na plochách, které za daných podmínek letu zůstávají vůči letadlu nepohyblivé
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Motorové letadlo schopné řízeného letu v atmosféře
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Letadlo težší než vzduch, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován jiným způsobem než aerodynamickými silami na nosných plochách
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Co je nosná soustava letadla?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Hlavní část nosné soustavy letadla
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Část draku vytvářející při letu rozhodující podíl vztlaku
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Část draku sloužící k vytvoření převážné části vztlaku; patří do ní i ta zařízení, která s její funkcí úzce souvisí nebo jsou její neoddělitelnou součástí (kormidla příčného řízení, klapky, rušiče vztlaku apod.)
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Jak rozdělujeme motorová letadla podle způsobu vzniku vztlaku?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Letadla s nepohyblivými nosnými plochami, letadla s rotujícími nosnými plochami
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Letadla s nepohyblivými nosnými plochami, letadla s rotujícimi nosnými plochami, letadla s kombinovanými nosnými plochami, letadla s mávavými nosnými plochami
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Letadla s nepohyblivými nosnými plochami, letadla s rotujícimi nosnými plochami, letadla s kombinovanými nosnými plochami
Jak rozdělujeme latadla podle umístění nosných ploch?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) Dolnoplošníky, středoplošníky, hornoplošníky
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) Jednoplošníky, dvouplošníky
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Jednoplošníky, středoplošníky a hornoplošníky
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jaké hlavní části má káždý "letoun" vyhovující definici pojmu "letoun"?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Drak, systémy, pohonnou soustavu, výstroj
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Drak, systémy, pohonnou soustavu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Drak, výstroj, pohonnou soustavu
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Co zahrnuje "primární" konstrukce letadla?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně neohrozí
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Součásti, jejichž poruchy mohou mít vliv na velký rozsah údržby letadla
c) Součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně ohrozí
Co zahrnuje "sekundární" konstrukce letadla?
a) Součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně ohrozí
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně neohrozí
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Součásti, jejichž poruchy mají významný vliv na rozsah údržby letadla
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Co je obálka obratů?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Obalová čára maximálních hodnot obratových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu
b) Obalová čára minimálních hodnot obratových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu
c) Obalová čára maximálních hodnot obratových násobků vynesených v závislosti na úhlu náběhu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Co je obálka poryvů?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Obalová čára minimálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) Obalová čára maximálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na úhlu náběhu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Obalová čára maximálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je násobek zatížení?
a) Poměr vztlaku a odporu na letadle
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Poměr specifického zatížení k celkové tíze latadla. Udává, kolikrát je vztlak letadla v daném okamžiku větší než jeho tíha
c) Poměr statického a dynamického zatížení na letadle
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Jaká zatížení považujeme za dynamické zatížení letadla?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Zatížení způsobená vertikálními poryvy vzduchu, zatížení od mánévrů a obratů, zatížení od sil při vzletu a přistání, zatížení související s přetlakováním kabiny
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Zatížení od tíhy paliva v křídlech při plnění paliva
c) Zatížení od pohybu cestujících na palubě za letu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Co je provozní zatížení letadlové konstrukce nebo její části?
a) Zatížení používané při pevnostním průkazu jako maximální hodnota, která se u letadla za provozu může vyskytnout
b) Maximální zatížení, které při napětí v konstrukci právě stačí k udržení rovnovážného stavu
c) Početní zatížení násobené požadovaným součinitelem bezpečnosti
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Jaká zatížení působí na konstrukci letadla při rovnoměrném přímočarém letu?
a) Tíha, vzdušné (aerodynamické) zatížení, síly od pohonné skupiny, síly setrvačné
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Tíha, vzdušné (aerodynamické) zatížení, síly od pohonné skupiny
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) Tíha, vzdušné (aerodynamické) zatížení, síly od pohonné skupiny, síly setrvačné, reakce od země
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co je součinitel bezpečnosti (nominální)?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Poměr mezi ověřovacím a provozním zatížením, obvykle bývá 1,5
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Poměr mezi početním a provozním zatížením, obykle se volí 1,5
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Poměr mezi zatížením na mezi únosnosti a provozním zatížením
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Co je podélná soustava v konstrukci draku letounu?
a) Soubor nenosných konstrukčních prvků trupu letounu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Soubor podélných nosných prvků v konstrukci křídla, trupu a ocasních ploch
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Soustava podélného vyvážení letounu
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je příčná soustava v konstrukci draku letounu?
a) Soubor nenosných konstrukčních prvků trupu letounu
b) Soubor příčných nosných prvků v konstrukci křídla, trupu a ocasních ploch
c) Soustava příčného vyvážení letounu
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Co je poloskořepinová konstrukce?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí
b) Konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována potahem
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Konstrukce sestávající z nosného potahu v ohybu a smyku, zasíleného podélnými, popř. příčnými výztuhami
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Co patří do skupiny novodobých materiálů používaných v konstrukcích nově vyvíjených letounů?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Vysoce zušlechtěné titanové oceli
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Hořčíkové slitiny, elektron, silumin, pantal
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Kompositní materiály, technická keramika, slitiny lithia a berylia
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Oceli jsou materiálem pro značně namáhané části konstrukce letadel. Pro co hlavně se oceli používají?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Závěsná kování, podvozky, čepy, šrouby, pružiny
b) Torzní skříně křídel a ocasních ploch
c) Hlavní nosníky křídel a ocasních ploch
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Na jaké druhy lze z hlediska konstrukčních prvků a materiálového použití rozdělit konstrukce draků?
