Test LAA pro letecké předpisy

Platný průkaz způsobilosti (pilotní licenci) musí mít pilot u sebe na palubě
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
a) při každém letu
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) při mimoletištním letu
c) při přeletu
Ultralehký letoun může startovat z plochy vymezené v územně-plánovací dokumentaci pro letecko-chemickou činnost
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) při splnění stanovených podmínek
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) kdykoliv
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) nesmí
Za vykonávání činnosti leteckého personálu bez platného průkazu způsobilosti může být pilotovi SLZ
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) uložena pokuta až do výše 500 Kč
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) uložena pokuta až do výše 100 000 Kč
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) nemůže být uložena žádná sankce
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Nejvyšší pádová rychlost ultralehkého letounu může činit nejvýše
a) 55 km/h
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) 65 km/h
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 75 km/h
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Jaké je povoleno maximální úmyslné vychýlení UL letounu kolem příčné osy za letu ve stupních
a) 30°
b) 45°
c) 60°
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jaké je povoleno maximální úmyslné vychýlení UL letounu kolem podélné osy za letu ve stupních
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) 30°
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) 45°
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) 60°
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Jaká je nejmenší délka plochy pro vzlety a přistání SLZ pro základní výcvik pilota
a) 300 m
b) 400 m
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) 500 m
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jaká je maximální vzletová hmotnost u dvoumístného ULLa, přičemž do této hmotnosti se nezapočítává hmotnost integrovaného záchranného systému
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) 400 kg
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) 450 kg
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) 480 kg
Jaká je maximální vzletová hmotnost z jednomístného ULLa, přičemž do této hmotnosti se nezapočítává hmotnost integrovaného záchranného systému
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
a) 280 kg
b) 300 kg
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) 450 kg
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Pilot letadla vybaveného radiostanicí, proti němuž je zakročováno, je povinen na tísňové frekvenci 121,5 MHz
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) pokusit se navázat spojení se zakročujícím letadlem a ohlásit svou identifikaci a povahu letu
b) udržovat radiový klid
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) vysílat v intervalech 30ti sekund svou výšku a kurz letu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Horizontální červená čtvercová deska s jednou žlutou úhlopříčkou vyložená v signální (návěstní) ploše znamená
a) vzhledem ke špatnému stavu provozní plochy nebo z jakékoliv jiné příčiny se musí přiblížení provádět zvláště opatrně
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) nezpůsobilost provozní plochy
c) vzhledem ke špatnému stavu provozní plochy nebo z jakékoliv jiné příčiny je přistání zakázáno
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Horizontální bílá činka vyložená v signální (návěstní) ploše znamená
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) nutnost zvláštní opatrnosti při přiblížení a přistání
b) upozornění na konání závodů ve vzpírání na odbavovací ploše
c) že se od letadel požaduje, aby přistávala, vzlétala a pojížděla pouze na drahách a pojezdových drahách
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Horizontální bílá činka s červenými pruhy kolmo k podélné ose na obou kruhových koncích činky v signální (návěstní) ploše znamená
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) že letadla mohou vzlétat a přistávat jen na VPD, jiné pohyby nemusí být omezeny jen na VPD a pojezdové dráhy
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) že letadla mohou vzlétat a přistávat i mimo VPD, rovněž i jiné pohyby nemusí být omezeny jen na pojezdové dráhy
c) závody vzpěračů jsou z pohybové plochy přesunuty do hangáru
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Je povinností velitele letadla vybaveného radiostanicí při příletu na neřízené letiště vysílat polohu ,,Finále"
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) ano
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) ne
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) jen když usoudí, že je to z hlediska bezpečnosti provozu potřebné
Lety VFR ve vzdušném prostoru třídy G se musí provádět tak, aby letadlo letělo při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaku než
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) horizontálně 5 km, vertikálně 300 m
b) vně oblaků za stálé dohlednosti země
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) horizontálně 1,5 km, vertikálně 300 m
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Pro každý mezinárodní let musí být
a) předložené oznámení o letu
b) předložený letový plán
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) povolení k přeletu hranic vydané místním útvarem pohraniční policie
Velitel letadla je povinen přistávat a vzlétat proti větru, pokud bezpečnost, konfigurace vzletové a přistávací dráhy nebo provozní úvahy neurčí, že je výhodný jiný směr, přičemž přistání nebo vzlet s bočním nebo zadním větrem může být proveden
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) v limitu stanoveném v provozní příručce pro daný typ letadla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) pokud má pilot platnou kvalifikaci pro vzlety za nepříznivých meteorologických podmínek
