AIR TEAM - avionika a přístroje pro létání
Facebook Twitter Google+ YouTube RSS E-mail

ÚCL připomíná pravidla pro vzlety a přistání mimo letiště

28. listopadu 2017
Autor: Tomáš Doležal, celkové hodnocení článku: 1
Klíčová slova: Rubrika: Krátké zprávy


Úřad pro civilní letectví (ÚCL) v reakci na narůstající počet podnětů a incidentů souvisejících se vzlety a přistáními mimo letiště na svých stránkách minulý týden zveřejnil Průvodce podmínkami pro využívání ploch pro vzlety a přistání letadel v souladu s ustanovením § 13 a 14 vyhlášky č. 108/1997 Sb.

V roce 2010 vstoupila v platnost vyhláška, na základě které doznala změn vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze zapracovaných změn, o které tehdy informoval také Aeroweb, bylo umožnění vzletů a přistání mimo letiště.

K takovému počínání je však třeba splnit řadu zákonných podmínek. Sekce letová ÚCL sdělila naší redakci, že v posledních třech až čtyřech letech stoupl počet hlášení a incidentů v souvislosti s touto činností na cca 10 až 15 ročně. Z toho důvodu se letecký úřad rozhodl pro vydání výše uvedeného průvodce. Sekce letová v něm s cílem zajištění bezpečnosti provozu připomíná pravidla pro využívání příslušných ploch.


Obr. ÚCL (kliknout pro PDF dokument)

První kategorií, popisovanou v § 13 vyhlášky č. 108/1997 Sb., jsou plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním, tedy například plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení (SLZ). Pilot, který chce na takovém místě přistát s „velkým“ letadlem, nikoliv ultralightem, musí mít např. nálet minimálně 100 hodin, plochu smí využít pouze se souhlasem jejího provozovatele, za vidu (VFR) a ve dne. Podrobnější soupis pravidel předkládá příslušná část průvodce ÚCL.


Obr. ÚCL (kliknout pro PDF dokument)

Druhou kategorií, popisovanou v § 14 vyhlášky č. 108/1997 Sb., jsou pak jakékoliv plochy mimo letiště využívané ke vzletům a přistáním. I zde platí podmínka alespoň 100hodinové pilotní praxe a letu za vidu (VFR) a ve dne. Navíc je potřeba písemný souhlas majitele příslušného pozemku. Plocha musí být mimo obytné území obce ve vzdálenosti minimálně 100 metrů od obytných budov. Také je třeba si dát pozor na národní parky, chráněné krajinné oblasti, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů apod. Podrobnější informace podává opět příslušná část průvodce ÚCL.Jak oznámkujete tento článek?

Aktuální skóre: 1

Jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší.

+
1
2
3
4
5
-


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů
Celkem 0 příspěvků. Dodržujte prosím tato jednoduchá pravidla.


Přidat vlastní zkušenost

Přečtěte si prosím pravidla pro příspěvky

Jméno: Předmět příspěvku:

Ochrana proti spamu - připočtěte k číslu 25 pětku a výsledek zapište do tohoto políčka:

   Adresa autora: 54.82.79.10 xxx
Celý základní výcvik nám říkal instruktor: RYCHLOST JE RADOST
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio

Přehled leteckých simulátorů v ČR

 

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.