a) Konstrukce kovové a konstrukce smíšené
b) Konstrukce kovové, konstrukce dřevěné, konstrukce kompositní
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Konstrukce kovové, konstrukce dřevěné, konstrukce kompositní, konstrukce smíšené
Plasty jsou materiály používané u mnoha konstrukčních částí letadel, získané technickou cestou. Jak je dělíme z hlediska zpracování?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Termosety a termoplasty
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Termosety, lamináty a bakelity
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Termosety, termoplasty a plexiskla
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Nevýhodou kompozitních materiálů používaných v konstrukcích letadel je jejich vlastnost - jsou "anizotropní". Co to znaméná v praxi?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Nemají ve všech směrech zatížení stejné vlastnosti - nevýhoda při opravách
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) Neodolávají chemické korozi - nevýhoda v provozu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Těžko lze rozvinutou poruchu odhalit - nevýhoda v provozu
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Do jakých skupin rozdělujeme jednotlivé druhy konstrukcí křídel?
a) Konstrukce nosníkové, nosníkové poloskořepiny, poloskořepiny, skořepiny, smíšené konstrukce, plná křídla
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Konstrukce nosníkové, poloskořepinové a smíšené konstrukce
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Konstrukce nosníkové, nosníkové poloskořepiny, poloskořepiny, skořepiny
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Jaké jsou hlavní charakteristiky nosných ploch letadla?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Rozpětí, profily nosných ploch, velikost nosných ploch, štíhlost, zúžení
b) Poloha nosných ploch vůči trupu, půdorysný tvar, rozpětí, profily nosných ploch, velikost nosných ploch, štíhlost, zúžení, úhel šípu, úhel vzepětí, úhel seřízení, zkroucení
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Poloha nosných ploch vůči trupu, půdorysný tvar, rozpětí, profily nosných ploch, štíhlost, zúžení, úhel šípu, úhel vzepětí
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jaké jsou konstrukční prvky nosné soustavy?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) Nosníky, žebra, potahy, závěsná a spojovací kování
b) Nosníky, žebra, podélné výztuhy
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Nosníky, žebra, podélné výztuhy, potahy, závěsná a spojovací kování
Co je hlavními nosnými členy přenášejícími ohyb u nosníkových křídel?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Žebra
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Nosníky
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Žebra a potah
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Co je sendvič v konstrukci draku (např. křídla trupu) letadla?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Konstrukce u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Konstrukční prvek sestávající ze dvou desek spojených lehkou výplní (voštinovou pěnou apod.)
c) Střední vrstva sendvičové desky
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Co je torzní skříň křídla?
a) Část konstrukce křídla zachycující zejména ohybové momenty. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Část konstrukce křídla zachycující kroutící momenty a posouvací síly (smyková napětí), popř. část ohybových momentů. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků.
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Část konstrukce křídla zachycující převážně smyková zatížení. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jak je charakterizována skořepinová konstrukce z hlediska přenosu zatížení?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována potahem
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Kosntrukce sestávající z nosného potahu zesíleného podélnými popř. příčnými výztuhami
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Konstrukce zachycující kroutící momenty sítí prostorově zakřivených prvků
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Co je samonosné křídlo?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Křídlo s vnějším vyztužením
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Křídlo bez vnějšího vyztužení
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Křídlo spojené s trupem i vzpěrou
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Co je účelem žeber v konstrukci křídla?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Zachytit ohybová zatížení (ohybové momenty) po rozpětí křídla
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Zachytit smyková zatížení křídla
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Přenášet zatížení z potahu na nosnou konstrukci a v některých případech může do konstrukce zavádět osamělé síly (např. od uchycení podvozku, od přídavných nádrží...)
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Co je nosný potah křídla?
a) Potah přenášející výhradně aerodynamické síly
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Potah křídla vytvořený jako sendvič
c) Potah, který se kromě tvarování povrchu a přenosu místního aerodynamického zatízění podílí též na přenosu zatížení působícího na křídlo
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co je nenosný potah křídla?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Potah nepřenášející žádné síly
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Část konsrtukce vytvářející vnější povrch křídla, který přejímá aerodynamické síly a přenáší je na konstrukci křídla
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Část konstrukce vytvářející vnější povrch křídla a podílející se na přenosu všech zatížení na křídle
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Co je účelem potahu v konstrukci křídla?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Spojit všechny části křídla v jeden celek
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Přejímat zatížení od aerodynamických sil a vytvořit vnější povrch křídla s nejmenšími odchylkami od teoretických tvarů
c) Přenášet ohybové zatížení křídla na nosníky
Co je nosníková konstrukce křídla?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Konstrukce sestávající z jednoho nebo více nosníků, žeber a potahů. Nosníky přenášejí převážně krutové zatížení
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) Konstrukce sestávající z jednoho nebo více nosníků, žeber a potahů. Nosníky přenášejí ohybové zatížení
c) Konstrukce sestávající z jednoho nebo více nosníků, žeber a potahů. Nosníky přenášejí převážně smykové zatížení
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jak se nazývá pohyb letadla (otáčení) kolem podélné osy?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) Bočení
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Klonění
c) Klopení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Co je trup letadla?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Část draku sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku mezi sebou
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Část draku sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku a k umístění posádky, cestujících, nákladu, výstroje, popř. motoru
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Část letadla vytvořená nosníkovou konstrukcí a sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Co je příhradový trup letadla?
a) Sestavený trup bez potahu. Obsahuje nosníky, podélníky, přepážky a výztuhy.
b) Trup tvořený smíšenou konstrukcí.