c) pokud je výkon motoru větší než 80 HP
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Tlakový výškoměr, který je cejchován podle MSA, když je nastaven na QNH zobrazuje
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) výšku nad zemí
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) výšku nad letištěm
c) nadmořskou výšku
Nebezpečný prostor (LK D) je vymezený vzdušný prostor, ve kterém je ve vyhlášené době letecká činnost
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) nebezpečná
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) omezená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) zakázaná
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Omezený prostor (LK R) je prostor, který pilot
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) musí proletět
b) může proletět za splnění podmínek
c) nesmí proletět
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Do zakázaného prostoru (LK P) pilot
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) může vletět, nesmí jej však opustit
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) může vletět v rámci prostoru třídy G a E, avšak nejvýše rychlostí 460 km/h IAS
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) nesmí vletět, pokud příslušný úřad nevydá zvláštní povolení
Definice dohlednosti zní:
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu daná meteorologickými podmínkami a vyjádřená v jednotkách délkové míry
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci určená atmosférickými podmínkami a vyjádřená jednotkami vzdálenosti
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci z kabiny letadla za letu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Letištní provoz je:
a) všechna letadla za letu nebo pohybující se na provozní ploše
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště
c) provoz vozidel a osob na provozní ploše letiště
Výraz ,,Altitude" znamená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) výšku letu letadla nad úrovní letiště
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) výšku letu nad zemí
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) výšku letu měřenou od střední hladiny moře
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Definice zvláštního letu VFR zní
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) řízený let VFR povolený v řízeném okrsku letiště
b) let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) let VFR povolený v okrsku letiště v meteorologických podmínkách horších než IMC
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Odpovědnost velitele letadla
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) velitel letadla má právo a odpovídá s konečnou platností, rozhodnout o provedení letu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) velitel letadla odpovídá za provedení letu i v případě, když obdržel povolení ke vzletu od služeb řízení letového provozu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) velitel letadla odpovídá za provedení letu podle pravidel létání, ať letadlo sám řídí či nikoliv, vyjma případů, když si okolnosti vynutí odchylku od těchto pravidel v zájmu bezpečnosti
Před zahájením letu je velitel letadla povinen seznámit se
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) s leteckou informační příručkou
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) s letovou a provozní příručkou
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) se všemi informacemi potřebnými k provedení zamýšleného letu, které jsou k dosažení
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Let musí být prováděn a s letadlem zacházeno tak, aby
a) nedošlo k letecké nehodě
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) nebyla ohrožena bezpečnost cestujících
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) nebyla ohrožena bezpečnost cestujících, nákladu, osob a majetku na zemi
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Shazovat jakékoliv předměty za letu nebo rozprašovat chemické látky se smí se SLZ
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) v době mezi východem a západem slunce
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) za podmínek stanovených provozovatelem a podle směrnic
c) je zakázáno
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
V zakázaném prostoru nebo v prostoru, ve kterém byla vyhlášena letecká omezení, letadlo
a) nesmí letět s výjimkou letů vykonávaných v souladu s podmínkami omezení nebo se svolením leteckého úřadu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) nesmí letět s výjimkou případů schválených provozovatelem
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) nesmí letět s výjimkou letů vykonávaných v souladu s podmínkami omezení nebo se svolením Ministerstva obrany
Letadlo nesmí letět v takové vzdálenosti od jiného letadla, která by
a) byla menší než 150 m
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) mohla omezit jiné letadlo
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) vytvářela nebezpečí srážky
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Letadlo mající přednost musí udržovat svůj kurz a rychlost
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) tyto podmínky nesmí měnit
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) nesmí měnit kurz, rychlost však ano
c) toto pravidlo však nezbavuje velitele letadla odpovědnosti provést takové opatření, které nejlépe zabrání srážce
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Letadlo, které je podle pravidel povinno dát přednost jinému letadlu se mu musí
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) vyhnou tak, aby byla mezi letadly dodržena vodorovná vzdálenost 300 m
b) vyhnout tak, že nadletí, podletí nebo křižuje jeho trať v dostatečné vzdálenosti
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vertikální vzdálenost 150 m
