Test LAA pro letecké motory

Jaká pohonná jednotka se u UL letadel nejčastěji používá
a) raketová
b) pístová
c) turbohřídelová
Motory zážehové pro zapálení směsi používají
a) elektrickou jiskru
b) vyšší stupeň komprese
c) samozapalující schopnost motoru
Spalovací motory nejsou
a) dvoudobé
b) čtyřdobé
c) šestidobé
Olej do paliva se přidává u motoru
a) čtyřdobého
b) čtyřdobého s rozvodem OHV
c) dvoudobého
Klikový mechanismus slouží pro
a) roztáčení motoru (startování)
b) převod pohybu přímočarého - vratného na pohyb otáčivý
c) otvírání klikové skříně
Horní úvrať (HÚ) je poloha pístu ve válci motoru
a) nejblíže ke klikovému hřídeli
b) nejblíže k hlavě válce
c) nejdále od země
Sací a výfukové ventily jsou u motoru
a) turbínového
b) čtyřdobého
c) turbohřídelového
Jaký je správný sled činnosti čtyřdobého motoru
a) sání, komprese, expanze, výfuk
b) sání, komprese, výfuk, expanze
c) komprese, sání, expanze, výfuk
U motoru OHV je vačková hřídel uložena
a) na hlavách ventilů
b) v klikové skříni
c) kombinovaně
Dekarbonizací motoru se rozumí
a) očištění vnější části motoru od karbonu a usazenin
b) odstranění karbonu z tlumiče výfuku
c) odstranění karbonu ze spalovacího motoru
Olej u čtyřdobého motoru slouží
a) k chlazení, mazání, odplavování nečistot a těsnění
b) pouze k mazání
c) k mazání a odplavování nečistot
Reduktor slouží (mimo jiné)
a) ke zvýšení otáček vrtule oproti motoru
b) ke snížení otáček vrtule oproti motoru
c) ke správnému nastavení listů vrtule a tím k jejímu správnému aerodynamickému vyvážení
Řadový invertní motor je
a) s hlavami válců dolů a v řadě za sebou
b) s protilehlými písty
c) s hlavami válců nahoru, které jsou v řadě za sebou
Zvýšená netěsnost palivového potrubí mezi nádrží a nízkotlakým čerpadlem se projeví
a) přerušením dodávky paliva a v případě, že netěsnost je níže než hladina paliva v nádrži, též vytékáním paliva
b) vytékáním paliva za chodu motoru
c) ucpáním palivového potrubí v důsledku proniknutí nečistot do tohoto potrubí
Karburátor mimo jiné slouží
a) k výrobě elektrické energie nutné pro napájení palubní sítě a dobíjení baterie
b) k vytvoření směsi paliva se vzduchem v nastaveném poměru a regulaci jejího množství do motoru
c) k omezení otáček, aby na motoru nebyly překročeny maximální provozní otáčky
Vibrace přenášené od pohonné jednotky do draku letadla
a) jsou žádoucí, protože pomáhají promíchat palivo a olej (zvlášť u dvoudobých motorů)
b) jsou škodlivé a namáhají konstrukci letadla
c) jsou škodlivé pouze pro motor
Chlazení motoru se provádí
a) vzduchem, kapalinou, olejem
b) pomocí elektrické energie
c) pomocí chladícího gelu
Je stanoven limit pro výměny oleje u čtyřdobých motorů?
a) ne
b) pouze při zimním provozu
c) ano
Pro správnou činnost motoru je zapotřebí, aby motor měl předepsanou teplotu
a) ano
b) ne
c) jen při startu
Elektrické vedení procházející otvorem musí být chráněno zvýšenou izolací (např. gumovou průchodkou), která jej chrání před poškozením
a) ano
b) ne
c) jen u zapalování
Musí být jednotlivé spotřebiče v letadle jištěny (pojistkami)?
a) ne
b) ano
c) jen tam, kde je instalován odpovídač
Alternátor nebo dynamo v letadle slouží
a) pro napájení ukazatele paliva
b) pro napájení palubní sítě a dobíjení akumulátoru
c) k osvětlení letadla za snížené viditelnosti
Kontakty akumulátoru se značí
a) kladný - červeně, záporný + modře
b) kladný + modře, záporný - červeně
c) kladný + červeně, záporný - modře
Překročení maximálních otáček motoru:
a) je běžná provozní záležitost
b) může poškodit motor
c) nepoškodí motor v žádném případě
Menší množství oleje, než minimální předepsané u čtyřdobého motoru
a) je žádoucí pro snížení hmotnosti
b) snižuje tření v motoru a tím zvýší jeho výkon
c) může způsobit nedostatečné mazání a následnou poruchu motoru
Menší množství oleje v benzínu u dvoudobého motoru, než předepsané
a) je žádoucí pro snížení hmotnosti
b) snižuje tření v motoru a tím zvýší jeho výkon
c) způsobí nedostatečné mazání motoru a může dojít k jeho následné poruše
Kontroly a výměny svíček u zážehových motorů jsou
a) z hlediska bezpečnosti nevýznamné
b) nutné z hlediska zajištění správného chodu motoru a provádí se v předepsaných intervalech
c) prováděny pouze u certifikovaných leteckých motorů
Při kterém rozsahu okolní (venkovní) teploty vzduchu je možno při vysoké vlhkosti očekávat zamrzání karburátoru?
a) nejčastěji okolo 0° C
b) pouze při teplotách nad 0° C
c) pouze při teplotách pod -10° C
Zamrzání karburátoru je možno očekávat nejčastěji při těchto vlivech
a) v zimě, je-li počasí ovlivňováno tlakovou výší
b) při chybné regulaci složení palivové směsi
c) vysoké vlhkosti vzduchu a teplotě v rozsahu od - 5° C do + 20° C
Následkem zamrznutí karburátoru za letu
a) se zvýší teplota zamrznutí nasávaného vzduchu
b) klesá výkon motoru až do úplného zastavení chodu
c) výrazně stoupá spotřeba paliva bez změny výkonu

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.