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Trup vytvořený prostorovou prutovinovou soustavou potaženou většinou nenosným potahem
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Čím se řídí letoun kolem příčné osy?
a) Křidélky
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Směrovým kormidlem
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Výškovým kormidlem
Co je základními prostředky stability a řiditelnosti klasického letadla?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Kormidla příčného řízení
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Ocasní plochy a kormidla příčného řízení
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Ocasní plochy
Co zajišťují vodorovné ocasní plochy (VOP)?
a) Podélnou stabilitu a výškové řízení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Příčnou stabilitu a výškové řízení
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Stranovou stabilitu a výškové řízení
Jak se nazývá pohyb (otáčení) letadla okolo svislé osy?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Zatáčení
b) Klopení
c) Klonění
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je hlavní příčinou krutu a ohybu trupu letounu za letu?
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Především kombinovaná zatížení přejímaná od ocasních ploch
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) Otáčivé pohyby letounu
c) Účinek hmotových sil, které působí jako jednotlivé osamělé síly
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Diferencovaná křidélka jsou křidélka, jejichž úhlové výchylky jsou:
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Nahoru a dolů přibližně stejné
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Nahoru a dolů rozdílné
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Dolů větší
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Kolik souřadných os má letadlová souřadnicová soustava a jaké jsou jejich názvy?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Tři: podélná, příčná, svislá
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Dvě: svislá a stranová
c) Čtyři: podélná, svislá, stranová a časová
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
K čemu slouží pevná odlehčovací ploška na kormidle?
a) K hmotovému vyvážení kormidla (vyvažovací hmota)
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) K oddálení odtržení proudění při přetažení
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) K odstranění nežádoucí tíživosti
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Co je tlumič bočních kmitů?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Tlumič, u něhož komprese pružného média probíhá jen při bočním nárazu (kmitu)
b) Tlumič k potlačení bočního kmitání směrově natáčivého kola
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Tlumič s kapalinovým tlumením bez pružícího členu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Co je pevná vyvažovací ploška (fletner)?
a) Ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka nezávisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a zvyšuje závěsový moment.
b) Ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylky závisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a snižuje závěsový moment.
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka závisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a zvětšuje závěsový moment.
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Co je pohyblivá vyvažovací ploška (trimer)?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení ustáleného režimu letu
b) Ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení neustáleného režimu letu
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Ploška na odtokové hraně kormidla, která po vychýlení slouží ke snížení přírůstku sil v řízení
Jak dělíme brzdy letadlových podvozků podle kornstrukce?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Čelisťové, komorové, bezkomorové
b) Čelisťové, komorové, diskové, lamelové
c) Čelisťové, diskové, lamelové
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jaké je typické rozdělení podvozků letounů podle jejich konstrukce?
a) Pružinové a vozíkové podvozky
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Teleskopické, pákové a pružinové podvozky
c) Teleskopické a pákové podvozky
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Kterým z uvedených faktorů může být způsobeno kmitání příďového kola (shimmy)?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Nedostatek oleje v tlumiči bočních kmitů
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Závada ložisek kola nebo nevyhovující tlak v pneumatice příďového kola
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Může být způsobeno faktory dle a) a b)
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Jakou fukci zajišťuje aerodynamické vyvážení (vyvažovací plošky, přestavitelné za letu nebo na zemi, přestavitelný stabilizátor)?
a) Ochrana kormidla před vznikem nepříznivého aeroelastického jevu - samobuzeného rezonančního kmitání
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Rozložení hmoty po hloubce kormidla tak, že osa otáčení kormidla se ztotožňuje s osou spojující těžiště jednotlivých řezů kormidla
c) Snížení řídící síly na páce pilota v určitém rozsahu provozních rychlostí na nulovou hodnotu při změnách přípusti, konfigurace, centráže a při vzniku nesymetrických sil nebo momentů
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Na jaký vítr je zřejmá vyšší citlivost při pojíždění u letadla se záďovým podvozkem (ostruhou)?
a) Boční a zadní
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Čelní
c) Přízemní
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Co je slot (náběžná ploška)?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Ploška před náběžnou částí křídla. Zabraňuje odtržení proudu vzduchu při větších úhlech náběhu.
b) Horní část náběžné části křídla, která se vysouvá směrem dopředu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) Náběžná část křídla sklopná směrem dolů
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Jak rozdělujeme řízení letadla podle druhů konstrukcí řididel (řídících orgánů)?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Pákové a volantové
b) Volantové a s ovladačem (ručka)
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Pákové, volantové, s rukojetí na páce, s ovladačem (elektroimpulsivní řízení)
Jak se nazývá vztlaková klapka zvyšující zakřivení střední křivky profilu jednoduchým odklopením zadní části profilu dolů?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Odklápěcí vzlaková klapka
b) Jednoduchá vzlaková klapka
c) Jednoštěrbinová vzduchová klapka
Vyvažovací ploška na výškovce je vychýlena nahoru. Ve které poloze se nachází příslušný ovladač?