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Letí-li dvě letadla na protínajících se tratích v přibližně stejné hladině, musí se letadlo, které má po své pravé straně jiné letadlo vyhnout, vyjma tyto případy
a) motorový ULLa se musí vyhnout vzducholodím, kluzákům, balonům a jiným motorovým letounům nebo SLZ, které mají ve vleku jiná letadla nebo předměty
b) dispečer AFIS vydá řídící pokyn, kterým určí přednosti
c) dopravní letadla mají přednost před jiným provozem
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Letí-li dvě letadla na vstřícných tratích nebo na přibližně takových, každé z nich se vyhne změnou kurzu
a) vpravo
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) vlevo
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) učiní taková opatření, která nejlépe zabrání srážce
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Na vstřícné trati letí letadlo stejného typu. Opatření k vyhnutí provede
a) změnou kurzu vlevo
b) změnou kurzu vpravo
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Vy změnou kurzu vpravo, druhé letadlo vlevo
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Předlétáte-li vrtulník, opatření provedete
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) změnou kurzu vpravo
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) změnou kurzu vlevo
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) vrtulník je zakázáno předletět
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Trať Vašeho letu křižuje zleva doprava kluzák. Opatření k vyhnutí provede
a) kluzák
b) Vy
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) letadlo s větší rychlostí nebo výškou
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Přelétávající letadlo je to, které se přibližuje k předlétávanému letounu zezadu na čáře svírající s rovinou souměrnosti předlétávaného letadla úhel menší než
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) 70°
b) 60°
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) 80°
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Letadlo za letu nebo pohybující se na zemi musí dát přednost letadlu, které
a) dostalo povolení pro přiblížení na přistání
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) přistává nebo je v poslední fázi přiblížení na přistání
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) nemá spojení se službou řízení letového provozu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Přibližují-li se dvě nebo více letadel těžších vzduchu k jednomu letišti s úmyslem přistát a nevztahují-li se na ně pravidla pro vyhýbání, platí přednost pro přistání
a) letadlo letící vlevo musí dát přednost letadlům přilétávajícím zprava
b) výše letící letadlo musí dát přednost letadlu letícímu níže
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) pomalejší letadlo musí dát přednost rychlejšímu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Velitel letadla, kterému je známo, že jiné letadlo je nuceno nouzově přistát
a) musí dát tomuto letadlu přednost
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) může přistát s tím, že okamžitě uvolní dráhu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) může přistát, je-li v poslední fázi přiblížení na přistání
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Pojíždí-li dvě letadla proti nebo přibližně proti sobě, piloti obou letadel jsou povinni zastavit nebo je-li to proveditelné, vyhnout se
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) vlevo tak, aby mezi letadly byla zajištěna dostatečná vzdálenost
b) vpravo tak, aby vzdálenost mezi konci křídel byla nejméně 15 m
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) vpravo tak, aby mezi letadly byla zajištěna dostatečná vzdálenost
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Letadlo, které je předjížděno jiným letadlem má přednost a pilot předjíždějícího letadla je povinen udržovat od předjížděného letadla
a) vzdálenost minimálně 5 m
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) vzdálenost minimálně 1/2 rozpětí křídel většího letadla
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) dostatečnou vzdálenost
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Pro zabránění srážce dvou letadel na pohybové ploše letiště platí, že křižují-li se dráhy pojíždějících letadel, musí dát přednost letadlu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) pojíždějícímu na vzlet
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) pojíždějícímu zleva
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) pojíždějícímu zprava
Letadlo pojíždějící po provozní ploše (před vzletem) musí dát přednost letadlu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) které vzlétá nebo se nachází v poloze pro vzlet
b) většímu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) rychlejšímu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Velitelé letadel letících po letištním okruhu jsou povinni
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) podstupovat podle letového plánu
b) vždy provádět zatáčky doprava
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) při přiblížení na přistání nebo po vzletu provádět všechny zatáčky doleva, pokud není přikázáno jinak
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy D letělo při stejné nebo větší letové dohlednosti ve výšce FL 100 než za dohlednosti
a) 8 km
b) 3 km
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) 5 km
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Lety VFR ve vzdušném prostoru třídy G se musí provádět tak, aby letadlo letělo při stejné nebo větší letové dohlednosti než
a) 3 km
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) 5 km
c) 8 km
Minimální letová dohlednost ve vzdušném prostoru třídy E je
a) 5 km
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) 8 km
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) 1,5 km
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Let ve vzdušném prostoru třídy G může být proveden za nižší letové dohlednosti než 5km, ne však méně 1,5 km, při rychlostech, které umožní včas spatřit jiný provoz nebo překážky a vyhnout se srážce s tím, že podíl indikované vzdušné rychlosti v km/h a letové dohlednosti v km
