Test LAA pro vrtule

Vrtulový list je na své délce zkroucen, protože
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) je tak zachován stejný úhel nastavení všech jeho profilů
b) všechny profily listu vrtule potom pracují zhruba na stejném úhlu náběhu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) se tak sníží hlučnost vrtule
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Účinnost pevné vrtule navržené pro cestovní let je nejhorší
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) ve stoupání
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) v cestovním režimu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) při rozjezdu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Úhel nastavení automaticky stavitelné vrtule při vzletu je
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) větší než při cestovním letu
b) menší než při cestovním letu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) stejný jako při cestovním letu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Správně nastavená za letu stavitelná vrtule má na rozdíl od pevné
a) větší účinnost při vzletu, ale dosáhne se s ní menší rychlost v horizontálním letu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) větší účinnost v horizontálním letu, ale horší účinnost při vzletu
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) větší účinnost ve všech režimech letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
S jakou vrtulí dosáhne letadlo největší zrychlení při vzletu?
a) zrychlení při rozjezdu nezávisí na úhlu nastavení vrtule ani na jejích otáčkách
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) s vrtulí s malým úhlem nastavení
c) s vrtulí s velkým úhlem nastavení
Přejde-li letadlo s pevnou vrtulí do klesání beze změny přípusti motoru, potom
a) se zvyšuje rychlost letu, ale ne otáčky
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) mohou být velmi snadno překročeny max. přípustné otáčky vrtule
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) může zamrznout karburátor
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Přejde-li letadlo s pevnou vrtulí do strmého stoupání beze změny přípusti motoru, potom
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) se zmenší rychlost letu a otáčky klesnou
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) se zmenší rychlost letu, ale otáčky motoru se výrazně nezmění
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) se rychlost nezmění, ale otáčky náhle vzrostou
Úhel nastavení za letu stavitelné vrtule v cestovním režimu letu je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) větší než při vzletu
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) menší než při vzletu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) stejný jako při vzletu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Při otáčení listu pracující vrtule vznikají na každém jeho profilu dvě síly, které jsou příčinou vzniku tahu a kroutícího momentu vrtule. Jak se tyto dvě síly nazývají?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) odstředivá a dostředivá síla
b) odstředivá síla a vztlak
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) vztlak a odpor
Vliv reakčního momentu vrtule se bude nejvýrazněji projevovat
a) v zatáčkách při přechodu do stoupání nebo klesání
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) když letadlo poletí malou rychlostí a pilot náhle zvýší výkon motoru
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) když letadlo poletí malou rychlostí při stažené přípusti
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Překročením maximálních přípustných provozních otáček vrtule
a) se sníží aerodynamický hluk
b) se zvýší její účinnost
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) dojde ke zvýšenému namáhání vrtule s následným možným poškozením
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Námraza na vrtuli letounu může mít následující následky
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) jen velmi obtížně rozeznatelné při provozu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) nevyváženost vrtule, nebezpečí vibrací, odlétávající kusy ledu ohrožující další části letadla a motoru, snížení účinnosti vrtule
c) odlétávající kusy ledu ohrožující další části letadla a motoru
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Může při výrazném překročení maximálních přípustných provozních otáček vrtule dojít k její destrukci?
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) ano
b) ne
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) pouze u vícelistých kompozitových vrtulí
Zahrnuje předletová prohlídka ULLa i kontrolu vrtule?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) ano
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) pouze je-li to stanoveno výrobcem
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) ne
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Znečištění vrtule hmyzem
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) je nežádoucí z důvodu snížení účinnosti vrtule
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) nemá žádný významný vliv
c) je žádoucí z hlediska nižšího opotřebení vrtulových listů
Jaké jsou výhody vícelisté vrtule?
a) klidnější chod a může mít menší průměr
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) větší účinnost
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) větší životnost
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Dotažení vrtule instalované na ULLa je provedeno
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) na maximální dosažitelný utahovací moment
b) podle citu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) předepsaným utahovacím momentem daným výrobcem vrtule
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Výraz lehká vrtule znamená
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) nízkou hmotnost vrtule (pod 1 kg)
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) malý úhel nastavení vrtule
c) velký úhel nastavení vrtule
Vyšší účinnost má vrtule
a) s vyššími otáčkami
b) s nižšími otáčkami
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) otáčky nemají na účinnost vrtule vliv
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Vyšší účinnost má vrtule
a) čtyřlistá
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) trojlistá
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) dvojlistá
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Na ULLa je instalována dřevěná vrtule. Tato je připevněna pomocí vrtulových šroubů, které jsou
a) dotaženy přes samostatné podložky
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) dotaženy přes jednu centrální podložku
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) dotaženy bez podložek
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Dotažení dřevěné vrtule instalované na ULLa se v dalším provozu
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) již nekontroluje
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) kontroluje při pravidelné roční prohlídce
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) pravidelně kontroluje při výrobcem předepsaných prohlídkách

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.