Test LAA pro spojovací postupy a předpisy

Vyberte správný Q kód pro ,,tlak indikující nadmořskou výšku, přepočtený na střední hladinu moře"
a) QNH
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) QDM
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) QFE
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Vyberte správný Q kód pro ,,tlak indikující výšku nad úrovní letiště"
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) QNH
b) QDM
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) QFE
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Slovo ,,čekejte" znamená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) čekejte, zavolám vás
b) čekejte a zavolejte později
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Slovo ,,přejděte" znamená
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) navažte radiové spojení s…
b) volejte znovu na pracovním kmitočtu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Slovo ,,konec" znamená
a) moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď
b) rozhovor je ukončen a neočekává se odpověď
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Slovo ,,provedu" znamená
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) ano
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Slovo ,,proveďte" znamená
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl ji
b) ověřte a odsouhlaste zprávu
Slovo ,,povoleno" znamená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) povolení pro požadovaný úkon je schváleno
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) oprávněn pokračovat za určitých podmínek
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Fráze ,,jak slyšíte" znamená
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) jaká je čitelnost mého vysílání
b) rozuměl jste mi správně
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) zdvořilostní dotaz na zdraví
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Slovo ,,žádám" znamená
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) žádám objasnění
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) rád bych věděl nebo přeji si obdržet
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Tísňový kmitočet je
a) 121,5 MHz
b) 120,5 Hz
c) 122,5 MHz
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Slovo ,,příjem" znamená
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) moje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) indikaci oznámení o výši odměny vysílajícího
Fráze ,,Tuřany věž" znamená
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) stanoviště letištní řídící služby umístěné na věži
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) letové informační středisko
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) volací znak služby řízení letového provozu v letištním okrsku řízeného letiště (CTR)
Slovo ,,vysílejte" znamená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) oznamte, zda jste zprávu přijal a rozuměl ji
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) vysílejte nebo pokračujte ve vysílání
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) přejděte na jinou (udanou) frekvenci
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Slovo ,,rozumím" znamená
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) ano
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Slovo ,,negativ" znamená
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) čekejte na povolení
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) povolení není potvrzeno - to není správné - ne
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) výraz se v letecké frazeologii nesmí použít
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Slovo ,,schváleno" znamená
a) jste oprávněn pokračovat za určitých podmínek
b) povolení pro požadovaný úkon je schváleno
Slovo ,,oznamte" ve spojení s popisem činnosti či úkonu znamená
a) rád bych věděl nebo si přeji obdržet
b) předejte mi informaci o činnosti, úkonu
Slovo ,,opakujte" znamená
a) opakujte vše přesně tak, jak jste přijal
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) opakujte Vaše poslední vysílání
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Fráze ,,mluvte pomaleji" znamená
a) snižte rychlost Vaší řeči
b) čitelnost Vašeho vysílání je nevyhovující
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) v letecké frazeologii se nepoužívá
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Slovo ,,správně" znamená
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) to je správné
b) povolení pro požadovaný úkon je schváleno
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) v letecké frazeologii se nepoužívá
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Letadlová stanice může přejít na jiný kmitočet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) podle vlastního uvážení
b) po oznámení svého úmyslu letecké stanici
c) nesmí bez příkazu stanoviště letových provozních služeb
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Stanice letecké pohyblivé služby používají
a) středoevropský čas
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) greenwichský čas
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) světový koordinovaný čas
Radiové spojení může být ukončeno
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) na pokyn letecké stanice
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) podle uvážení letadlové stanice
c) v případech, kdy není oboustranné nepřetržité radiové spojení vyžadováno
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
UTC je zkratka
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) greenwichského času
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) světového koordinovaného času
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) středoevropského času
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Volací značka letecké stanice je tvořena
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) zeměpisným názvem její polohy a službou (stanovištěm), která je k dispozici
b) pouze zeměpisným názvem
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) pouze názvem služby
Fráze ,,vysílám naslepo" se použije
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) při neznalosti frekvence volané stanice
b) při neúspěšném navázání spojení
c) na pokyn letecké stanice
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Číslo 47 se vysílá
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) čtyři sedum
b) čtyřicet sedum
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) čtyřicetsedm
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Číslo 383 se slovy vysílá
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) třista osm tři
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) tři osm tři
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) třistaosmdesáttři
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Číslo 200,5 se slovy vysílá
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) dvě stě čárka pět
b) dva nula nula čárka pět
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) dvacet nula čárka pět
Číslo (ne frekvence) 100,125 se slovy vysílá
a) jedno sto čárka jedna dva pět
b) jedna nula nula čárka jedna dva pět
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) sto čárka sto dvacet pět
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Číslo 20 se slovy vysílá
a) dvacet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) dva nula
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) dva deset
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Číslo 200 se slovy vysílá
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) dva nula nula
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) dvě stě
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) dva a nula nula
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Frekvence 118,725 se slovy vysílá