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
a) nesmí být větší než 80
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) nesmí být větší než 100
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) nesmí být větší než 120
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Zvláštní lety VFR pro letouny v řízeném okrsku se smí provádět mimo mraky, za stálé viditelnosti země, při minimální přízemní i letové dohlednosti v km
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) 1,5 km
b) 500 m
c) 1 km
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Vzlety nebo přistání letadel letících podle VFR včetně jejich zařazování do letištních okruhů nebo letu po něm na letišti uvnitř řízeného okrsku se smí provádět, není-li základna oblačnosti nižší než
a) 300 m
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) 450 m
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) 150 m
U letů VFR, včetně zvláštních letů VFR, je za dodržení meteorologických podmínek stanovených pro tyto lety plně odpovědný
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) řídící letového provozu
b) provozovatel
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) velitel letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného leteckým úřadem musí být VFR let prováděn nad hustě zastavěnými místy nebo nad shromáždištěm lidí na volném prostranství ve výšce, která nesmí být menší než
a) 150 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla
b) 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 300 m od letadla
c) 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného úřadem musí být let VFR prováděn nad zemí nebo vodou ve výšce ne menší než
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) 300 m
b) 150 m
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) 100 m
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Lety s ULL na trati musí být prováděny ve výšce, která není menší než
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) 150 m
b) 50 m
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) 300 m
Všem neřízeným letištím na trati se letadlo při letu VFR musí vyhnout ve vzdálenosti nejméně
a) 8 km
b) 3 km
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) 5 km
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Lety VFR letadel, která nejsou vybavena pro lety IFR, musí být prováděny za stálé viditelnosti země, přičemž let nad oblaky může být proveden, je-li možno provádět let podle srovnávací orientace a není-li celkové pokrytí oblohy oblačností větší než
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) 4/8
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) 3/8
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) 5/8
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Při letech na neřízené letiště nebo když se nepodaří navázat radiospojení se stanovištěm AFIS daného letiště, je velitel letadla vybaveného radiostanicí povinen
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) vysílat hlášení na příslušném kmitočtu daného letiště obsahující místo vstupu do letové informační zóny nebo místo zařazení do okruhu a polohy na okruhu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) odletět na náhradní letiště
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) přistát na daném letišti bez spojení
Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé zelené světlo znamená
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) vrať se na přistání
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) přistání povoleno
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) vzlet povolen
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé zelené světlo znamená
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) přistání povoleno
b) stůjte
c) vzlet povolen
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé červené světlo znamená
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) vraťte se místo odkud jste vyjel
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) opusťte přistávací plochu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) stůjte
Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé červené světlo znamená
a) vrať se na přistání
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) letiště není bezpečné, nepřistávejte
c) uvolněte cestu jinému letadlu a pokračujte v letu na okruhu
Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada zelených světelných záblesků znamená
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) okamžitě přistaňte na tomto letišti a ihned přijděte na odbavovací plochu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) přistání povoleno
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) vraťte se na přistání
Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada světelných červených světelných záblesků znamená
a) vraťte se na místo odkud jste vyjel
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) opusťte přistávací plochu v používání
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) bez ohledu na předešlé pokyny zatím stůjte
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada světelných červených světelných záblesků znamená
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) uvolněte cestu jinému letadlu a pokračujte v letu na okruhu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) vraťte se na přistání
c) nepřistávejte, letiště není bezpečné
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada zelených světelných záblesků znamená
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) pojíždění povoleno
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) opusťte přistávací plochu
c) vraťte se na místo odkud jste vyjel
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada bílých světelných záblesků znamená
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) vraťte se do Vaší výchozí polohy na letišti
