Test PPL- Letecký zákon a postupy ATC

Jakými písmeny začíná státní poznávací značka letadla v České republice?
a) OK nebo OM
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) OK nebo OL
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) OK nebo ON
Kdo provádí ověřování letové způsobilosti?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Úřad pro civilní letectví
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Výrobce
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Ministerstvo dopravy
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Kdo přiděluje předběžnou poznávací značku civilnímu letadlu?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Rejstřík Ministerstva dopravy
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Výrobce nebo dovozce letadla
c) Český letecký rejstřík
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Chicagská úmluva obsahuje ustanovení, jež ve svém souhrnu tvoří statut
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) IATA
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) ICAO
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) JAA
Jaká úmluva se stala prvním mezinárodně právním dokumentem, který položil základy mezinárodního leteckého práva, jehož základní ideou se stal princip suverenity nad vzdušným prostorem?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Bruselská úmluva
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Varšavská úmluva
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) Pařížská úmluva
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Kým je veden letecký rejstřík?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Provozovatelem
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) Úřadem pro civilní letectví
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Ministerstvem dopravy
Z jakého materiálu musí být identifikační tabulka, na které je trvanlivým způsobem uvedena poznávací značka letadla?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Z nehořlavého materiálu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Z materiálu odolnému proti otěru
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Z žáruvzdorného materiálu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Může členský stát ICAO odepřít uznat průkaz způsobilosti vydaný jiným členským státem ICAO?
a) Ne
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Ano
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Která letadla mají českou státní příslušnost?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Všechna letadla zapsaná v českém leteckém rejsříku
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Všechna letadla provozovaná českými provozovateli
c) Všechna letadle vlastněná českými občany
Stát zápisu do rejstříku je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Stát, v němž bylo letadlo vyrobeno
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Stát, kde má majitel trvalé bydliště
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Stát, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Jak zní definice dohlednosti?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) Největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světelném pozadí černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země a nebo na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1000cd
b) Schopnost vidět a rozeznávat význačně neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, dána meteorologickými podmínkami a vyjádřená v jednotkách délkové míry
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Schopnost vidět a rozeznávat význačně neosvětlené předměty ve dne a světla v noci z kabiny letadla za letu
Co je kurs?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Vypočítaný směr letu s ohledem na opravy od magnetického severu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Směr podélné osy letadla, vyjádřený ve stupních od severu
c) Vypočítaný směr letu opravený o snos větru a kompasové chyby
Co je řízený let?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Jakýkoliv let, na který byl podán letový plán
b) Jakýkoliv let, který je předmětem letového povolení
c) Jakýkoliv let, který se koná v řízené oblasti
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Celková vypočítaná doba letu pro VFR je vypočítaná doba potřebná od
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Vzletu do příletu na letiště určení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Vzletu do přístání na letiště určení
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) Okamžiku, kdy se letadlo pohne na odbavovací ploše do doby, kdy po přistání na odbavovací ploše zastaví
Nejnižší použitená letová hladina je nejbližší letová hladina nad nadmořskou výškou
a) 1000 ft
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) 1500 ft
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 5000 ft
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Co je letecká informační příručka?
a) Příručka vydaná výrobcem obsahující informace o výkonech a omezaních letadla
b) Příručka vydaná státem nebo pověřenou organizací obsahující letecké informace trvalého charakteru důležité pro letecký provoz
c) Příručka vydaná provozovatelem obsahující letecké informace trvalého charakteru
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Co je koncová řízená oblast?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) Řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě letových provozních služeb sbíhají v blízkosti jednoho nebo více letišť
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do stanovené výšky zahrnující letové cesty a letové linie sbíhající se v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť
c) Řízená oblast ustanovená v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Co je letová dohlednost?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Schopnost vidět a rozeznávat význačné předměty ve dne a světla v noci
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Dohlednost dopředu z kabiny letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Schopnost vidět a rozeznávat význačné předměty ve dne a světla v noci z kabiny letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Jak se musí vyhnout letadlo, které je podle pravidel povinno dát přednost jinému letadlu (to provede s výjimkou případů, kdy se druhé letadlo nachází v bezpečné vzdálenosti) ?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) Vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vodorovná vzdálenost 300m
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Vyhnout tím, že nadletí, podletí nebo předletí
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vertikální vzdálenost 150m
Co musí udělat dvě nebo více letadel těžších vzduchu, přibližují-li se k jednomu letišti, aby na něm přistála?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) Letadlo letící vlevo dát přednost letadlům přístávajícím zprava
b) Výše letící letadlo dát přednost níže letícímu letadlu
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Pomalejší letadlo dát přednost rychlejšímu
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Co musí být předloženo na každý mezinárodní let?