a) V neutrální poloze
b) V poloze "těžký na hlavu"
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) V poloze "těžký na ocas"
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je hlavní soustava řízení letadla?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Soustava řízení umožňující přenos řídící činnosti z řididel na řídící orgány
b) Soustava řízení, kterou je za letu řízeno klopení, klonění a zatáčení letadla
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Soustava řízení, ve které je pro přenos řídící činnosti z řididel na řídící orgány použito táhel a lan
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jak se nazývají pevné plošky na horní straně křídla, které jsou konstrukčně provedeny jako malé destičky kolmo upevněné k povrchu křídla a šikmo ke směru proudění (příp. ve tvaru čtyřstěnu nebo malé trojúhelníkové desky - rampy)?
a) Sloty
b) Vířiče
c) Rušiče vztlaku
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jaké jsou běžně používané velikosti výchylek vztlakových klapek u klasických konstrukcí letadel?
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) 30 st. vzlet/ 30 st. Přistání
b) 25 st. vzlet/ 45 st. Přistání
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 15 st. vzlet/ 40 st. Přistání
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jak je konstrukčně provedena odklápěcí klapka?
a) Při větším úhlu náběhu se vysune část náběžné hrany křídla
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
b) Klapka se vychýlí ze zadní spodní hrany křídla dolů
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Ze zadní části křídla se vysune klapka ve tvaru profilu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Soustava řízení s tuhým převodem je část mechanické soustavy řízení letadla, ve které jsou použita pro přenos sil:
a) Lana nebo řetízky
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Táhla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Lana a táhla
Jak je vždy uložen letadlový motor do motorového lože či závěsu?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Pevně
b) Volně
c) Pružně
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Jakým typickým systémem je odmrazovací systém letadla?
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) Silovým
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Vybavení letadla
c) Smíšeným
Jakým typickým systémem je hydraulický systém letadla?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Silovým
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Smíšeným
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Pomocným
Soustava ovládání vztlakových klapek je soubor zařízení sloužící k přenosu činnosti (úkonů) pilota z ovladače na ovládanou část (vztlakové klapky). Na jakém principu je převážně provedena tato soustava?
a) Pneumatické soustavy ovládání klapek
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Mechanické nebo hydraulicko-mechanické soustavy ovládání klapek
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Zpětné vazby
Jaký princip platí na základě Bernoulliho rovnice pro kapaliny?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Statický tlak se zvyšuje tehdy, když se zvyšuje rychlost proudění
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Statický tlak klesá, když roste její rychlost
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Bernoulliho rovnice platí pouze pro plyny v ovzduší atmosféry
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Podle druhu energie přiváděné k pracovnímu orgánu rozeznáváme několik typů silových systémů (soustav). Které následující systémy to jsou?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Hydraulický systém, pneumatický systém, elektrický (energetický) systém, smíšený systém
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Hydraulický systém, pneumatický systém
c) Hydraulický systém, pneumatický systém, elektroimpulsivní systém
Co je podstatnou nevýhodou hydraulického systému v letadle při porovnání s pneumatickým sytémem?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Nepřesná fixace ovládaných prvků v koncových polohách
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Potíže s utěsněním
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) Větší hmotnost celého systému
Provádění motorové zkoušky má určitý vliv na zatížení motorového lože. Jaký je tento vliv?
a) Zanedbatelný s běžným provozem letounu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Srovnatelný s běžným provozem letounu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Značný, zejména u pístových a turbovrtulových letounů; je nutná krátká doba vrtulové zkoušky
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Pomocí čeho je pro pilota nejčastěji zjistitelná případná porucha hydraulického systému za letu?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Pomocí centrálního varovného systému letadla
b) Pomocí podlimitního poklesu tlaku na příslušném ukazateli
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Vizuelně - zjištěním kapek na motorové gondole letadla
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Jak se nazývá zařízení (konstrukční sestava) připevňující motor k draku leradla?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Příhradová konstrukce
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Motorové lože
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Závěs motoru
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Co je klimatizační a výškový systém letadla?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Soubor zařízení sloužící k zabezpečení požadovaného tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu v kabině
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Soubor zařízení sloužící k zabezpečení požadované teploty a vlhkosti vzduchu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Soubor zařízení sloužící k zabezpečení požadované klimatizace v kabině
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je palivový uzavírací kohout (nesprávně nazývaný STOP-KOHOUT) v palivovém systému letadla?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Kohout uzavírající při požáru přívod paliva k motoru
b) Kohout, kterým se ovládá chod pohonné jednotky
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Kohout kterým se uzavírá přívod paliva do trupové nádrže
Co je pneumatický systém v letadle?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Systém vzájemně propojených pneumatických prvků a zařízení využívající plyn (vzduch, kyslík) pro přenos energie, povelů a informací
b) Systém vzájemně propojených pneumatických prvků a zařízení využívající inertní plyny pro přenos energie, povelů a informací
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Systém vzájemně propojených pneumatických prvků a zařízení využívající vzduch pro přenos energie, povelů a informací
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Nad jakou výškou je nutno očekávat vážnější projevy tzv. výškové nemoci (zhoršení funkce zraku, snížená schopnost logického myšlení, zhoršená paměť, snížená vnímavost, zvětšená doba reakce apod.)?
