Test LAA pro letecké přístroje

Do variometru je zapojen
a) celkový tlak
b) celkový tlak a statický tlak
c) statický tlak
Letíme kurzem 030°, točíme pravou zatáčku o náklonu 15°. Na jakém kurzu musíme srovnat zatáčku, abychom letěli kurzem 180°?
a) na 180°
b) na 150°
c) na 210°
Letíme kurzem 150°, točíme pravou zatáčku o náklonu 15°. Na jakém kurzu musíme srovnat zatáčku, abychom letěli kurzem ,,W"?
a) 280°
b) 270°
c) 260°
Do variometru s tlakoměrnými krabicemi je zapojen statický tlak. Je tento tlak zaveden i do tlakoměrných krabic?
a) ne
b) ano
c) ano, přes kapiláru
V pouzdru přístroje barometrického výškoměru je tlakoměrná krabice
a) která je vzduchotěsně uzavřená
b) do které je přiveden statický tlak
c) do které je přiveden celkový tlak
Pitot-statická sonda (Pitotova trubice) snímá
a) statický tlak
b) dynamický tlak
c) celkový tlak a statický tlak
Venturiho trubice se používá pro zapojení rychloměru
a) pro malé rychlosti
b) pro velké rychlosti
c) pro nadzvukovou rychlost
Klapkový variometr je zapojen
a) na dynamický tlak
b) na statický tlak
c) na celkový tlak
Do výškoměru je zapojen
a) celkový tlak
b) statický tlak
c) kladný pól baterie
Provádíme levou zatáčku o náklonu 30° a kulička příčného sklonoměru je vpravo od vodících rysek, jedná se o zatáčku
a) skluzovou
b) správnou zatáčku
c) výkluzovou zatáčku
Rychloměr nám udává
a) celkový tlak a statický tlak
b) celkový tlak
c) statický tlak
Variometr nám udává
a) stoupání letadla
b) klesání letadla
c) stoupání a klesání letadla
Barometrický výškoměr pracuje na základě
a) změny vlhkosti s výškou
b) změny statického tlaku s výškou
c) změny celkového tlaku s výškou

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.