a) Oznámení o letu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Letový plán
c) Povolení o přeletu hranic
Jakou změnou kurzu se vyhne každé letadlo, letí-li dvě letadla na vstřícných tratích nebo přibližně takových?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Vpravo
b) Vlevo
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Učiní taková opatření, která nejlepe zabrání srážce
Ve které situaci musí zastavit a čekat letadlo, které pojíždí po provozní ploše?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Před každou křižovatkou
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Na všech vyčkávacích stanovištích
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Pokaždé před vstupem na RWY
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Předlétávající letadlo je to, které se přibližuje k jinému letadlu zezadu na čáře svírající s rovinou souměrnosti předlétávaného letadla úhel menší než
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) 70 stupňů
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) 60 stupňů
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 80 stupňů
Letadlo mající přednost, musí udržovat svůj kurz a rychlost
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Tyto podmínky nesmí měnit
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Nesmí měnit kurz, rychlost však ano
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Toto pravidlo však nezbavuje velitele letadla odpovědnosti provést takové opatření, které nejlépe zabrání srážce
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co jsou povinni podle jednotlivých fází letu dělat velitelé letadel létajících v blízkosti letiště nebo pohybujících se po letišti?
a) Postupovat podle letového plánu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Dodržovat postupy uvedené v AIPu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Provádět všechny zatáčky doleva při přiblížení na přistání nebo po vzletu, pokud není přikázáno jinak
S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru tříd C, D, E lětělo při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaků než
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
a) Mimo oblaků
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Horizontálně 1500 m, vertikálně 300 m
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Mimo oblaků a za dohlednosti země
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Lety VFR ve vzdušném prostoru třídy G se musí provádět tak, aby letadlo ve výšce v a pod 900m AMSL nebo 300m nad terénem, podle toho, co je vyšší, letělo při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaků než
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Horizontálně 5 km, vertikálně 300 m
b) Vně oblaků za viditelnosti země
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) hozizontálně 1,5 km, vertikálně 300 m
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Letová dohlednost ve vzdušném prostoru třídy E je ve výšce pod 3050m AMSL
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) 5 km
b) 8 km
c) 1,5 km
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Na jakou dobu maximálně je vydán průkaz způsobilosti podle JAR FCL 1?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) 3 let
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) 2 let
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) 5 let
Po držiteli průkazu způsobilosti pilota vrtulníků s kvalifikací IR, který chce získat kvalifikaci IR pro letouny, se teoretická výuka a teoretická zkouška
a) Požaduje v plném rozsahu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Nepožaduje
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Požeduje pouze teoretická zkouška
O čem kromě jiného obsahuje informace oznámení NOTAM?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Nebezpečí
mildin 80 mildin 90 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Letištní předpovědi
c) Změně QNH
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co je nadmořská výška letiště?
a) Výška středu přístrojové RWY, nebo RWY pro přesné přístrojové přiblížení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Výška nejvyššího bodu vzletových a přistávacích drah
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) Výška vztažného bodu letiště
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného leteckým úřadem, musí být VFR let prováděn nad hustě zastavenými místy nebo shromážděním lidí na volném prostranství ve výšce, která nesmí být mensší než
a) 150 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla
b) 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 300 m od letadla
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) 30 0m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Snižují nepředepsané léky zdravotní způsobilost pilota letounů?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Ano
b) Ne
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Za jakým účelem je zavedené stanoviště ohlašovna letových provozních služeb?