a) 2500 m
b) 4500 m
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) 6000 m
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co se přivádí do pístového motoru, aby bylo za provozu (např. stoupavý let) dosaženo optimálního složení palivové směsi?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Více paliva ovládáním pákou přípusti
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Méně vzduchu ovládáním výškové korekce
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Méně paliva ovládáním pákou korekce
Co jsou zpravidla hlavní části (letadlové celky) pneumatického systému v letadle?
a) Zdroj tlaku, pracovní válce
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Zdroj tlaku, pracovní válce, spojovací části (potrubí, hadice, spoje)
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Zdroje tlaku (lahve, kompresory), provozní letadlové celky (ventily, kohouty, čističe, přípojky), pracovní válce, spojovací části (potrubí, hadice, spoje)
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Co je vstřikovací soustava u palivového systému?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Zařízení, jímž se zajišťuje vstřikování paliva do sacího potrubí, do válců nebo do spalovacích komor motorů
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Zařízení palivového systému sloužící k usnadnění spouštění motoru
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Souhrn zařízení sloužící pro dodávku paliva do spalovacího prostoru motoru
Jaké potíže má pneumatický systém z hlediska případných závad v provozu, porovnáme-li pneumatický a hydraulický systém v letadle?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Větší potíže s utěsněním za provozu
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Menší potíže s utěsněním za provozu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Srovnatelné potíže s utěsněním za provozu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Létání ve velkých výškách vyžaduje zabezpečit normální životní podmínky pro pobyt a činnost člověka (pilota, cestujícího). Jak se mění stavové veličiny (veličiny určující stav ovzduší) se vzrůstající výškou dle MSA (ISA)?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Tlak klesá, teplota klesá.
b) Tlak klesá, teplota stoupá, vlhkost stoupá.
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Tlak klesá, teplota klesá, vlhkost klesá.
Kyslíkový dýchač je součástí kyslíkové výstroje letadla. O co se jedná?
a) Přístroj zabezpečující potřebný parciální tlak kyslíku v plicích při výškovém letu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Přístroj zabezpečující potřebný tlak vdechované směsi při výškovém letu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Přístroj zabezpečující potřebný tlak pro dýchání za letu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Hasidla stacionárních protipožárních systémů letadel jsou uložena v tlakových lahvích označených červenou barvou. Co se nejčastěji používá jako hasidlo?
a) Tetrachlor, freon
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Oxid uhličitý (vytváří pěnu ve formě sněhu), nebo výběhově freon
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Vodní náplň, dusík
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Co se nejvíce rozšířilo jako hlavní protipožární zabezpečení soudobých letadel?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Přenosné protipožární prostředky
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Stacionární protipožární systémy doplňované přenosnými protipožárními prostředky
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Signalizátory požáru
Co je kyslíkový dýchač s přerušovanou dodávkou?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Zařízení s plicním automatem
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) Letecký dýchač, které je možné přenášet jako celek
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) Dýchač se zásobou kyslíku v tekutém stavu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Čím musí být vždy naplněn kyslíkový systém letadla (stacionární nebo přenosný)?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Směsí kyslík-vzduch
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) Lékařským (medicinálním) kyslíkem
c) Kyslíkem z tlakových transportních lahví
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jak se mění následující veličiny současně s narůstáním námrazy ne letadle?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Zvyšuje se hmotnost letadla, nemění se poloha těžiště, zhoršuje se stabilita a řiditelnost
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Zvyšuje se hmotnost letadla, mění se poloha těžiště, zlepšuje se stabilita a řiditelnost
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Zvyšuje se hmotnost letadla, mění se poloha těžiště, zhoršuje se stabilita a řiditelnost
Jaký je nejnebezpečnější druh námrazy na letadle?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Průhledný led
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Matný led
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Bílá hrubozrnná jinovatka
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jaké meteorologické podmínky jsou nejvíce nebezpečné pro vznik námrazy na letadle?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Nízká teplota vzduchu se sněžením
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Mrznoucí déšť
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Mrznoucí mrholení
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Nouzové a záchranné prostředky slouží k zabránění lidských a materiálních ztrát při nehodách letadel. Jak rozdělujeme nouzové a záchranné prostředky letadel?
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Základní a vedlejší
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
b) Základní a povinné (speciální) ve smyslu leteckých předpisů (pro určité oblasti provozu)
c) Pozemní a vodní
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Kdo má zodpovědnost za zabezpečení, aby všechny osoby na palubě letadla byly seznámeny s umístěním a všeobecným způsobem použití hlavních nouzových prostředků a zařízení, určených pro společné použití?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Velitel letadla
b) Provozovatel letadla
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Vedoucí kabiny
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Co je úkolem technické údržby letadla?
a) Odstranit zjištěné závady letadla
b) Zajistit udržení požadované úrovně letové způsobilosti v souladu se schválenými postupy
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Zajistit technické odstranění závady
Co rozumíme pod pojmem vyvážení letadla na zemi?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Rozložení užitečného zatížení tak, aby těžiště naloženého letadla bylo v přípustných mezích povolených centráží
b) Provedení výpočtu na vyvažovacím computeru
c) Využití tzv. balastu (vody nebo jiné hmoty)
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jak se nazývá poloha těžiště letadla vyjádřená v % SAT (angl. MAC)?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Provozní rozsah těžiště letadla
b) Neutrální bod letadla
c) Centráž letadla
Jak je definována "centráž" letadla?
