Test LAA pro spojovací postupy a předpisy

Vyberte správný Q kód pro ,,tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtený na střední hladinu moře"
a) QNH
b) QDM
c) QFE
Vyberte správný Q kód pro ,,tlak indikující výšku nad úrovní letiště"
a) QNH
b) QDM
c) QFE
Slovo ,,čekejte" znamená
a) čekejte, zavolám vás
b) čekejte a zavolejte později
Slovo ,,přejděte" znamená
a) navažte radiové spojení s…
b) volejte znovu na pracovním kmitočtu
Slovo ,,konec" znamená
a) moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď
b) rozhovor je ukončen a neočekává se odpověď
Slovo ,,provedu" znamená
a) rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat
b) ano
c) přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
Slovo ,,proveďte" znamená
a) potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl ji
b) ověřte a odsouhlaste zprávu
Slovo ,,povoleno" znamená
a) povolení pro požadovaný úkon je schváleno
b) oprávněn pokračovat za určitých podmínek
Fráze ,,jak slyšíte" znamená
a) jaká je čitelnost mého vysílání
b) rozuměl jste mi správně
c) zdvořilostní dotaz na zdraví
Slovo ,,žádám" znamená
a) žádám objasnění
b) rád bych věděl nebo přeji si obdržet
Tísňový kmitočet je
a) 121,5 MHz
b) 120,5 Hz
c) 122,5 MHz
Slovo ,,příjem" znamená
a) přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
b) moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď
c) indikaci oznámení o výši odměny vysílajícího
Fráze ,,Tuřany věž" znamená
a) stanoviště letištní řídící služby umístěné na věži
b) letové informační středisko
c) volací znak služby řízení letového provozu v letištním okrsku řízeného letiště (CTR)
Slovo ,,vysílejte" znamená
a) oznamte, zda jste zprávu přijal a rozuměl ji
b) vysílejte nebo pokračujte ve vysílání
c) přejděte na jinou (udanou) frekvenci
Slovo ,,rozumím" znamená
a) ano
b) přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
Slovo ,,negativ" znamená
a) čekejte na povolení
b) povolení není potvrzeno - to není správné - ne
c) výraz se v letecké frazeologii nesmí použít
Slovo ,,schváleno" znamená
a) jste oprávněn pokračovat za určitých podmínek
b) povolení pro požadovaný úkon je schváleno
Slovo ,,oznamte" ve spojení s popisem činnosti či úkonu znamená
a) rád bych věděl nebo si přeji obdržet
b) předejte mi informaci o činnosti, úkonu
Slovo ,,opakujte" znamená
a) opakujte vše přesně tak, jak jste přijal
b) opakujte Vaše poslední vysílání
Fráze ,,mluvte pomaleji" znamená
a) snižte rychlost Vaší řeči
b) čitelnost Vašeho vysílání je nevyhovující
c) v letecké frazeologii se nepoužívá
Slovo ,,správně" znamená
a) to je správné
b) povolení pro požadovaný úkon je schváleno
c) v letecké frazeologii se nepoužívá
Letadlová stanice může přejít na jiný kmitočet
a) podle vlastního uvážení
b) po oznámení svého úmyslu letecké stanici
c) nesmí bez příkazu stanoviště letových provozních služeb
Stanice letecké pohyblivé služby používají
a) středoevropský čas
b) greenwichský čas
c) světový koordinovaný čas
Radiové spojení může být ukončeno
a) na pokyn letecké stanice
b) podle uvážení letadlové stanice
c) v případech, kdy není oboustranné nepřetržité radiové spojení vyžadováno
UTC je zkratka
a) greenwichského času
b) světového koordinovaného času
c) středoevropského času
Volací značka letecké stanice je tvořena
a) zeměpisným názvem její polohy a službou (stanovištěm), která je k dispozici
b) pouze zeměpisným názvem
c) pouze názvem služby
Fráze ,,vysílám naslepo" se použije
a) při neznalosti frekvence volané stanice
b) při neúspěšném navázání spojení
c) na pokyn letecké stanice
Číslo 47 se vysílá
a) čtyři sedum
b) čtyřicet sedum
c) čtyřicetsedm
Číslo 383 se slovy vysílá
a) třista osm tři
b) tři osm tři
c) třistaosmdesáttři
Číslo 200,5 se slovy vysílá
a) dvě stě čárka pět
b) dva nula nula čárka pět
c) dvacet nula čárka pět
Číslo (ne frekvence) 100,125 se slovy vysílá
a) jedno sto čárka jedna dva pět
b) jedna nula nula čárka jedna dva pět
c) sto čárka sto dvacet pět
Číslo 20 se slovy vysílá
a) dvacet
b) dva nula
c) dva deset
Číslo 200 se slovy vysílá
a) dva nula nula
b) dvě stě
c) dva a nula nula
Frekvence 118,725 se slovy vysílá
a) jedna jedna osm čárka sedum dva pět
b) jedna jedna osm čárka sedum dva
c) sto osmnáct čárka sedum set dvacet pět
Číslo 4000 se slovy vysílá
a) čtyři tisíce
b) čtyři nula nula nula
c) čtyři a nula nula nula
Poznávací značka civilního letadla je složena ze značky státní příslušnosti a rejstříkové značky
a) ano
b) ne
c) podle předpisů státu, ve kterém je letoun registrován
Při navazování spojení lze použít
a) zkrácenou volací značku
b) pouze nezkrácenou volací značku
c) podle provozní situace zkrácenou nebo nezkrácenou značku
Správné zkrácení volací značky ,,OK DLS" je následující
a) DLS
b) OLS
c) KLS
Zkušební vysílání obsahuje: volací značku volané stanice, volací značku letadla
a) ano
b) ne
c) frázi: ,,zkušební vysílání podle povolení číslo…"
Musí zkušební vysílání obsahovat frázi ,,zkouška radia"?
