Test LAA pro letecké přístroje

Do variometru je zapojen
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) celkový tlak
b) celkový tlak a statický tlak
c) statický tlak
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Letíme kurzem 030°, točíme pravou zatáčku o náklonu 15°. Na jakém kurzu musíme srovnat zatáčku, abychom letěli kurzem 180°?
a) na 180°
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) na 150°
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) na 210°
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Letíme kurzem 150°, točíme pravou zatáčku o náklonu 15°. Na jakém kurzu musíme srovnat zatáčku, abychom letěli kurzem ,,W"?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) 280°
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 270°
c) 260°
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Do variometru s tlakoměrnými krabicemi je zapojen statický tlak. Je tento tlak zaveden i do tlakoměrných krabic?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) ne
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) ano
c) ano, přes kapiláru
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
V pouzdru přístroje barometrického výškoměru je tlakoměrná krabice
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) která je vzduchotěsně uzavřená
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) do které je přiveden statický tlak
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) do které je přiveden celkový tlak
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Pitot-statická sonda (Pitotova trubice) snímá
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) statický tlak
b) dynamický tlak
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) celkový tlak a statický tlak
Venturiho trubice se používá pro zapojení rychloměru
a) pro malé rychlosti
b) pro velké rychlosti
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) pro nadzvukovou rychlost
Klapkový variometr je zapojen
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) na dynamický tlak
b) na statický tlak
c) na celkový tlak
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Do výškoměru je zapojen
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) celkový tlak
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) statický tlak
c) kladný pól baterie
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Provádíme levou zatáčku o náklonu 30° a kulička příčného sklonoměru je vpravo od vodících rysek, jedná se o zatáčku
a) skluzovou
b) správnou zatáčku
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) výkluzovou zatáčku
Rychloměr nám udává
a) celkový tlak a statický tlak
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) celkový tlak
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) statický tlak
Variometr nám udává
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) stoupání letadla
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) klesání letadla
c) stoupání a klesání letadla
Barometrický výškoměr pracuje na základě
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) změny vlhkosti s výškou
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) změny statického tlaku s výškou
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) změny celkového tlaku s výškou
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.