a) Poloha těžiště letadla vyjádřená v % délky TVY (tětivy profilu)
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Poloha těžiště letadla vyjádřená v % délky SAT (střední aerodynamické tětivy)
c) Poloha těžiště vyjádřená v % délky ANR (střední tětivy trupu)
Osvědčení o letové způsobilosti (OLZ) je doklad vydaný národním leteckým úřadem, kterým se potvrzuje, že letadlo konkrétního výrobního čísla a poznávací značky je způsobilé k leteckému provozu. Kde musí být originál tohoto dokladu?
a) Na palubě letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) V oddělení technické dokumentace provozovatele
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) U výrovce letadla
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Je důvodem dočasné ztráty platnsti Osvědčení o letové způsobilosti (OLZ) skutečnost, že letadlo bylo poškozeno takovým způsobem, že již nejsou splněny podmínky, za nichž bylo OLZ vydáno?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Ve výjimečných případech
b) Ano
c) Není
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Je neprovedení předepsané údržby na letadle důvodem k dočasné ztrátě platnosti Osvědčení o letové způsobilosti OLZ?
a) Není to důvod k dočasné ztrátě platnosti OLZ
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) Ano
c) Jen při neprovedení roční nebo vyšší prohlídky
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Musí být odstraněna před zahájením dalšího letu každá závada (porucha) mající vliv na letovou způsobilost, která byla zjištěna na letadle, jeho systémech, pohonné jednotce a jeho výstroji?
a) Ano
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Ne
c) Ano, s výjimkou závady, kdy bylo leteckým úředem uděleno povolení k technickému přeletu s jednoznačné stanovenými omezeními
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Co musí provozovatel poskytnout záchranným koordinačním střediskům (např. SAR) kdykoliv to je žádáno?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) Formulář přípravy letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Záznamy traťové a letištní způsobilosti pilotů
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Seznamy nouzové a záchranné výstroje na palubě letadla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Jak často se musí provádět záznamy v palubním deníku?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Min. 1x týdně hůlkovým písmem
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Min. 2x týdně a čitelně bez škrtání nebo vymazávání
c) Průběžně, inkoustem nebo propisovací tužkou dle pokynů v záhlaví palubního deníku
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Co je zapalovací magneto?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Mechanizmus bezkontaktního zapalování směsi
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Motorem mechanicky poháněný generátor proudu pro vysokonapěťové zapalování směsi
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Startér - dynamo va funkci "start" motoru
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Co tvoří pracovní cyklus 4-dobého nepřeplňovaného spalovacího motoru?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Vstřik, stlačení, výbuch, výfuk
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Sání, stlačení, expenze, výfuk
c) Vstřik, stlačení, expanze, ejekce
Kdy se vystavuje potvrzení o údržbě latadla?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Vždy před každým letem
b) Tam, kde to vyžadují předpisy pro provoz letadel jej vystavuje provozovatel jako samostatný doklad dle kritérií stanovených leteckým úřadem
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Po provedení jakéhokoliv stupně údržby
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Jaké jsou nejrozšířenější typy karburátorů leteckých pístových motorů?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) Plovákový karburátor, membránový karburátor
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Plovákový karborátor, vstřikovací karburátor
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Membránový karburátor, přetlakový karburátor
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Co je hlavními (závaznými) kritérii pro plánování a provádění údržby letadel?
a) Nalétané hodiny (FH), počty přistání/cykly (CYC), kalendářní doba (CT)
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Nalétané hodiny (FH), počty přistání/cykly (CYC)
c) Kalendářní doba (CT), nalétané hodiny (FH)
Jaký je doporučený postup pilota při přehřívání motoru?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Plně otevřít klapky chlazení či žaluzie, mírně obohatit směs, snížit výkon motoru, zvýšit rychlost letu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Plně otevřít klapky chlazení či žaluzie, mírně ochudit směs, snížit výkon motoru, snížit rychlost letu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Plně otevřít klapky chlazení či žaluzie, seřídit směs na správný poměr 1:15, zvýšit výkon, zvýšit rychlost letu
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Je letová příručka nedílným a doplňujícím dokladem k Osvědčení o letové způsobilosti? Musí být schválena leteckým úřadem?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Není doplňujícím dokladem k OLZ, ale musí být schválena leteckým úředem
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Ano
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Ne
Co jsou v zásadě pohyblivé díly letadlového pístového motoru?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) Kliková skříň, klikový mechanizmus, válcová skupina
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Válcová skupina, rozvodové mechanizmy, soustava náhonů
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Klikový mechanizmus, rozvodové mechanizmy, soustava náhonů
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Jak v zásadě dělíme současné běžně používané pístové letecké motory?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Ploché motory, řadové motory, hvězdicové motory
b) Ploché motory, vznětové motory, zážehové motory
c) Řadové motory, hvězdicové motory, zážehové motory
Jaký je správný postup ovládání stavitelné vrtule pilotem?
