Test LAA pro letecké motory

Jaká pohonná jednotka se u UL letadel nejčastěji používá
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) raketová
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) pístová
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) turbohřídelová
Motory zážehové pro zapálení směsi používají
a) elektrickou jiskru
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) vyšší stupeň komprese
c) samozapalující schopnost motoru
Spalovací motory nejsou
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) dvoudobé
b) čtyřdobé
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) šestidobé
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Olej do paliva se přidává u motoru
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) čtyřdobého
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) čtyřdobého s rozvodem OHV
c) dvoudobého
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Klikový mechanismus slouží pro
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) roztáčení motoru (startování)
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) převod pohybu přímočarého - vratného na pohyb otáčivý
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) otvírání klikové skříně
Horní úvrať (HÚ) je poloha pístu ve válci motoru
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) nejblíže ke klikovému hřídeli
b) nejblíže k hlavě válce
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) nejdále od země
Sací a výfukové ventily jsou u motoru
a) turbínového
b) čtyřdobého
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) turbohřídelového
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Jaký je správný sled činnosti čtyřdobého motoru
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) sání, komprese, expanze, výfuk
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) sání, komprese, výfuk, expanze
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) komprese, sání, expanze, výfuk
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
U motoru OHV je vačková hřídel uložena
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) na hlavách ventilů
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) v klikové skříni
c) kombinovaně
Dekarbonizací motoru se rozumí
a) očištění vnější části motoru od karbonu a usazenin
b) odstranění karbonu z tlumiče výfuku
c) odstranění karbonu ze spalovacího motoru
Olej u čtyřdobého motoru slouží
a) k chlazení, mazání, odplavování nečistot a těsnění
b) pouze k mazání
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) k mazání a odplavování nečistot
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Reduktor slouží (mimo jiné)
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) ke zvýšení otáček vrtule oproti motoru
b) ke snížení otáček vrtule oproti motoru
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) ke správnému nastavení listů vrtule a tím k jejímu správnému aerodynamickému vyvážení
Řadový invertní motor je
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) s hlavami válců dolů a v řadě za sebou
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) s protilehlými písty
c) s hlavami válců nahoru, které jsou v řadě za sebou
Zvýšená netěsnost palivového potrubí mezi nádrží a nízkotlakým čerpadlem se projeví
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) přerušením dodávky paliva a v případě, že netěsnost je níže než hladina paliva v nádrži, též vytékáním paliva
b) vytékáním paliva za chodu motoru
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) ucpáním palivového potrubí v důsledku proniknutí nečistot do tohoto potrubí
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Karburátor mimo jiné slouží
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) k výrobě elektrické energie nutné pro napájení palubní sítě a dobíjení baterie
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) k vytvoření směsi paliva se vzduchem v nastaveném poměru a regulaci jejího množství do motoru
c) k omezení otáček, aby na motoru nebyly překročeny maximální provozní otáčky
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Vibrace přenášené od pohonné jednotky do draku letadla
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) jsou žádoucí, protože pomáhají promíchat palivo a olej (zvlášť u dvoudobých motorů)
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) jsou škodlivé a namáhají konstrukci letadla
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) jsou škodlivé pouze pro motor
Chlazení motoru se provádí
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) vzduchem, kapalinou, olejem
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) pomocí elektrické energie
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) pomocí chladícího gelu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Je stanoven limit pro výměny oleje u čtyřdobých motorů?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) ne
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) pouze při zimním provozu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) ano
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Pro správnou činnost motoru je zapotřebí, aby motor měl předepsanou teplotu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) ano
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) ne
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) jen při startu
Elektrické vedení procházející otvorem musí být chráněno zvýšenou izolací (např. gumovou průchodkou), která jej chrání před poškozením
a) ano
b) ne
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) jen u zapalování
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Musí být jednotlivé spotřebiče v letadle jištěny (pojistkami)?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) ne
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) ano
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) jen tam, kde je instalován odpovídač
Alternátor nebo dynamo v letadle slouží
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) pro napájení ukazatele paliva
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) pro napájení palubní sítě a dobíjení akumulátoru
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) k osvětlení letadla za snížené viditelnosti
Kontakty akumulátoru se značí
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) kladný - červeně, záporný + modře
b) kladný + modře, záporný - červeně
c) kladný + červeně, záporný - modře
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Překročení maximálních otáček motoru:
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) je běžná provozní záležitost
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) může poškodit motor
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) nepoškodí motor v žádném případě
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Menší množství oleje, než minimální předepsané u čtyřdobého motoru
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) je žádoucí pro snížení hmotnosti
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) snižuje tření v motoru a tím zvýší jeho výkon
c) může způsobit nedostatečné mazání a následnou poruchu motoru
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Menší množství oleje v benzínu u dvoudobého motoru, než předepsané
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) je žádoucí pro snížení hmotnosti
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) snižuje tření v motoru a tím zvýší jeho výkon
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) způsobí nedostatečné mazání motoru a může dojít k jeho následné poruše
Kontroly a výměny svíček u zážehových motorů jsou
a) z hlediska bezpečnosti nevýznamné
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) nutné z hlediska zajištění správného chodu motoru a provádí se v předepsaných intervalech
c) prováděny pouze u certifikovaných leteckých motorů
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Při kterém rozsahu okolní (venkovní) teploty vzduchu je možno při vysoké vlhkosti očekávat zamrzání karburátoru?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) nejčastěji okolo 0° C
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) pouze při teplotách nad 0° C
c) pouze při teplotách pod -10° C
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Zamrzání karburátoru je možno očekávat nejčastěji při těchto vlivech
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) v zimě, je-li počasí ovlivňováno tlakovou výší
b) při chybné regulaci složení palivové směsi
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) vysoké vlhkosti vzduchu a teplotě v rozsahu od - 5° C do + 20° C
Následkem zamrznutí karburátoru za letu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) se zvýší teplota zamrznutí nasávaného vzduchu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) klesá výkon motoru až do úplného zastavení chodu
c) výrazně stoupá spotřeba paliva bez změny výkonu

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.