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) opusťte přistávací plochu
c) pojíždění povoleno
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Je-li dáván příkaz letadlu na letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada bílých světelných záblesků znamená
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) vraťte se na přistání
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) přistaňte na tomto letišti a pokračujte na odbavovací plochu
c) uvolněte cestu jinému letadlu a pokračujte v letu po okruhu
Horizontální červená čtvercová deska se žlutými úhlopříčkami vyložená v signální (návěstní) ploše znamená
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) nebezpečí při přistání
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) nezpůsobilost provozní plochy
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) že přistání na dotyčném letišti je zakázáno a zákaz se pravděpodobně prodlouží
Dvojitý bílý kříž, umístěný horizontálně v signální (návěstní) ploše znamená, že
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) na letišti se provádějí výsadky
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) na letišti je kombinovaný provoz
c) na letišti je provoz kluzáků
Horizontální bílé nebo oranžové přistávací ,,T" určuje směr, který má být použit pro
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) přistání
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) vzlet
c) přistání nebo vzlet letadla
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Skupina dvou číslic umístěná svisle na letištní řídící věži nebo blízko ní ukazuje letadlům na provozní ploše
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) směr vzletu v desítkách stupňů magnetického kompasu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) minutu západu slunce na místním poledníku
c) směr správného pojíždění
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Je-li v signální (návěstní) ploše nebo na konci vzletové a přistávací dráhy anebo na pásu v používání horizontálně umístěn doprava lomený šíp nápadné barvy, znamení to, že zatáčky před přistáním nebo po vzletu se
a) mohou provádět vpravo
b) mohou provádět i vpravo
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) musí provádět vpravo
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Černé písmeno ,,C" na žlutém podkladě vertikálně umístěné ukazuje posádkám letadel místo
a) správy letiště
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) servisních služeb
c) ohlašovny letových provozních služeb
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Čtyři oranžové obdélníkové plochy sestavené do tvaru kříže s prázdným čtvercem uprostřed znamenají, že na letišti
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) je provoz kluzáků
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) se provádějí výsadky
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) se provádí školní a výcvikové lety
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Jestliže se instrukce předané letadlu narušiteli pomocí rádiového spojení z jakýchkoliv zdrojů liší od instrukcí předávaných zakročujícím letadlem pomocí vizuální návěsti, letadlo, proti kterému je zakročováno, musí
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) okamžitě žádat o vyjasnění a přitom se nadále řídit instrukcemi předávanými zakročujícím letadlem
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) vzdálit se od zakázaného prostoru
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) zatočit do sledovaného směru a kývat křídly
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Na návěsť zakročujícího letadla ve dne nebo v noci ,,Jste narušitel, následujte mě!" (kývání letadlem a záblesky navigačních světel v nepravidelných intervalech prováděné v poloze mírně nad a před letadlem a zpravidla vlevo od narušitele) odpovídá narušitel
a) kýváním letadlem a točením na druhou stranu než zakročující letadlo, které zatáčí směrem do středu zakázaného prostoru
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) kýváním letadlem a záblesky navigačních světel v nepravidelných intervalech a následováním zakročujícího letadla
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) pohybováním křidélek a směrového kormidla
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Traťové lety VFR prováděné nad převodní výškou ve směru od 180° do 359° musí být prováděny v letových hladinách FL
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) 55, 75, 95, 115
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) 45, 65, 85, 105
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) 20, 40, 60, 80
Jako řízené letiště se označuje to letiště, o němž bylo rozhodnuto, že se na něm bude letištnímu provozu poskytovat
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) letová informační služba
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) pohotovostní služba
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) služba řízení letového provozu
Jako letová informační oblast (FIR) se označuje prostor, v němž se poskytuje
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) letová poradní služba
b) letová informační služba
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) pohotovostní služba
Spodní hranici řízeného okrsku (CTR) tvoří
a) povrch země
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) stanovená výška nad mořem
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) horní hranice třídy G
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Čas UTC se v ČR liší od letního času značeného jako SELČ o
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) +1 h
b) -1 h
c) -2 h
Čas UTC se v ČR liší od středoevropského času (SEČ) o
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) +1 h
b) -1 h
c) -2 h
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Bude letadlu poskytována pohotovostní služba, když nemá velitel letadla podaný letový plán a letí v CTR?