a) jedna jedna osm čárka sedum dva pět
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) jedna jedna osm čárka sedum dva
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) sto osmnáct čárka sedum set dvacet pět
Číslo 4000 se slovy vysílá
a) čtyři tisíce
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) čtyři nula nula nula
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) čtyři a nula nula nula
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Poznávací značka civilního letadla je složena ze značky státní příslušnosti a rejstříkové značky
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) ano
b) ne
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) podle předpisů státu, ve kterém je letoun registrován
Při navazování spojení lze použít
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) zkrácenou volací značku
b) pouze nezkrácenou volací značku
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) podle provozní situace zkrácenou nebo nezkrácenou značku
Správné zkrácení volací značky ,,OK DLS" je následující
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) DLS
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) OLS
c) KLS
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Zkušební vysílání obsahuje: volací značku volané stanice, volací značku letadla
a) ano
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) ne
c) frázi: ,,zkušební vysílání podle povolení číslo…"
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Musí zkušební vysílání obsahovat frázi ,,zkouška radia"?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) ano
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) ne
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Při zkušebním vysílání dokonalá čitelnost je uváděna stupněm
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) 1
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) 5
c) výtečně
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Čitelnost zkušebního vysílání se udává
a) pěti stupni
b) třemi stupni
c) čtyřmi stupni
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Součástí zkušebního vysílání je fráze
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) zkouška zařízení
b) zkouška radia
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) zkouška vysílání
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Při zkušebním vysílání stupeň 4 označuje, že zpráva je
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) čitelná
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) čitelná, ale s obtížemi
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) dokonale čitelná
Při uložení ticha se použije fráze
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) zastavte vysílání
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) MAY DAY
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) zastavte vysílání - MAY DAY 3x
Tísňový a pilnostní provoz musí být veden na kmitočtu
a) 121,5 MHz
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) který je v dané době používán
c) na kterémkoliv jiném
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
MAY DAY je radiotelefonní signál zprávy
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) pilnostní
b) tísňové
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) pro zajištění bezpečnosti letu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
PAN PAN MEDICAL je radiotelefonní signál zprávy
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) pilnostní
b) tísňové
c) pro zajištění bezpečnosti letu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Tísňová korespondence
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) má přednost před všemi ostatními druhy spojení
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) z hlediska přednosti následuje za pilnostní korespondencí
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) nemá přednost před ostatním spojením
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Stanice, která ví o tísňovém provozu a není řídící
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) nesmí vysílat na daném kmitočtu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) může vysílat za účelem poskytnutí pomoci
c) může vysílat, dá-li tísňové korespondenci přednost
PAN PAN je radiotelefonní signál zprávy
a) tísňové
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) pilnostní
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) zprávy o radiovém zaměření
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Kmitočet 121,5 MHz je vyhrazen
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) pro tísňový provoz
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) pro spojení při pátrání a záchraně
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) kmitočet služby Tower na mezinárodních letištích
Právo uložit ticho má
a) pouze stanice řídící
b) kterákoliv jiná stanice
c) stanice v tísni a stanice řídící
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu svého vstupu do zóny AFIS
a) pouze v provozní době AFIS
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) dle potřeby provozu
c) vždy
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí místo zamýšleného vstupu do letištního okruhu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) pouze v provozní době AFIS
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) vždy
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) dle potřeby provozu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu ,,po větru"
a) vždy
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) dle potřeby provozu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) nehlásí
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu ,,před poslední zatáčkou" (base leg)
a) vždy
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) jsou-li na okruhu další letadla
c) provedení hlášení záleží na veliteli letadla
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při příletu na letiště, na kterém se poskytuje AFIS, hlásí polohu ,,FINAL" na konečném přiblížení
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) provedení hlášení záleží na veliteli letadla
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) jsou-li na okruhu další letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) vždy
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí připravenost k pojíždění
a) jen v případě pohybů jiných letadel na provozní ploše
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) vždy
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) nehlásí
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí připravenost ke vzletu na vyčkávacím místě pro dráhu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) vždy
b) jen v případě pohybů jiných letadel na provozní ploše
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) je-li jiné letadlo v poloze konečného přiblížení na přistání
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí vstup na dráhu
a) je-li letadlo v poloze konečného přiblížení na přistání
b) jen v případě pohybů jiných letadel na provozní ploše
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) vždy
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí vzlet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) pojíždí-li další letadlo přes dráhu vzletu
b) vždy
c) pouze v provozní době AFIS
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí opuštění okruhu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) nehlásí
b) vždy
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) pouze v provozní době AFIS
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Letadlo, které je vybaveno radiostanicí při odletu z letiště AFIS, hlásí opuštění zóny AFIS
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) pouze v provozní době AFIS
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) nehlásí
c) vždy

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.