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Při snižování výkonu motoru (např. po vzletu ve stoupání) se nejprve zvýší plnící tlak (výkon) pomocí plynové páky a pak teprve sníží otáčky (motoru) pomocí páky ovládání vrtule
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Při snižování výkonu motoru (např. po vzletu ve stoupání) se nejprve sníží plnící tlak (výkon) pomocí plynové páky a pak teprve otáčky (motoru) pomocí páky ovládání vrtule
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Při snižování výkonu motoru (např. po vzletu ve stoupání) se nejprve pákou ovládání vrtule zvýší otáčky (motoru) a pak se teprve sníží plnící tlak (výkon) pomocí plynové páky
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jaký je typický způsob výroby elektřiny na palubě letadla?
a) Převod mechanické energie na elektrickou
b) Převod světelné energie na elektrickou
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Převod tlakové energie na elektrickou
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Co je detonační hoření ve spalovacím prostoru leteckého pístového motoru?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Předčasné, resp. neřízené zapálení směsi od nejteplejšího místa spalovacího prostoru (výfukový ventil nebo část plochy pístu), což se projeví jako tzv. "samozápaly" motoru
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Tlaková vlna od hoření (málo odolného) paliva vyvolá předčasné samovznícení části směsi, která ma za normálních podmínek shořet jako poslední. To má za následek rázovou vlnu hoření, která způsobí zvýšení tlaků a teplot ve spalovacím prostoru
c) Stlačená směs je zapálena jiskrou od zapalovací svíčky. V případě nepravidelné čínnosti magneta je na svíčce iniciována jiskra opožděně, což má za následek pozdní zapálení směsi, které se projeví detonačním spalováním až ve fázi výfuku
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Jakého charakteru je elektrolyt v alkalických článcích?
a) Kyselého
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Neutrálního
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Zásaditého
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jakého charakteru je elektrolyt v olověných článcích?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Kyselého
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Neutrálního
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Zásaditého
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Co je kompresor leteckého pístového motoru?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Zařízení pro zvýšení plnícího tlaku mechanicky poháněné přímo klikovým hřídelem
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Zařízení pro zvýšení plnícího tlaku poháněné malou turbínou roztáčenou výfukovými plyny
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Zařízení pro zvýšení plnícího tlaku elektricky poháněné z el. rozvodu motoru
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Co indikuje zařízení EGT (Exhoust Gas Temperature)?
a) Indikuje teplotní špičku výfukových plynů při nastavení správného složení směsi a může pomoci správně ochudit směs na poměr 1:15
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Indikuje dosažení zvýšené teploty výfukových plynů při nastavení příliš bohaté směsi (1:10)
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Indikuje nízkou teplotu výfukových plynů při nastavení příliš chudé směsi (1:20)
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Co je účelem výškové korekce (směsi)?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Snižování množství dodávaného paliva (do směsi) při stoupání letadla do vyšší výšky nebo zvětšuje-li se teplota vnějšího vzduchu
b) Zvyšování množství dodávaného paliva (do směsi) při stoupání letadla do vyšší výšky nebo zvětšuje-li se teplota vnějšího vzduchu
c) Zachování stejného množství dodávaného paliva (do směsi) při stoupání letadla do vyšší výšky nebo zvětšuje-li se teplota vnějšího vzduchu
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Jaký tlak je přiveden do tlakoměrné krabice rychloměru?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Celkový tlak
b) Statický tlak
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Dynamický tlak
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jaký tlak je přiveden do pouzdra rychloměru?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Celkový tlak
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) Statický tlak
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Dynamický tlak
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Pro měření čeho je určená Venturiho trubice?
a) Malých rychlostí
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Podzvukových rychlostí
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Rychlostí, při kterých se projevuje stlačitelnost vzduchu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
K čemu se v letadle používá podtlakový systém?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Nepoužívá se
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Jako pohon setrvačníků gyroskopických přístrojů
c) Pro nouzové otevření podvozku
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Snímač čeho je Pitotova trubice?
a) Úhlu náběhu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Dynamického tlaku
c) Celkového tlaku
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jak lze zjistit nesprávnou funkci podtlakového systému letadla?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) Pomocí otáčkoměru podtlakového čerpadla
b) Z ukazatele tlaku v systému, nebo na signalizačním panelu
c) Únikem tlaku z pojistného ventilu
Co je součástí podtlakového systému letadla?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Jedno podtlakové čerpadlo
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Jedno hlavní a jedno záložní podtlakové čerpadlo
c) Dvě současně pracující podtlaková čerpadla
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Jak je kompenzováno nesymetrické obtékání letadla u snímačů statického tlaku, jestliže není vybaven Prandtlovou trubicí?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Není kompenzováno
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Na letadle je několik snímačů na různých místech, které jsou propojeny
c) Letadlo je vybaveno speciálními přístroji, které tuto chybu kompenzují
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Co bude ukazovat rychloměr, jestliže během klesání dojde k zamrznutí sondy statiského tlaku?
a) Vyšší rychlost než je skutečná
b) Nižší rychlost než je skutčná
c) Ručička rychloměru postupně klesne k nule
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Co bude ukazovat rychloměr, jestliže při stoupání dojde k zamrznutí snímače celkového tlaku?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Vyšší rychlost než je skutečná
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) Nižší rychlost než je skutčná
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Postupně klesne k nule
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co bude ukazovat rychloměr, jestliže během klesání dojde k zamrznutí sondy celkového tlaku?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) Vyšší rychlost než je skutečná
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Nižší rychlost než je skutčná
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Bude ukazovat konstantní hodnotu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Co bude ukazovat variometr, jestliže dojde k zamrznutí sondy statického tlaku během klesání?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Konstantní hodnotu stoupání
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Vyšší hodnotu stoupání, něž je skutečná
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Postupně klesne k nule
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Co bude ukazovat výškoměr, jestliže během klesání dojde k zamrznutí sondy statiského tlaku?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Klesne k nule
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Nižší výšku, než je skutečná
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Stále stejnou výšku
Co bude ukazovat výškoměr, jestliže během stoupání dojde k zamrznutí sondy celkového tlaku?