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) K poskytování letové provozní služby a schvalování letových plánů před odletem
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) K přijímání hlášení pro letové provozní služby a k podávání letových plánů před odletem
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) K ohlašování průběhu letu a pozorovaných skutečností
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Podle jakého předpisu se posuzuje zdravotní způsobilost pilotů letounů?
a) L-1
b) JAR FCL 3
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) JAR FCL 2
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Letové povolení
a) Zajišťuje svým obsahem dodržení platných pravidel nebo předpisů
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Nezbavuje velitela latadla jakékoliv odpovědnosti za možné narušení platných pravidel nebo předpisů
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Zajištije bezpečnost letového provozu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Kolik musí být alespoň žadateli o průkaz způsobilosti soukromého pilota letounů?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) 18 let
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) 16 let
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) 17 let
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Kolik letových hodin musí mit minimálně nálétáno žadatel o PPL(A), který neuplatňije zápočet předchozí praxe?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) 45 letových hodin
b) 35 letových hodin
c) 43 letových hodin
Kdo zapisuje kvalifikaci do průkazu, pokud držitel průkazu způsobilosti pilota letounů získá další kvalifikaci do tohoto průkazu ve státě, který není státem vydání průkazu?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Stát vydání průkazu
b) Stát, ve kterém byla kvalifikace získána
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Jakýkoliv stát JAA
Jakou funkci má právo vykonávat držitel PPL(A)?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Funkci velíciho pilota na kterémkoliv letounu, při jakémkoliv letu
b) Funkci 2. pilota kteréhokoliv letounu nasazeného na neobchodní lety
c) Funkci velícího pilota na kterémkoliv letounu, ne však za úplatu, funkci 2. pilota i za úplatu
Pilot žák nesmí létat sólo, není-li k tomu pověřen
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) Provozovatelem, kde létá výcvik
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) Letovým instruktorem
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) Pozemním instruktorem
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Kolik minimálně musí mít nalétáno žadatel o PPL(A)?
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) 25 hodin výuky ve dvojím zařízení
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) 20 hodin výuky ve dvojím zařízení
c) 32 hodin výuky ve dvojím zařízení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Kolika let musí alespoň dovršit pilot žák před prvním sólo letem?
a) 15 let
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) 17 let
c) 16 let
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Za jakých podmínek smí pilot žák létat sólo lety?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Je držitelem platného osvědčení o zdravotní způsobilosti 1 nebo 2 třídy
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) Je držitelem neplatného osvědčení o zdravotní způsobilosti 1 nebo 2 třídy
c) Nemusí být držitelem osvědčení o zdravotní způsobilosti 1 nebo 2 třídy
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Žadatelé o průkaz PPL(A) si mohou z předchozí praxe za splnění jiných podmínek započítat
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) 10 hodin
b) max. 10% své celkové doby letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) max. 10% své celkové doby letu ve funkci velícího pilota, ne více než 10 hodin
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Držitelem jakého osvědčení musí být žadatel o průkaz způsobilosti soukromého pilota letounů?
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Platného osvědčení o zdravotní způsobilosti 1 nebo 2 třídy
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Platného osvědčení o zdravotní způsobilosti pouze 1 třídy
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) Neplatného osvědčení o zdravotní způsobilosti 1 nebo 2 třídy
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Alespoň kolik hodin musí mít nalétáno žadatel o PPL(A)?
a) 12 hodin doby sólového letu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 15 hodin doby sólového letu
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) 10 hodin doby sólového letu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Jaký let může provést držitel průkazu PPL(A)?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Let podle IFR pouze za podmínek VMC
b) Let podle IFR pouze pokud je držitelem platné IR(A)
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) Let podle IFR v noci pouze za VMC. Pokud má výcvik pro lety v noci
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.