a) ano
b) ne
Při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna stupněm
a) 1
b) 5
c) výtečně
Čitelnost zkušebního vysílání se udává
a) pěti stupni
b) třemi stupni
c) čtyřmi stupni
Součástí zkušebního vysílání je fráze
a) zkouška zařízení
b) zkouška radia
c) zkouška vysílání
Při zkušebním vysílání stupeň 4 označuje, že zpráva je
a) čitelná
b) čitelná, ale s obtížemi
c) dokonale čitelná
Při uložení ticha se použije fráze
a) zastavte vysílání
b) MAY DAY
c) zastavte vysílání - MAY DAY 3x
Tísňový a pilnostní provoz musí být veden na kmitočtu
a) 121,5 MHz
b) který je v dané době používán
c) na kterémkoliv jiném
MAY DAY je radiotelefonní signál zprávy
a) pilnostní
b) tísňové
c) pro zajištění bezpečnosti letu
PAN PAN MEDICAL je radiotelefonní signál zprávy
a) pilnostní
b) tísňové
c) pro zajištění bezpečnosti letu
Tísňová korespondence
a) má přednost před všemi ostatními druhy spojení
b) z hlediska přednosti následuje za pilnostní korespondencí
c) nemá přednost před ostatním spojením
Stanice, která ví o tísňovém provozu a není řídící
a) nesmí vysílat na daném kmitočtu
b) může vysílat za účelem poskytnutí pomoci
c) může vysílat, dá-li tísňové korespondenci přednost
PAN PAN je radiotelefonní signál zprávy
a) tísňové
b) pilnostní
c) zprávy o radiovém zaměření
Kmitočet 121,5 MHz je vyhrazen
a) pro tísňový provoz
b) pro spojení při pátrání a záchraně
c) kmitočet služby Tower na mezinárodních letištích
Právo uložit ticho má
a) pouze stanice řídící
b) kterákoliv jiná stanice
c) stanice v tísni a stanice řídící
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu svého vstupu do zóny AFIS
a) pouze v provozní době AFIS
b) dle potřeby provozu
c) vždy
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí místo zamýšleného vstupu do letištního okruhu
a) pouze v provozní době AFIS
b) vždy
c) dle potřeby provozu
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu ,,po větru"
a) vždy
b) dle potřeby provozu
c) nehlásí
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu ,,před poslední zatáčkou" (base leg)
a) vždy
b) jsou-li na okruhu další letadla
c) provedení hlášení záleží na veliteli letadla
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu ,,FINAL" na konečném přiblížení
a) provedení hlášení záleží na veliteli letadla
b) jsou-li na okruhu další letadla
c) vždy
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí připravenost k pojíždění
a) jen v případě pohybů jiných letadel na provozní ploše
b) vždy
c) nehlásí
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí připravenost ke vzletu na vyčkávacím místě pro dráhu
a) vždy
b) jen v případě pohybů jiných letadel na provozní ploše
c) je-li jiné letadlo v poloze konečného přiblížení na přistání
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí vstup na dráhu
a) je-li letadlo v poloze konečného přiblížení na přistání
b) jen v případě pohybů jiných letadel na provozní ploše
c) vždy
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí vzlet
a) pojíždí-li další letadlo přes dráhu vzletu
b) vždy
c) pouze v provozní době AFIS
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí opuštění okruhu
a) nehlásí
b) vždy
c) pouze v provozní době AFIS
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí opuštění zóny AFIS
a) pouze v provozní době AFIS
b) nehlásí
c) vždy

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.