a) ano
b) ne
c) jen na žádost velitele letadla
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Údaj QFE se vztahuje k
mildin 80 mildin 30 mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) střední hladině moře
b) nadmořské výšce letiště
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) komunikační frekvenci daného letiště
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Údaj QNH se vztahuje k
a) nadmořské výšce letiště
b) střední hladině moře
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) vztažnému bodu letiště
Výraz ,,dráha v používání" se používá k označení vzletové a přistávací dráhy
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) nejvíce využívané
b) v určitém čase jako nejvýhodnější pro očekávaný provoz
c) pro lety IFR
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Přistávající letadlo má přednost před letadlem připraveným k odletu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) obvykle
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) je-li v přistávací konfiguraci
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) je-li v konečné fázi přiblížení na přistání
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Letové hladiny zvolené pro daný let
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) nemusí být v souladu s Tabulkou cestovních hladin v Dodatku C v předpisu L 2
b) by měly být v souladu s Tabulkou cestovních hladin v Dodatku C předpisu L 2
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) musí být v souladu s Tabulkou cestovních hladin v Dodatku C předpisu L 2
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Po průletu převodní Altitude se při udávání výšky přejde z nastavení hodnoty QNH
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) na nastavení hodnoty 1013,2 hPa a vertikální polohy letadla se vyjadřují v letových hladinách
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) na nastavení údaje QFE a vertikální polohy letadla se vyjadřují jako výšky nad zemí
c) na nastavení údaje QFE cílového letiště a vertikální polohy letadla se vyjadřují jako výšky nad cílovým letištěm
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Vztažný bod letiště určuje
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) nadmořskou výšku letiště
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) zeměpisnou polohu letiště
c) geometrický střed hlavní RWY
Prahy nezpevněné RWY mohou být vyznačeny plochými značkami ve tvaru písmene ,,L"
a) umístěné v rozích prahu se základnou směřující ven
b) v rozích prahu se základnou směřující dovnitř
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) uprostřed se základnou směřující ven
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Značka nepoužitelnosti VPD má tvar kříže stanovených rozměrů a má
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) červenou barvu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) jednu nápadnou barvu - žlutou a bílou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) červenou nebo oranžovou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Obsahuje letová příručka provozní omezení?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) ano
b) ne
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) podle rozhodnutí provozovatele
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Zajistit seznámení členů posádky s umístěním a způsobem použití bezpečnostních pásů musí
a) provozovatel
b) velitel letadla
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) majitel letadla
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Ověřit před provedením letu, zda byla na letadle provedena předepsaná údržba, je povinen
a) provozovatel
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) velitel letadla
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) majitel letadla
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Ověřovat, zda je technický průkaz SLZ platný, je povinností
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) provozovatele
b) velitele SLZ
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) vedoucího letového provozu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Musí být na palubě SLZ při provádění výcviku vzletu a přistání platný technický průkaz?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) ano
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) ne
c) podle rozhodnutí pilota
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Musí být na palubě letadla při všech letech doklad o pojištění zákonné odpovědnosti?
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) ano
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) ne
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) ne při letištním letu
Osoby na pilotních sedadlech musí mít bezpečnostní pásy zapnuty
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) pouze při vzletu a přistání
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) po celou dobu letu
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) mimo vzlet a přistání pouze v případě turbulence
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Seznamem vizuálních návěstí používaných zakročujícím letadlem musí být letadlo vybaveno
a) jen při letu do zahraničí
b) při letu mimo okruh letiště
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) při každém letu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Palubní doklady musí být na palubě
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) jen při mimoletištním letu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) jen při přeletu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) při každém letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.