a) Skutečnou výšku
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Stále stejnou hodnotu
c) Výšší výšku, než je skutečná
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Co bude ukazovat výškoměr, jestliže během stoupání dojde k zamrznutí sondy statického tlaku?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Vyšší výšku než je skutečná
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Stále stejnou hodnotu
c) Klesne k nule
Co je připojeno do pouzdra přístroje u variometru s tlakoměrnou krabicí?
a) Nic není připojeno
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Statický tlak
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Dynamický tlak
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Jaký tlak je přiveden u výškoměru?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Statický tlak do tlakoměrné krabice
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Celkový tlak do tlakoměrné krabice
c) Statický tlak do pouzdra přístroje
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
V čem je uložen setrvačník zatáčkoměru?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) V jednom otočném rámečku s osou kolmou k ose rotace setrvačníku
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) V jednom otočném rámečku s osou rovnoběžnou s osou rotace setrvačníku
c) V systému dvou otočných rámečků
V čem spočívá princip gyroskopického zatáčkoměru?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Měření setrvačnosti kuličky volně uložené v tlumící kapalině
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Využití precesního pohybu setrvačníku
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) V indikaci výslednice sil působících na letadlo kuličkou uloženou v tlumící kapalině
S jakou osou letadla má rovnoběžnou osu rotace setrvačník gyroskopického přístroje zatáčkoměru?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Se svislou osou letadla
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) S podélnou osou letadla
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) S příčnou osou letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Co se používá pro roztáčení setrvačníků gyroskopických přístrojů?
a) Elektrický nebo pneumatický pohon
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Magnetizmus země
c) Mechanický třecí převod
Po jakém časovém intervalu je třeba opravovat nastavení směrového setrvačníku podle magnetického kompasu?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) 5 min
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) 20 min.
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 40 min.
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Čím se kompenzuje inklinace u magnetického kompasu?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Závažíčkem na jižním konci střelky kdekoliv na zemi
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Závažíčkem na severním konci střelky kdekoliv na zemi
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Závažíčkem na jižním konci střelky na severní polokouli a na severním konci střelky na jižní polokouli
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Jaká je přibližně inklinace v České Republice?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) 35 stupňů
b) 45 stupňů
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) 65 stupňů
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je umělý horizont?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Absolutní sklonoměr
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) Relativní sklonoměr
c) Přístroj s jedním stupněm volnosti
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Jak je uložen setrvačník umělého horizontu?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) V trojitém kardanovém závěsu
b) V dvojitém kardanovém závěsu
c) V jednoduchém kardanovém závěsu
S jakou osou letadla má rovnoběžnou osu rotace setrvačník přístroje umělého horizontu?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) S podélnou osou letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) S příčnou osou letadla
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Se svislou osou letadla
Co indikuje příčný relativní sklonoměr, který je obvykle uložen v pouzdře zatáčkoměru?
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Otočení rámečku setrvačníku zatáčkoměru kolem polélné osy
b) Příčný sklon v přímém rovnoměrném letu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Odstředivou sílu v zatáčce
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Za jakých podmínek ukazuje magnetický kompas správně?
a) Pouze v ustáleném horizontálním přímém letu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) V ustáleném horizontálním přímém letu a v zatáčce
c) V přímém letu a v zatáčce
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Co je výhodnější použít pro zatáčku do přesně daného směru?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Magnetický kompas
b) Směrový setrvačník
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Ukazatel zařízení VOR
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
S jakou osou letadla má setrvačník směrového gyroskopického ukazatele osu rotace uloženou vodorovně?
a) S podélnou osou letadla
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) S vodorovnou osou letadla
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) S příčnou osou letadla
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Co je hlavní nevýhodou plovákových palivoměrů?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Složitost mechanizmu plováku
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Chybná indikace při změně hladiny vlivem náklonu, sklonu, atd.
c) Vysoká poruchovost
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Co snímá elektrický ukazatel polohy klapek?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Polohu potenciometru, jehož jezdec je mechanicky spojen s klapkami
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Otáčky krokového motoru, který pohybuje klapkami
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Signál od ovladače klapek
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Co je Bourdonovo pero?
a) Zahnutá kovová trubice kruhového průřezu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Součást systému měření tlaku kapalin
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) Náhradní propiska na palubě letadla
Co indikuje červenobílá tyčinka ukazatele podvozku?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Vysunutý podvozek
b) Zasunutý podvozek
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Podvozek v mezipoloze
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Co udává otáčkoměr pístového motoru?
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Otáčky klikového hřídele motoru
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Otáčky náhonu magnet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Otáčky vačkového hřídele motoru
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Na jakém principu funguje odporový teploměr oleje?
a) Roztažnosti měřícího tělíska z odporového materiálu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Změny magnetického odporu měřícího tělíska
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Změny elektrického odporu měřícího tělíska
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.